ГОСТ 23409.7-78 Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Методы определения прочности при сжатии, растяжении, изгибе и срезе

 

ДСТУ, що пов'язані з ГОСТ 23409.7-78 за ДК 004 (77.020)

Позначення та назва  
ДСТУ 2538-94 Металопродукція. Експертне дослідження арбітражних проб. Загальні вимоги діє
ДСТУ 2541-94 Ливарне виробництво. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2551-94 Отримання високоміцного чавуну із кулястим графітом. Загальні вимоги та норми діє
ДСТУ 2554-94 Прокатне виробництво. Капітальні і поточні ремонти. Загальні вимоги безпеки діє
ДСТУ 2657-94 Машини та обладнання для механізації робіт у доменному виробництві. Загальні вимоги безпеки діє
ДСТУ 2688-94 Доменне та сталеплавильне виробництво. Капітальні і поточні ремонти. Загальні вимоги безпеки діє
ДСТУ 2740-94 Виробництво виливків у металевих формах і методом безперервного лиття. Вимоги безпеки діє
ДСТУ 2811-94 Неметалева продукція чорної металургії (купорос залізний, оксид заліза, окалина). Терміни та визначення діє
ДСТУ 2852-94 Виробництво металевих труб способом волочіння. Вимоги безпеки діє
ДСТУ 3022-95 Лиття в оболонкові ливарні форми. Загальні вимоги та норми діє
ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання діє
ДСТУ 3361-96 Брикети модифікувальні. Загальні технічні умови діє
ДСТУ 3362-96 Модифікатори для виливків з чавуну. Загальні технічні умови діє
ДСТУ 3674-97 Метали чорні вторинні. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3981-2000 Вапно крейдяне для сталеплавильного виробництва. Технічні умови діє
ГОСТ 2138-91 Пески формовочные. Общие технические условия не діє
ГОСТ 3226-93 Глины формовочные огнеупорные. Общие технические условия діє
ГОСТ 3594.0-93 Глины формовочные огнеупорные. Общие требования к методам испытаний діє
ГОСТ 3594.1-77 Глины формовочные. Методы определения содержания двуокиси кремния не діє
ГОСТ 3594.2-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения концентрации обменных катионов кальция и магния діє
ГОСТ 3594.3-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения концентрации  обменных катионов натрия и калия діє
ГОСТ 3594.4-77 Глины формовочные. Методы определения содержания серы не діє
ГОСТ 3594.5-77 Глины формовочные. Метод определения концентрации водородных ионов водной вытяжки не діє
ГОСТ 3594.6-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения предела прочности при сжатии в сухом состоянии діє
ГОСТ 3594.7-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения предела прочности при сжатии во влажном состоянии діє
ГОСТ 3594.8-77 Глины формовочные. Метод определения долговечности не діє
ГОСТ 3594.9-77 Глины формовочные. Метод определения глинистой составляющей не діє
ГОСТ 3594.10-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения коллодоидальности діє
ГОСТ 3594.11-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения влаги порошкообразных глин діє
ГОСТ 3594.12-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения гранулометрического состава порошкообразных глин діє

Всі ДСТУ за 77.020

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
ДБН В.1.2-6-2008. Зміна № 1 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкістьуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.6-160:2010 Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.2-25-2009 Підприємства харчуваня (заклади ресторанного господарства)уточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готеліуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 60076-4:2015 Силові трансформатори. Частина 4. Настанови з випробування грозовим та комутаційним імпульсами. Силові трансформатори та реактори (БИ 60076-4:2002, IDT)724.50уточнюйте
ДСТУ EN 13491:2017 (EN 13491:2013, IDT) Геосинтетичні бар’єри. Характеристики, потрібні для використання як бар’єра рідини під час будівництва тунелів та пов’язаних з ними підземних споруд471.50уточнюйте
ДСТУ EN 789:2008 Лісоматеріали конструкційні. Методи випробування. Визначення механічних властивостей деревинних плит (EN 789:2004, IDT)264.50уточнюйте
ДСТУ EN 50131-8:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 8. Охоронні пристрої/системи туману287.50уточнюйте
ДСТУ EN 60974-10:2014 Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN 60974-10:2014, IDT)414.00уточнюйте
ДСТУ IEC/TS 61000-3-4:2009 Електромагнітна сумісність. Частина 3-4. Норми. Унормування емісії гармонік струму в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номінальною силою споживаного струму понад 16 А (IEC/TS 61000-3-4:1998, IDT)161.00уточнюйте
ДСТУ ETSI EN 300 386:2017 (ETSI EN 300 386:2016, IDT) Обладнання телекомунікаційних мереж. Вимоги до електромагнітної сумісності. Гармонізований стандарт, який охоплює основні вимоги Директиви 2014/30/ЄС540.50уточнюйте
ДБН В.2.5-56:2014. Зміна № 1 Системи протипожежного захисту161.00уточнюйте
ДБН В.2.3-7:2018 Метрополітениуточнюйтеуточнюйте

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.