ГОСТ 2.709-89 ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах

 

ДСТУ, що пов'язані з ГОСТ 2.709-89 за ДК 004 (01.080.40, 31.180)

Позначення та назва  
ДСТУ 2646-94 Плати друковані. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2779-94 Монтаж електричний радіоелектронної апаратури та приладів. Загальні технічні вимоги до формування виводів та установлення виробів електронної техніки на друковані плати діє
ДСТУ 2783-94 Монтаж електричний радіоелектронної апаратури та приладів. Загальні вимоги до монтажу виробів електронної техніки та електротехнічних на друковані плати діє
ДСТУ 3334-96 Плати друковані. Загальні вимоги до технологічних процесів регенерації, знешкодження та утилізації розчинів діє
ДСТУ 3520-97 Плати друковані. Метод визначення адгезії покриття захисних та маркувальних композицій діє
ДСТУ ISO 11145:2005 Оптика та оптичні прилади. Лазери і лазерна апаратура. Словник термінів та умовні познаки не діє
ГОСТ 2.416-68 ЕСКД. Условные изображения сердечников магнитопроводов не діє
ГОСТ 2.417-91 ЕСКД. Платы печатные. Правила выполнения чертежей не діє
ГОСТ 2.709-89 ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах не діє
ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах не діє
ГОСТ 2.722-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические не діє
ГОСТ 2.723-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители не діє
ГОСТ 2.726-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Токосъемники не діє
ГОСТ 2.727-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Разрядники, предохранители не діє
ГОСТ 2.728-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы не діє
ГОСТ 2.729-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные не діє
ГОСТ 2.730-73 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые не діє
ГОСТ 2.731-81 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электровакуумные не діє
ГОСТ 2.732-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники света не діє
ГОСТ 2.734-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Линии сверхвысокой частоты и их элементы не діє
ГОСТ 2.735-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Антенны и радиостанции не діє
ГОСТ 2.736-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные. Линии задержки не діє
ГОСТ 2.737-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства связи не діє
ГОСТ 2.739-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Аппараты, коммутаторы и станции коммутационные телефонные не діє
ГОСТ 2.740-89 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Аппараты и трансляции телеграфные не діє
ГОСТ 2.741-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы акустические не діє
ГОСТ 2.744-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства электрозапальные не діє
ГОСТ 2.745-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Электронагреватели, устройства и установки электротермические не діє
ГОСТ 2.746-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Генераторы и усилители квантовые не діє
ГОСТ 2.747-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Размеры условных графических обозначений не діє

Всі ДСТУ за 01.080.40Всі ДСТУ за 31.180

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.