ГОСТ 2.740-89 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Аппараты и трансляции телеграфные

 

ДСТУ, що пов'язані з ГОСТ 2.740-89 за ДК 004 (01.080.40, 33.050.30)

Позначення та назва  
ДСТУ 3444-96 Система ТЕЛЕТЕКСТ. Основні параметри. Методи вимірювань діє
ДСТУ 3487-96/ГОСТ 30825-2002 Система ТЕЛЕТЕКСТ. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3572-97 Система ТЕЛЕТЕКСТ. Показники якості мовлення даних. Методи вимірювань діє
ДСТУ 3573-97 Система ТЕЛЕТЕКСТ. Методи кодування інформації діє
ДСТУ 3813-98 Система ТЕЛЕТЕКСТ. Сторінки універсальні випробувальні. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ ГОСТ 10860:2008 Ленты перфорированные средств вычислительной техники, аппаратуры передачи данных и телеграфных аппаратов. Форма, размеры и расположение отверстий (Тільки при експлуатації та ремонті) не діє
ДСТУ ISO 11145:2005 Оптика та оптичні прилади. Лазери і лазерна апаратура. Словник термінів та умовні познаки не діє
ДСТУ ETSI EN 300 706:2004 Система ТЕЛЕТЕКСТ. Покращений метод передавання інформації телетексту. Загальні технічні вимоги діє
ГОСТ 2.416-68 ЕСКД. Условные изображения сердечников магнитопроводов діє
ГОСТ 2.709-89 ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах не діє
ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах не діє
ГОСТ 2.722-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические діє
ГОСТ 2.723-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители діє
ГОСТ 2.726-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Токосъемники діє
ГОСТ 2.727-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Разрядники, предохранители діє
ГОСТ 2.728-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы діє
ГОСТ 2.729-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные діє
ГОСТ 2.730-73 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые діє
ГОСТ 2.731-81 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электровакуумные діє
ГОСТ 2.732-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники света діє
ГОСТ 2.734-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Линии сверхвысокой частоты и их элементы діє
ГОСТ 2.735-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Антенны и радиостанции діє
ГОСТ 2.736-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные. Линии задержки діє
ГОСТ 2.737-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства связи діє
ГОСТ 2.739-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Аппараты, коммутаторы и станции коммутационные телефонные діє
ГОСТ 2.740-89 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Аппараты и трансляции телеграфные діє
ГОСТ 2.741-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы акустические діє
ГОСТ 2.744-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства электрозапальные діє
ГОСТ 2.745-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Электронагреватели, устройства и установки электротермические діє
ГОСТ 2.746-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Генераторы и усилители квантовые діє

Всі ДСТУ за 01.080.40Всі ДСТУ за 33.050.30

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
ДСТУ EN 10228-1:2017 (EN 10228-1:2016, IDT) Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 1. Магнітопорошковий контроль138.00162.00
ДСТУ EN 402:2017 (EN 402:2003, IDT) Засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування. Автономні дихальні апарати з відкритим дихальним контуром, маскою або мундштучним пристроєм. Вимоги, випробування, маркування195.50229.50
ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади1138.501336.50
ДСТУ 2825-94 Розрахунки та випробування на міцність. Терміни та визначення основних понять471.50553.50
ДСТУ 2581-94 Екскаватори безперервної дії. Терміни та визначення460.00540.00
ДСТУ ГОСТ 7016:2018 (ГОСТ 7016-2013, IDT) Вироби з деревини та деревних матеріалів. Параметри шорсткості поверхні184.00216.00
ДСТУ ISO 28199-3:2015 Фарби та лаки. Оцінювання властивостей систем покриття, пов’язаних із процесом нанесення. Частина 3. Візуальне оцінювання утворення напливів, бульбашок, точкових дефектів та покривності 172.50202.50
ДСТУ ISO 12944-9:2019 (ISO 12944-9:2018, IDT) Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 9. Захисні лакофарбові системи та лабораторні методи випробування для офшорних і подібних конструкцій345.00405.00
ДСТУ ISO 12944-8:2019 (ISO 12944-8:2017, IDT) Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 8. Розроблення специфікацій для нових робіт та технічного обслуговування494.50580.50
ДСТУ ISO 12944-7:2019 (ISO 12944-7:2017, IDT) Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 7. Виконання та контролювання фарбувальних робіт195.50229.50
ДСТУ ISO 12944-6:2019 (ISO 12944-6:2018, IDT) Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 6. Лабораторні методи випробувань230.00270.00
ДСТУ ISO 12944-4:2019 (ISO 12944-4:2017, IDT) Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та її готування322.00378.00
ДСТУ ISO 7784-1:2019 (ISO 7784-1:2016, IDT) Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання. Частина 1. Метод із вкритими абразивним папером роликами та випробним зразком, який обертається161.00189.00
ДСТУ ISO 6860:2015 Фарби та лаки. Випробування на згин (навколо конічного стрижня) (ISO 6860:2006, IDT)149.50175.50
ДСТУ ISO 6270-2:2015 Фарби та лаки. Визначення вологостійкості. Частина 2. Випробування зразків в атмосфері конденсації води (ISO 6270-2:2005, IDT)149.50175.50

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.