ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В

 

ДСТУ, що пов'язані з ГОСТ 12.1.051-90 за ДК 004 (13.260, 29.240.20)

Позначення та назва  
ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов не діє
ДСТУ EN 60743:2008 Робота під напругою. Інструменти, устатковання та пристрої. Словник термінів діє
ДСТУ IEC 60383-1:2009 Ізолятори для повітряних ліній на номінальну напругу понад 1000 В. Частина 1. Елементи керамічних і скляних ізоляторів для систем змінного струму. Методи випробування та критерії приймання діє
ДСТУ IEC 60383-2:2009 Ізолятори для повітряних ліній на номінальну напругу понад 1000 В. Частина 2. Гірлянди ізоляторів та ізолювальні підвіски для систем змінного струму. Методи випробування діє
ДСТУ IEC 60895:2008 Робота під напругою. Струмопровідний одяг для використання за номінальної напруги до 800 кВ за змінного струму та ± 600 кВ за постійного струму діє
ДСТУ IEC 60903:2008 Робота під напругою. Рукавички з ізоляційного матеріалу діє
ДСТУ IEC 60984:2008 Рукави з ізоляційного матеріалу для робіт під напругою не діє
ДСТУ IEC 61140:2005 Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання не діє
ДСТУ IEC 61466-1:2009 Елементи гірлянд композитних ізоляторів для повітряних ліній на номінальну напругу понад 1000 В. Частина 1. Класи міцності та з’єднувальна арматура діє
ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах діє
ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения не діє
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление не діє
ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В не діє
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности не діє
ГОСТ 12.2.007.3-75 ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности не діє
ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования не діє
ГОСТ 12.4.155-85 ССБТ. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие технические требования не діє
ГОСТ 11516-79 Инстумент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В. Общие технические условия не діє
ГОСТ 21010-75 Отвертки диэлектрические. Технические условия не діє
ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры не діє
ГОСТ 28259-89 Производство работ под напряжением в электроустановках. Основные требования не діє
ДСТУ ГОСТ 11516:2014 Інструменти ручні для робіт під напругою до 1000 В змінного та 1500 В постійного струму. Загальні вимоги та методи випробування діє
ДСТУ EN 60529:2014 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код ІР) не діє
ДСТУ EN 61230:2014 Робота під напругою. Портативне обладнання для заземлення або для заземлення та короткого замикання не діє
ДСТУ EN 61236:2014 Гнізда, полюсні затискувачі (стрижневі затискувачі) та приналежності для роботи під напругою діє
ДСТУ EN 61243-3:2014 Робота під напругою. Детектори напруги. Частина 3. Низьковольтні біполярні індикатори діє
ДСТУ EN 50286:2015 Одяг захисний електроізоляційний для роботи на низьковольтних установках діє
ДСТУ EN 50321:2015 Взуття електроізоляційне для роботи на низьковольтних установках діє
ДСТУ EN 60834-1:2015 (EN 60834-1:1999, IDT) Обладнання телезахисту для силових систем. Вимоги до експлуатаційних характеристик та випробування. Частина 1. Системи керування діє
ДСТУ EN 61334-4-41:2015 (EN 61334-4-41:1996, IDT) Розподільча автоматика з використанням систем зв'язку по розподільчих мережах. Частина 4-41. Протоколи передавання даних. Прикладні протоколи. Специфікація повідомлень по розподільчій мережі діє

Всі ДСТУ за 13.260Всі ДСТУ за 29.240.20

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.