ДСТУ ISO/TR 13571-2:2018 (ISO/TR 13571-2:2016, IDT) Небезпечні чинники пожежі. Частина 2. Методологія та приклади оцінювання дієздатності

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ ISO/TR 13571-2:2018 (ISO/TR 13571-2:2016, IDT) за ДК 004 (13.220.01)

Позначення та назва  
ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ 3929-99 Індикатори горючих газів і парів термохімічні. Загальні технічні умови діє
ДСТУ 4316:2004 Вироби піротехнічні побутового призначення. Вимоги щодо пожежної безпеки і методи випробувань діє
ДСТУ 4706:2006 Тролейбуси. Вимоги пожежної безпеки та методи контролювання діє
ДСТУ 4799:2007 Вагони трамвайні пасажирські. Вимоги пожежної безпеки та методи контролювання діє
ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір діє
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования діє
ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования діє
ГОСТ 12.1.041-83 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования не діє
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения діє
ГОСТ 27073-86 Приборы промышленные непрерывного и квазинепрерывного действия для определения имиссии пыли. Общие технические условия не діє
ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров не діє
ДСТУ EN 2:2014 Класифікація пожеж діє
ДСТУ ISO 13571:2012 Небезпечні для життя чинники пожежі. Настанови щодо оцінювання часу, необхідного для евакуації, за даними про пожежі не діє
ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація не вступив в дію
ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010 Захист від пожежі. Вогнезахисне обробляння будівельних конструкцій. Загальні вимоги та методи контролювання діє
ДСТУ ISO/TS 19700:2016(ISO/TS 19700:2007, IDT) Метод визначення небезпечних компонентів у летких продуктах горіння в умовах контролювання коефіцієнта еквівалентності не діє
ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення не вступив в дію
ДСТУ EN 1834-1:2017 (EN 1834-1:2000, IDT) Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Вимоги безпечності щодо проектування та виготовлення двигунів для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Частина 1. Двигуни групи II для середовищ з вибухонебезпечними газами та парами діє
ДСТУ ISO 23932:2018 (ISO 23932:2009, IDT) Інжиніринг пожежної безпеки. Загальні принципи діє
ДСТУ 8767:2018 Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування діє
ДСТУ ISO 16732-1:2018 (ISO 16732-1:2012, IDT) Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 1. Загальні положення не вступив в дію
ДСТУ ISO/TR 16732-2:2018 (ISO/TR 16732-2:2012, IDT) Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 2. Приклад офісної будівлі не вступив в дію
ДСТУ ISO/TR 16732-3:2018 (ISO/TR 16732-3:2013, IDT) Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 3. Приклад промислового підприємства не вступив в дію
ДСТУ ISO 13571:2018 (ISO 13571:2012, IDT) Небезпечні чинники пожежі. Настанови щодо визначення проміжку часу до настання втрати дієздатності під час пожежі діє
ДСТУ ISO/TR 13571-2:2018 (ISO/TR 13571-2:2016, IDT) Небезпечні чинники пожежі. Частина 2. Методологія та приклади оцінювання дієздатності діє
ДСТУ ISO/TS 19700:2018 (ISO/TS 19700:2016, IDT) Метод визначення небезпечних компонентів у летких продуктах згоряння за контрольованого стехіометричного співвідношення. Трубчаста піч для спалювання в стаціонарному режимі діє
ДСТУ ISO 19701:2018 (ISO 19701:2013, IDT) Методи відбирання проб та аналізування летких продуктів згоряння діє
ДСТУ ISO 19702:2018 (ISO 19702:2015IDT) Настанова щодо відбирання проб та аналізування токсичних газів і парів у летких продуктах згоряння з використанням спектроскопії інфрачервоного перетворення Фур’є (ІЧПФ) діє
ДСТУ ISO 19706:2018 (ISO 19706:2011, IDT) Настанови щодо оцінювання небезпечних чинників пожежі для людей діє

Всі ДСТУ за 13.220.01

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
ДСТУ EN ISO 16137:2015 (EN ISO 16137:2006,IDT; ISO 16137:2006,IDT) Клапани промислові. Зворотні крани з термопластичних матеріалів253.00297.00
ДСТУ EN ISO 15614-10:2015 (EN ISO 15614-10:2005, IDT; ISO 15614-10:2005, IDT) Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 10. Зварювання сухе гіпербаричне161.00189.00
ДСТУ EN ISO 14174:2015 (EN ISO 14174:2012, IDT; ISO 14174:2012, IDT) Зварювальні матеріали. Флюси для дугового зварювання під флюсом. Класифікація241.50283.50
ДСТУ EN ISO 14171:2015 (EN ISO 14171:2010, IDT; ISO 14171:2010 , IDT) Зварювальні матеріали. Дроти електродні суцільні й порошкові та комбінації дріт електродний/флюс для дугового зварювання під флюсом нелегованих та дрібнозернистих сталей. Класифікація345.00405.00
ДСТУ EN 16566:2015 Фарби та лаки. Шпаклівки для внутрішніх та/або зовнішніх робіт. Адаптація шпаклівок до європейських стандартів (EN 16566:2014, IDT)172.50202.50
ДСТУ EN 15776:2015 (EN 15776:2011+A1:2015, IDT) Посудини, що працюють під тиском. Вимоги до проектування й виготовлення посудин та елементів посудин із чавуну, що працюють під тиском, з видовженням після гідророзривання, що дорівнює або менше ніж 15%483.00567.00
ДСТУ EN 14917:2015 (EN 14917:2009+A1:2012, IDT) Компенсатори сильфонні металеві для застосувань під тиском2380.502794.50
ДСТУ EN 14728:2018 (EN 14728:2005, IDT Дефекти у зварних швах термопластів. Класифікація172.50202.50
ДСТУ EN 14341:2015 (EN 14341:2006, IDT) Клапани сталеві зворотні промислові172.50202.50
ДСТУ EN 13547:2015 (EN 13547:2013, IDT) Промислові клапани. Клапани кульові з мідних сплавів299.00351.00
ДСТУ EN 13397:2015 (EN 13397:2001, IDT) Промислова трубопровідна арматура. Клапани мембранні металеві172.50202.50
ДСТУ EN 1984:2015 (EN 1984:2010, IDT) Промислові клапани. Клапани запірні сталеві172.50202.50
ДСТУ EN 13100-1:2017 (EN 13100-1:2017, IDT) Неруйнівний контроль зварних з’єднань напівфабрикатів з термопластів. Частина 1. Візуальний контроль115.00135.00
ДСТУ EN 1983:2015 (EN 1983:2013,IDT) Промислові клапани. Крани кульові сталеві207.00243.00
ДСТУ EN 1759-4:2015 (EN 1759-4:2003, IDT) Фланці та їхні з’єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, фітингів та оснащення зазначеного класу. Частина 4. Фланці з алюмінієвих сплавів195.50229.50

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.