ДСТУ ISO/TR 13571-2:2018 (ISO/TR 13571-2:2016, IDT) Небезпечні чинники пожежі. Частина 2. Методологія та приклади оцінювання дієздатності

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ ISO/TR 13571-2:2018 (ISO/TR 13571-2:2016, IDT) за ДК 004 (13.220.01)

Позначення та назва  
ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ 3929-99 Індикатори горючих газів і парів термохімічні. Загальні технічні умови діє
ДСТУ 4316:2004 Вироби піротехнічні побутового призначення. Вимоги щодо пожежної безпеки і методи випробувань діє
ДСТУ 4706:2006 Тролейбуси. Вимоги пожежної безпеки та методи контролювання діє
ДСТУ 4799:2007 Вагони трамвайні пасажирські. Вимоги пожежної безпеки та методи контролювання діє
ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір діє
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования діє
ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования діє
ГОСТ 12.1.041-83 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования не діє
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения діє
ГОСТ 27073-86 Приборы промышленные непрерывного и квазинепрерывного действия для определения имиссии пыли. Общие технические условия не діє
ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров не діє
ДСТУ EN 2:2014 Класифікація пожеж діє
ДСТУ ISO 13571:2012 Небезпечні для життя чинники пожежі. Настанови щодо оцінювання часу, необхідного для евакуації, за даними про пожежі не діє
ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація не вступив в дію
ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010 Захист від пожежі. Вогнезахисне обробляння будівельних конструкцій. Загальні вимоги та методи контролювання діє
ДСТУ ISO/TS 19700:2016(ISO/TS 19700:2007, IDT) Метод визначення небезпечних компонентів у летких продуктах горіння в умовах контролювання коефіцієнта еквівалентності не діє
ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення не вступив в дію
ДСТУ EN 1834-1:2017 (EN 1834-1:2000, IDT) Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Вимоги безпечності щодо проектування та виготовлення двигунів для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Частина 1. Двигуни групи II для середовищ з вибухонебезпечними газами та парами діє
ДСТУ ISO 23932:2018 (ISO 23932:2009, IDT) Інжиніринг пожежної безпеки. Загальні принципи діє
ДСТУ 8767:2018 Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування діє
ДСТУ ISO 16732-1:2018 (ISO 16732-1:2012, IDT) Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 1. Загальні положення діє
ДСТУ ISO/TR 16732-2:2018 (ISO/TR 16732-2:2012, IDT) Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 2. Приклад офісної будівлі діє
ДСТУ ISO/TR 16732-3:2018 (ISO/TR 16732-3:2013, IDT) Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 3. Приклад промислового підприємства діє
ДСТУ ISO 13571:2018 (ISO 13571:2012, IDT) Небезпечні чинники пожежі. Настанови щодо визначення проміжку часу до настання втрати дієздатності під час пожежі діє
ДСТУ ISO/TR 13571-2:2018 (ISO/TR 13571-2:2016, IDT) Небезпечні чинники пожежі. Частина 2. Методологія та приклади оцінювання дієздатності діє
ДСТУ ISO/TS 19700:2018 (ISO/TS 19700:2016, IDT) Метод визначення небезпечних компонентів у летких продуктах згоряння за контрольованого стехіометричного співвідношення. Трубчаста піч для спалювання в стаціонарному режимі діє
ДСТУ ISO 19701:2018 (ISO 19701:2013, IDT) Методи відбирання проб та аналізування летких продуктів згоряння діє
ДСТУ ISO 19702:2018 (ISO 19702:2015IDT) Настанова щодо відбирання проб та аналізування токсичних газів і парів у летких продуктах згоряння з використанням спектроскопії інфрачервоного перетворення Фур’є (ІЧПФ) діє
ДСТУ ISO 19706:2018 (ISO 19706:2011, IDT) Настанови щодо оцінювання небезпечних чинників пожежі для людей діє

Всі ДСТУ за 13.220.01

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
ДСТУ EN ISO 11148-3:2014 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Інструменти для свердлення та нарізування нарізі (EN ISO 11148-3:2012, IDT)299.00351.00
ДСТУ EN 10250-3:2008 Поковки сталеві ковані для машинобудування загальної призначеності. Частина 3. Леговані спеціальні сталі (EN 10250-3:1999, IDT)115.00135.00
ДСТУ EN 10250-2:2008 Поковки сталеві ковані для машинобудування загальної призначеності. Частина 2. Нелеговані якісні та спеціальні сталі (EN 10250-2:1999, IDT)126.50148.50
ДСТУ EN ISO 17660-1:2015 (EN ISO 17660-1:2006, IDT; ISO 17660-1:2006, IDT) Зварювання. Зварювання арматурної сталі. Частина 1. Зварні з’єднання, що несуть навантаження494.50580.50
ДСТУ EN 954-1:2003 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування (EN 954-1:1996, IDT)322.00378.00
ДСТУ CEN/TR 14383-5:2014 Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 5. Автозаправні станції586.50688.50
ДСТУ EN 62271-107:2016 (EN 62271-107:2012, IDT) Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 107. Вимикачі змінного струму з запобіжниками на номінальну напругу понад 1 кВ до 52 кВ включно563.50661.50
ДСТУ EN 60811-5-1:2015 (EN 60811-5-1:1999, IDT) Проводи та кабелі електричні. Загальні методи випробувань матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 5-1. Спеціальні методи випробувань заповнювальних компаундів230.00270.00
ДСТУ EN 62271-103:2016 (EN 62271-103:2011, IDT) Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 103. Вимикачі навантаження на номінальну напругу понад 1 кВ і до 52 кВ включно782.00918.00
ДСТУ EN 61557-10:2016 (EN 61557-10:2001, IDT) Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму і 1500 В постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролю засобів безпеки. Частина 10. Комбіноване вимірювальне устатковання для випробування, вимірювання або контролю засобів захисту115.00уточнюйте
ДСТУ IEC 61439-5:2016 (ІЕС 61439-5:2014, IDT) Комплектне низьковольтне устатковання розподілення та керування. Частина 5. Комплектне устатковання для розподілення енергії в мережах загальної призначеності437.00513.00
ДСТУ IEC 60214-2:2016 (IEC 60214-2:2004, IDT) Перемикачі відгалужень. Частина 2. Настанова щодо застосування471.50553.50
ДСТУ EN 60099-5:2016 (EN 60099-5:2013, IDT) Розрядники. Частина 5. Рекомендації щодо вибору та застосування1690.501984.50
ДСТУ ISO 1219-2:2018 (ISO 1219-2:2012, IDT) Приводи гідравлічні і пневматичні та їхні елементи. Графічні умовні познаки та принципові схеми. Частина 2. Принципові схеми621.00729.00
ДСТУ EN ISO 21078-1:2018 (EN ISO 21078-1:2008, IDT; ISO 21078-1:2008, IDT) Визначення оксиду бору (III) у вогнетривах. Частина 1. Визначення загального вмісту оксиду бору (III) в оксидних матеріалах для кераміки, скла та глазурі241.50283.50

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.