ДСТУ ІSO 19730:2015 Якість ґрунту. Екстрагування з ґрунту перехідних елементів розчином нітрату амонію

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ ІSO 19730:2015 за ДК 004 (13.080.01, 17.240)

Позначення та назва  
ДСТУ 3153-95 Детектори іонізуючого випромінення сцинтиелектронні. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3240-95 Метрологія. Вимірювання іонізуючих випромінень. Метрологічне забезпечення. Основні положення не діє
ДСТУ 3866-99 Ґрунти. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної солонцюватості діє
ДСТУ 3887-99 (ГОСТ 30661-99) Детектори іонізуючого випромінення сцинтиелектронні. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ 3980-2000 Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення діє
ДСТУ 4022-2001 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань потоку та густини потоку нейтронів діє
ДСТУ 4023-2001 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань потужностей поглинутої та еквівалентної доз нейтронного випромінення діє
ДСТУ 4060-2001/ГОСТ 30817-2003 Детектори іонізувального випромінення сцинтиелектронні. Методи контролю діє
ДСТУ 4087-2001 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань поглинутої дози, потужності поглинутої дози рентгенівського та гамма-випромінень діє
ДСТУ 4088-2001 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань еквівалентної дози, потужності еквівалентної дози рентгенівського та гамма-випромінень діє
ДСТУ 4089-2001 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань експозиційної дози, потужності експозиційної дози рентгенівського та гамма-випромінень діє
ДСТУ 4288:2004 Якість ґрунту. Паспорт ґрунту діє
ДСТУ 4362:2004 Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів діє
ДСТУ 4376:2005 Якість ґрунту. Оцінювання придатності земель (ґрунтів) для вирощування пивоварного ячменю діє
ДСТУ 4768:2007 Якість ґрунту. Порядок проведення робіт з хімічної меліорації кислих ґрунтів діє
ДСТУ 5041:2008 Якість ґрунту. Оцінювання придатності земель для меліоративної плантажної оранки діє
ДСТУ 7079:2009 Якість ґрунту. Лабораторні методи аналізування торфу. Загальні вимоги діє
ДСТУ 7080:2009 Якість ґрунту. Проведення польових дослідів. Основні вимоги діє
ДСТУ 7081:2009 Якість ґрунту. Ерозія ґрунту. Допустимі норми діє
ДСТУ 7118:2009 Якість ґрунту. Ерозія ґрунту. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ 7121:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’ємної активності альфа-випромінювальних аерозолів діє
ДСТУ 7155:2010 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’ємної активності бета-випромінювальних аерозолів діє
ДСТУ ГОСТ 8.035:2009 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы бета-излучения не діє
ДСТУ ГОСТ 8.039:2009 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений активности нуклидов в бета-активных газах не діє
ДСТУ ГОСТ 8.090:2009 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей не діє
ДСТУ ГОСТ 8.105:2009 Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плотности потока и флюенса нейтронов на ядерно-физических установках не діє
ДСТУ ГОСТ 8.191:2009 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 0,1 до 0,4 м в диапазоне частот 2,5?12 ГГц не діє
ДСТУ ГОСТ 8.273:2009 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений потока излучения 1·10-6?10-2 Вт в диапазоне длин волн 0,4?1,4 мкм не діє
ДСТУ ГОСТ 8.410:2009 СИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры плазмы в диапазоне 10000?15000 К по излучению в видимой и ультрафиолетовой областях спектра не діє
ДСТУ ГОСТ 8.413:2009 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 0,40 до 0,75 м в диапазоне частот 8,2?40,0 ГГц не діє

Всі ДСТУ за 13.080.01Всі ДСТУ за 17.240

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
ДСТУ EN 12544-1:2016 (EN 12544-1:1999, IDT) Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 1. Метод розділення напругиуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ CEN/TR 15589:2015 (CEN/TR 15589:2014, IDT) Неруйнівний контроль. Прийнята практика схвалення персоналу неруйнівного контролю визнаною незалежною організацією на виконання вимог Директиви 97/23/ЕСуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 12543-4:2016 (EN 12543-4:1999, IDT) Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 4. Крайовий методуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 61851-22:2015 (EN 61851-22:2002, IDT) Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів. Частина 22. Станції заряджання електричних транспортних засобів змінного струмууточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 12543-5:2016 (EN 12543-5:1999, IDT) Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 5. Вимірювання ефективної плями міні- і мікрофокусних рентгенівських трубокуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 61293:2014 Маркування електричного обладнання стосовно показників електроживлення. Вимоги безпеки (EN 61293:1994, IDT)уточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 12544-3:2016 (EN 12544-3:1999, IDT) Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 3. Спектрометричний методуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 62271-205:2016 (EN 62271-205:2008, IDT) Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 205. Компактні розподільчі пристрої на номінальну напругу понад 52 кВуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 1859:2018 (EN 1859:2009 + A1:2013, IDT) Конструкції для видалення димових газів. Труби димові металеві. Методи випробуванняуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 13848-5:2018 (EN 13848-5:2017, IDT) Залізничний транспорт. Колія. Властивості геометрії колії. Частина 5. Геометричні порівняльні властивості. Проста лініяуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ OIML D 31:2018 (OIML D 31:2008, IDT) Загальні вимоги до засобів вимірювальної техніки з програмним керуваннямуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 16729-1:2018 (EN 16729-1:2016, IDT) Залізничний транспорт. Інфраструктура. Неруйнівні випробування на рейках залізничної колії. Частина 1. Вимоги до ультразвукового контролю та принципи оцінюванняуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ 4139:2002/ГОСТ 8430:2003 Шини пневматичні для будівельних, дорожніх, підіймально-транспортних і рудникових машин. Технічні умови (ГОСТ 8430-2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
ДСТУ 4169:2003 Стиснене повітря. Частина 1. Забруднювачі та класи чистоти (ISO 8573-1:2001, MOD)уточнюйтеуточнюйте
ДСТУ 7571:2014 Рухомий склад залізниць. Норми допустимого впливу на залізничну колію шириною 1520 ммуточнюйтеуточнюйте

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.