ГОСТ 17752-81 Гидропривод объемный и пневмопривод. Термины и определения

 

ДСТУ, що пов'язані з ГОСТ 17752-81 за ДК 004 (23.100.01)

Позначення та назва  
ДСТУ 2193-93 (ГОСТ 16517-93) Гідроприводи об'ємні. Гідроапарати. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ 2268-93 (ГОСТ 19862-93) Пневмоприводи. Методи вимірювань параметрів діє
ДСТУ 2404-94 Передачі гідродинамічні. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2564-94 (ГОСТ 18910-96) Прилади та обладнання гідравлічні. Загальні технічні умови діє
ДСТУ 3073-95 (ГОСТ 20245-95) Гідроприводи об’ємні. Гідроапарати. Правила приймання та методи випробувань діє
ДСТУ 3455.1-96 Гідроприводи об'ємні та пневмоприводи. Частина 1. Загальні поняття. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3455.2-96 Гідроприводи об'ємні та пневмоприводи. Частина 2. Об'ємні гідромашини та пневмомашини. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3455.4-96 Гідроприводи об'ємні та пневмоприводи. Частина 4. Кондиціонери робочого середовища, гідропосудини та пневмопосудини. Гідропроводи та пневмопроводи. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3488-96 (ГОСТ 24242-97); (ISO 9461:1992) Гідроприводи об’ємні. Позначення літерні отворів гідропристроїв, монтажних плит, пристроїв керування та електромагнітів діє
ДСТУ ГОСТ 17216:2004 Чистота промислова. Класи чистоти рідин діє
ДСТУ ГОСТ 30764:2004 Чистота промислова. Стандартні зразки гранулометричного складу забруднювачів рідких технологічних середовищ. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ ГОСТ 31246:2009 Чистота промислова. Метод очищення гідромеханічний трубопроводів газових і рідинних систем машин і механізмів від забрудненості діє
ДСТУ ГОСТ 31303:2014 Чистота промислова. Метод очищення гідродинамічний газових і рідинних систем машин та механізмів від забрудненості діє
ДСТУ EN 982:2003 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Гідравліка не діє
ДСТУ EN 983:2003 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Пневматика не діє
ДСТУ ISO 4413:2002 Гідроприводи об'ємні. Загальні правила застосування не діє
ДСТУ ISO 4414:2002 Пневмоприводи. Загальні правила застосування не діє
ДСТУ ISO 8778:2006/ГОСТ ИСО 8778:2008 Пневмоприводи. Стандартні довідкові атмосферні умови діє
ДСТУ ISO 15086-1:2009 Гідроприводи об?ємні. Визначення характеристик шуму, генерованого робочою рідиною, у пристроях і системах. Частина 1. Загальні вимоги діє
ДСТУ ISO 15086-2:2009 Гідроприводи об?ємні. Визначення характеристик шуму, генерованого робочою рідиною, у пристроях і системах. Частина 2. Вимірювання швидкості звуку в рідині трубопроводу діє
ГОСТ 2.782-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические не діє
ГОСТ 4.37-90 СПКП. Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Номенклатура показателей не діє
ГОСТ 12.2.040-79 ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к конструкции не діє
ГОСТ 12.2.086-83 ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации не діє
ГОСТ 12.2.101-84 ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к конструкции не діє
ГОСТ 12.3.001-85 ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации не діє
ГОСТ 12445-80 Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Номинальные давления не діє
ГОСТ 12446-80 Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Номинальные частоты вращения не діє
ГОСТ 12447-80 Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Нормальные диаметры не діє
ГОСТ 12448-80 Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Номинальные вместимости не діє

Всі ДСТУ за 23.100.01

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.