ДСТУ ISO 7105:2005 Аміак скраплений безводний технічний. Визначення вмісту води методом Карла Фішера (арбітражний метод)

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ ISO 7105:2005 за ДК 004 (71.060.99)

Позначення та назва  
ДСТУ ГОСТ 28326.2:2009 (ИСО 7105-85) Аммиак жидкий технический. Определение массовой доли воды методом Фишера не діє
ДСТУ ISO 7103:2005 Аміак скраплений безводний технічний. Відбирання лабораторної проби (арбітражний метод) діє
ДСТУ ISO 7105:2005 Аміак скраплений безводний технічний. Визначення вмісту води методом Карла Фішера (арбітражний метод) діє
ДСТУ ISO 7106:2005 Аміак скраплений безводний технічний. Визначення вмісту оливи гравіметричним методом і методом інфрачервоної спектрометрії (арбітражний метод) діє
ГОСТ 6221-90 Аммиак жидкий технический. Технические условия не діє
ГОСТ 14022-88 Водород фтористый безводный. Технические условия не діє
ГОСТ 28326.1-89 (ИСО 4276-78) Аммиак жидкий технический. Методы определения остатка после испарения не діє
ГОСТ 28326.3-89 Аммиак жидкий технический. Определение массовой концентрации масла методом инфракрасной спектрометрии не діє
ГОСТ 28326.4-89 Аммиак жидкий технический. Спектрофотометрический метод определения массовой концентрации масла не діє
ГОСТ 28326.5-89 Аммиак жидкий технический. Фотоколориметрический метод определения массовой концентрации железа не діє
ГОСТ 28326.6-89 Аммиак жидкий технический. Визуально-нефелометрический метод определения общего хлора не діє
ГОСТ 28326.7-89 Аммиак жидкий технический. Титриметрический метод определения массовой доли оксида углерода (IV) не діє
ГОСТ 28995-91 (ИСО 7104-85) Аммиак жидкий безводный. Газохроматографический метод определения массовой доли воды не діє

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.