ДСТУ IEC 60679-2-2000 (ГОСТ 30695-2000) Ґенератори кварцові. Частина 2. Настанова з застосування кварцових генераторів

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ IEC 60679-2-2000 (ГОСТ 30695-2000) за ДК 004 (31.140)

Позначення та назва  
ДСТУ 3092-95 Фільтри п’єзоелектричні та електромеханічні. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3113-95 Резонатори п'єзоелектричні. Терміни, визначення та літерні позначення електричних параметрів діє
ДСТУ 3255-95 Генератори кварцові. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3727-98 Фільтри п’єзоелектричні. Загальні відомості, стандартизовані величини i умови випробувань діє
ДСТУ IEC 60122-2-2000 (ГОСТ 30696-2000) Резонатори кварцові для стабілізації і виділяння частот. Частина 2. Настанова з застосування кварцових резонаторів для стабілізації і виділяння частот діє
ДСТУ IEC 60302-99 (ГОСТ МЭК 302-2000) Резонатори п’єзоелектричні. Методи вимірювання параметрів п’єзоелектричних резонаторів, що працюють у діапазоні частот до 30 МГц діє
ДСТУ IEC 60444-1-1999 (ГОСТ МЭК 444-1-2000) Резонатори кварцові. Вимірювання параметрів фазовим методом у П-подібному чотириполюснику. Частина 1. Основний фазовий метод вимірювання резонансної частоти і резонансного опору кварцових резонаторів у П-подібному чотириполюснику діє
ДСТУ IEC 60642-1999 (ГОСТ 30719-2000) Вібратори та резонатори п’єзокерамічні для стабілізації та виділяння частот. Глава І. Стандартні значення й умови експлуатації. Глава ІІ. Умови проведення вимірювань і випробувань діє
ДСТУ IEC 60679-2-2000 (ГОСТ 30695-2000) Ґенератори кварцові. Частина 2. Настанова з застосування кварцових генераторів діє
ГОСТ 2.736-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные. Линии задержки не діє
ГОСТ 18669-73 Резонаторы пьезоэлектрические. Термины и определения не діє
ГОСТ 21712-83 Резонаторы пьезоэлектрические. Основные параметры не діє
ГОСТ 22866-77 Генераторы кварцевые. Термины и определения не діє
ГОСТ 23546-84 Резонаторы пьезоэлектрические. Общие технические условия не діє
ГОСТ 27124-86 Резонаторы пьезоэлектрические производственно-технического назначения и для бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Основные параметры не діє

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
ДСТУ EN 16016-4:2015 (EN 16016-4:2011, IDT) Неруйнівний контроль. Радіаційні методи. Комп’ютерна томографія. Частина 4. Кваліфікаціяуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 16016-2:2015 (EN 16016-2:2011, IDT) Неруйнівний контроль. Радіаційні методи. Комп’ютерна томографія. Частина 2. Принципи, обладнання і зразкиуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 12544-2:2016 (EN 12544-2:2000, IDT) Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 2. Контролювання стабільності методом товстого фільтрауточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 16016-3:2015 (EN 16016-3:2011, IDT) Неруйнівний контроль. Радіаційні методи. Комп’ютерна томографія. Частина 3. Процес обробки й інтерпретаціяуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 60335-2-84:2015 (EN 60335-2-84:2003, IDT) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-84. Додаткові вимоги до туалетівуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 12543-1:2016 (EN 12543-1:1999, IDT) Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 1. Метод скануванняуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ CEN/TS 15053:2015 (CEN/TS 15053:2005, IDT) Неруйнівний контроль. Рекомендації щодо типів несуцільностей у випробних зразкахуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 60423:2014 Системи кабельних трубопроводів. Зовнішні діаметри кабельних трубопроводів для електричних установок і нарізь кабельних трубопроводів та їхньої арматури (EN 60423:2007, IDT)уточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 61386-25:2014 Системи кабельних трубопроводів. Частина 25. Додаткові вимоги. Пристрої кріплення кабелепроводів (EN 61386-25:2011, IDT)уточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 12544-1:2016 (EN 12544-1:1999, IDT) Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 1. Метод розділення напругиуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ CEN/TR 15589:2015 (CEN/TR 15589:2014, IDT) Неруйнівний контроль. Прийнята практика схвалення персоналу неруйнівного контролю визнаною незалежною організацією на виконання вимог Директиви 97/23/ЕСуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 12543-4:2016 (EN 12543-4:1999, IDT) Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 4. Крайовий методуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 61851-22:2015 (EN 61851-22:2002, IDT) Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів. Частина 22. Станції заряджання електричних транспортних засобів змінного струмууточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 12543-5:2016 (EN 12543-5:1999, IDT) Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 5. Вимірювання ефективної плями міні- і мікрофокусних рентгенівських трубокуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 61293:2014 Маркування електричного обладнання стосовно показників електроживлення. Вимоги безпеки (EN 61293:1994, IDT)уточнюйтеуточнюйте

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.