ДСТУ ISO/TS 13811:2016(ISO/TS 13811:2015, IDT) Туризм та пов'язані з ним послуги. Інструкція з розроблення екологічних специфікацій щодо розміщення закладів

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ ISO/TS 13811:2016(ISO/TS 13811:2015, IDT) за ДК 004 (03.200, 13.020.01)

Позначення та назва  
ДСТУ-Н 4340:2004 Настанови щодо внесення екологічних вимог до стандартів на продукцію. Загальні положення не діє
ДСТУ ISO 13810:2016(ISO 13810:2015, IDT) Туристичні послуги. Промисловий туризм. Надання послуг діє
ДСТУ 7137:2009 Угіддя сільськогосподарські радіоактивно забруднені. Методи оцінювання придатності до реабілітації діє
ДСТУ 7173:2010 Захист довкілля. Лісові ділянки вздовж залізничних і автомобільних доріг та у смугах їх відведення захисні. Норми виділення діє
ДСТУ 7176:2010 Водне господарство. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ-Н IEC Guide 109:2006 Екологічні аспекти для внесення в стандарти на електротехнічні вироби діє
ДСТУ-Н IEC Guide 113:2007 Анкети декларування матеріалів. Основоположні настанови діє
ДСТУ-Н IEC Guide 114:2007 Проектування із врахуванням екологічних вимог. Екологічні аспекти, які треба враховувати під час проектування та розроблення електротехнічних виробів діє
ДСТУ ISO Guide 64:2010 Настанови щодо враховування екологічних питань у стандартах на продукцію діє
ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения не діє
ГОСТ 17.0.0.02-79 Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения не діє
ГОСТ 17.0.0.04-90 Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения не діє
ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения не діє
ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов. Общие требования не діє
ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения не діє
ГОСТ 17.8.1.02-88 Охрана природы. Ландшафты. Классификация не діє
ГОСТ 28681.0-90 Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного обслуживания. Основные положения не діє
ГОСТ 28681.1-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг діє
ГОСТ 28681.2-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Общие требования діє
ГОСТ 28681.3-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов діє
ДСТУ 7494:2013 Вибухи промислові. Сейсмічна безпека під час відпрацьовування уранових родовищ діє
ДСТУ 7739:2015 Захист довкілля. Ландшафти. Терміни та визначення понять діє
ДСТУ-П IMAS 10.70:2016 (IMAS 10.70:2013, IDT) Захист навколишнього середовища не діє
ДСТУ EN 15565:2016(EN 15565:2008, IDT) Туристичні послуги. Вимоги до професійної підготовки та кваліфікаційних програм для гідів діє
ДСТУ ISO 13009:2016(ISO 13009:2015, IDT) Туризм та пов'язані з ним послуги. Вимоги та рекомендації з експлуатації пляжу діє
ДСТУ ISO 13687:2016(ISO 13687:2014, IDT) Туризм та пов'язані з ним послуги. Яхт-гавані. Мінімальні вимоги не діє
ДСТУ ISO/TS 13811:2016(ISO/TS 13811:2015, IDT) Туризм та пов'язані з ним послуги. Інструкція з розроблення екологічних специфікацій щодо розміщення закладів діє
ДСТУ ISO 14785:2016(ISO 14785:2014, IDT) Офіси туристичні інформаційні. Туристична інформація щодо послуг з приймання туристів. Вимоги діє
ДСТУ ISO 17680:2016(ISO 17680:2015, IDT) Туризм та пов'язані з ним послуги. Таласотерапія. Вимоги до послуг діє
ДСТУ ISO 18065:2016(ISO 18065:2015, IDT) Туризм та пов'язані з ним послуги. Туристичні послуги, що надають на природоохоронних територіях. Вимоги діє

Всі ДСТУ за 03.200Всі ДСТУ за 13.020.01

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.