ГОСТ 2.722-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические

 

ДСТУ, що пов'язані з ГОСТ 2.722-68 за ДК 004 (01.080.40, 29.160.01)

Позначення та назва  
ДСТУ 2286-93 Машини електричні обертові. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2645-94 Машини електричні обертові. Машини постійного струму для екскаваторів. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ 2714-94 (ГОСТ 30148-94) Машини електричні обертові. Монтаж великих машин. Загальні вимоги діє
ДСТУ 2910-94 (ГОСТ 30270-95) Машини електричні обертові. Пожежна безпека. Методи експериментального визначення імовірності виникнення пожежі діє
ДСТУ 3398-96 (ГОСТ 30458-97) Машини електричні обертові. Ізоляція. Норми та методи випробувань діє
ДСТУ 3595-97 Електроприводи змінного струму загального призначення. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ 3602-97 (ГОСТ 30533-97) Електроприводи постійного струму загального призначення. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ 3638-97 Електроприводи асинхронні побутові. Загальні технічні умови діє
ДСТУ 3788-98 Обертові електричні машини. Елементи конструкційні, магнітні та електричні. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3804-98 Обертові електричні машини. Система охолоджування, види захисту від зовнішнього середовища, випробування та експлуатація. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3827-98 Обертові електричні машини. Характеристики машин. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3886-99 Енергозбереження. Системи електроприводу. Метод аналізу та вибору діє
ДСТУ IEC 60034-5:2005 Машини електричні обертові. Частина 5. Ступені захисту, забезпечувані цілісною конструкцією обертових електричних машин (ІР код). Класифікація не діє
ДСТУ IEC 60034-6:2005 Машини електричні обертові. Частина 6. Методи охолодження (ІС код) не діє
ДСТУ IEC 60034-7:2005 Машини електричні обертові. Частина 7. Класифікація типів за конструкцією, установчим монтажем та розміщенням клемної коробки (ІМ код) не діє
ДСТУ IEC 60034-8:2005 Машини електричні обертові. Частина 8. Маркування виводів і напрямок обертання не діє
ДСТУ IEC/TS 60034-17:2009 Машини електричні обертові. Частина 17. Асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором і живленням через перетворювачі. Настанова щодо застосування діє
ДСТУ IEC 60034-18-1:2009 Машини електричні обертові. Частина 18-1. Оцінювання функціювання ізоляційних систем. Загальні настанови діє
ДСТУ IEC 60034-18-21:2010 Машини електричні обертові. Частина 18-21. Оцінювання функціювання ізоляційних систем. Методи випробування дротяних обмоток. Оцінювання теплових характеристик і класифікація діє
ДСТУ IEC 60034-18-22:2009 Машини електричні обертові. Частина 18-22. Оцінювання функціювання ізоляційних систем. Методи випробування дротяних обмоток. Класифікація змін і замін ізоляційних компонентів діє
ДСТУ IEC 60034-18-31:2009 Машини електричні обертові. Частина 18-31. Оцінювання функціювання ізоляційних систем. Методи випробування шаблонних обмоток. Оцінювання теплових характеристик і класифікація ізоляційних систем у машинах потужністю до 50 МВ•А включно та напругою д... діє
ДСТУ IEC 60034-18-32:2009 Машини електричні обертові. Частина 18-32. Функційне оцінювання систем ізоляції. Методи випробування шаблонних обмоток. Оцінювання електричних характеристик систем ізоляції в машинах потужністю до 50 МВА та напругою до 15 кВ включно діє
ДСТУ IEC 60034-18-33:2009 Машини електричні обертові. Частина 18-33. Оцінювання функціювання ізоляційних систем. Методи випробування шаблонних обмоток. Оцінювання функціювання за багатьма показниками. Стійкість ізоляційних систем до одночасного впливу теплових і електрични... діє
ДСТУ IEC 60034-19:2009 Машини електричні обертові. Частина 19. Спеціальні методи випробування машин постійного струму з безпосереднім живленням або через випрямляч діє
ДСТУ IEC 60034-22:2009 Машини електричні обертові. Частина 22. Генератори змінного струму для генераторних установок з приводом від поршневого двигуна внутрішнього згоряння діє
ДСТУ IEC 60034-26:2009 Машини електричні обертові. Частина 26. Вплив небалансу напруги на робочі характеристики трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором діє
ДСТУ IEC 60034-28:2009 Машини електричні обертові. Частина 28. Методи випробування для визначення параметрів еквівалентних схем трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором діє
ДСТУ IEC 61800-2:2008 Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 2. Загальні вимоги та номінальні технічні характеристики низьковольтних електроприводів змінного струму з регульованою частотою діє
ДСТУ IEC/TR 61800-6:2008 Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 6. Рекомендації щодо визначення режиму навантаження та відповідних струмових характеристик діє
ДСТУ ISO 11145:2005 Оптика та оптичні прилади. Лазери і лазерна апаратура. Словник термінів та умовні познаки не діє

Всі ДСТУ за 01.080.40Всі ДСТУ за 29.160.01

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
ДСТУ EN 61293:2014 Маркування електричного обладнання стосовно показників електроживлення. Вимоги безпеки (EN 61293:1994, IDT)уточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 12544-3:2016 (EN 12544-3:1999, IDT) Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 3. Спектрометричний методуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 62271-205:2016 (EN 62271-205:2008, IDT) Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 205. Компактні розподільчі пристрої на номінальну напругу понад 52 кВуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 1859:2018 (EN 1859:2009 + A1:2013, IDT) Конструкції для видалення димових газів. Труби димові металеві. Методи випробуванняуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 13848-5:2018 (EN 13848-5:2017, IDT) Залізничний транспорт. Колія. Властивості геометрії колії. Частина 5. Геометричні порівняльні властивості. Проста лініяуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ OIML D 31:2018 (OIML D 31:2008, IDT) Загальні вимоги до засобів вимірювальної техніки з програмним керуваннямуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 16729-1:2018 (EN 16729-1:2016, IDT) Залізничний транспорт. Інфраструктура. Неруйнівні випробування на рейках залізничної колії. Частина 1. Вимоги до ультразвукового контролю та принципи оцінюванняуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ 4139:2002/ГОСТ 8430:2003 Шини пневматичні для будівельних, дорожніх, підіймально-транспортних і рудникових машин. Технічні умови (ГОСТ 8430-2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
ДСТУ 4169:2003 Стиснене повітря. Частина 1. Забруднювачі та класи чистоти (ISO 8573-1:2001, MOD)уточнюйтеуточнюйте
ДСТУ 7571:2014 Рухомий склад залізниць. Норми допустимого впливу на залізничну колію шириною 1520 ммуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ ISO 2010:2007 Ґвинти з напівпотайною головкою загального виду та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні умови (ISO 2010:1994, IDTуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN ISO 15792-1:2015 (EN ISO 15792-1:2008, IDT; ISO 15792-1:2008, IDT) Матеріали зварювальні. Методи випробування. Частина 1. Методи випробування зразків із наплавленого металу зварного шва зі сталі, нікелю та нікелевих сплавівуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN ISO 4126-7:2017 (EN ISO 4126-7:2013, IDT; ISO 4126-7:2013, IDT) Механізми запобіжні для захисту від надлишкового тиску. Частина 7. Загальні даніуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN ІSO 15612:2019 (EN ISO 15612:2018, IDT; ISO 15612:2018, IDT) Технічні умови та атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Атестація через прийняття стандартної технологічної інструкції зі зварюванняуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ ISO 898-2:2015 (ISO 898-2:2012, IDT) Механічні властивості кріпильних виробів із вуглецевої сталі й легованої сталі. Частина 2. Гайки установленого класу міцності. Механічні властивості та методи випробуванняуточнюйтеуточнюйте

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.