ГОСТ 16883.3-71 Серебряно-медно-цинковые припои. Спектральный метод определения свинца, железа и висмута

 

ДСТУ, що пов'язані з ГОСТ 16883.3-71 за ДК 004 (25.160.50)

Позначення та назва  
ДСТУ 3086-95 Припої олов’яно-свинцеві. Об’ємний трилонометричний метод визначення свинцю від 2% до 98% діє
ДСТУ 3521-97 Елементи радіоелектронної апаратури. Автоматизоване паяння. Метод визначення фіксувальної здатності клеїв-флюсів діє
ДСТУ ГОСТ 1429.14:2005 Припої олов’яно-свинцеві. Методи атомно-емісійного спектрального аналізування діє
ДСТУ ISO 9453:2007 Сплави м’яких припоїв. Хімічний склад і сортамент діє
РСТ УССР 1312-80 Лампи паяльні. Технічні умови діє
ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений не діє
ГОСТ 3.1704-81 ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Пайка и лужение не діє
ГОСТ 1429.0-77 Припои оловянно-свинцовые. Общие требования к методам анализа не діє
ГОСТ 1429.1-77 Припои оловянно-свинцовые. Методы определения сурьмы не діє
ГОСТ 1429.2-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения олова не діє
ГОСТ 1429.3-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения железа не діє
ГОСТ 1429.4-77 Припои оловянно-свинцовые. Методы определения меди не діє
ГОСТ 1429.5-77 Припои оловянно-свинцовые. Методы определения висмута не діє
ГОСТ 1429.6-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения серы не діє
ГОСТ 1429.7-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения никеля не діє
ГОСТ 1429.8-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения цинка не діє
ГОСТ 1429.9-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения алюминия не діє
ГОСТ 1429.10-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения мышьяка не діє
ГОСТ 1429.11-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения кадмия не діє
ГОСТ 1429.12-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения свинца не діє
ГОСТ 1429.13-77 Припои оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, никеля, цинка, алюминия с использованием синтетических градуировочных образцов не діє
ГОСТ 1429.15-77 Припои оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, свинца не діє
ГОСТ 16882.1-71 Серебряно-медно-фосфорные припои. Метод определения массовой доли серебра не діє
ГОСТ 16882.2-71 Серебряно-медно-фосфорные припои. Методы определения массовой доли фосфора, свинца, железа и висмута не діє
ГОСТ 16883.1-71 Серебряно-медно-цинковые припои. Метод определения массовой доли серебра не діє
ГОСТ 16883.2-71 Серебряно-медно-цинковые припои. Метод определения массовой доли меди не діє
ГОСТ 16883.3-71 Серебряно-медно-цинковые припои. Спектральный метод определения свинца, железа и висмута не діє
ГОСТ 17325-79 Пайка и лужение. Основные термины и определения не діє
ГОСТ 19248-90 (ИСО 3677-76) Припои. Классификация и обозначения не діє
ГОСТ 19250-73 Флюсы паяльные. Классификация не діє

Всі ДСТУ за 25.160.50

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.