ДСТУ IEC 60034-18-33:2009 Машини електричні обертові. Частина 18-33. Оцінювання функціювання ізоляційних систем. Методи випробування шаблонних обмоток. Оцінювання функціювання за багатьма показниками. Стійкість ізоляційних систем до одночасного впливу теплових і електрични...

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ IEC 60034-18-33:2009 за ДК 004 (29.080.30, 29.160.01)

Позначення та назва  
ДСТУ 2286-93 Машини електричні обертові. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2645-94 Машини електричні обертові. Машини постійного струму для екскаваторів. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ 2714-94 (ГОСТ 30148-94) Машини електричні обертові. Монтаж великих машин. Загальні вимоги діє
ДСТУ 2910-94 (ГОСТ 30270-95) Машини електричні обертові. Пожежна безпека. Методи експериментального визначення імовірності виникнення пожежі діє
ДСТУ 3398-96 (ГОСТ 30458-97) Машини електричні обертові. Ізоляція. Норми та методи випробувань діє
ДСТУ 3595-97 Електроприводи змінного струму загального призначення. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ 3602-97 (ГОСТ 30533-97) Електроприводи постійного струму загального призначення. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ 3638-97 Електроприводи асинхронні побутові. Загальні технічні умови діє
ДСТУ 3788-98 Обертові електричні машини. Елементи конструкційні, магнітні та електричні. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3804-98 Обертові електричні машини. Система охолоджування, види захисту від зовнішнього середовища, випробування та експлуатація. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3827-98 Обертові електричні машини. Характеристики машин. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3886-99 Енергозбереження. Системи електроприводу. Метод аналізу та вибору діє
ДСТУ ГОСТ 20494:2003 Штанги ізолювальні оперативні та штанги переносних заземлень. Загальні технічні умови діє
ДСТУ IEC 60034-5:2005 Машини електричні обертові. Частина 5. Ступені захисту, забезпечувані цілісною конструкцією обертових електричних машин (ІР код). Класифікація не діє
ДСТУ IEC 60034-6:2005 Машини електричні обертові. Частина 6. Методи охолодження (ІС код) не діє
ДСТУ IEC 60034-7:2005 Машини електричні обертові. Частина 7. Класифікація типів за конструкцією, установчим монтажем та розміщенням клемної коробки (ІМ код) не діє
ДСТУ IEC 60034-8:2005 Машини електричні обертові. Частина 8. Маркування виводів і напрямок обертання не діє
ДСТУ IEC/TS 60034-17:2009 Машини електричні обертові. Частина 17. Асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором і живленням через перетворювачі. Настанова щодо застосування діє
ДСТУ IEC 60034-18-1:2009 Машини електричні обертові. Частина 18-1. Оцінювання функціювання ізоляційних систем. Загальні настанови діє
ДСТУ IEC 60034-18-21:2010 Машини електричні обертові. Частина 18-21. Оцінювання функціювання ізоляційних систем. Методи випробування дротяних обмоток. Оцінювання теплових характеристик і класифікація діє
ДСТУ IEC 60034-18-22:2009 Машини електричні обертові. Частина 18-22. Оцінювання функціювання ізоляційних систем. Методи випробування дротяних обмоток. Класифікація змін і замін ізоляційних компонентів діє
ДСТУ IEC 60034-18-31:2009 Машини електричні обертові. Частина 18-31. Оцінювання функціювання ізоляційних систем. Методи випробування шаблонних обмоток. Оцінювання теплових характеристик і класифікація ізоляційних систем у машинах потужністю до 50 МВ•А включно та напругою д... діє
ДСТУ IEC 60034-18-32:2009 Машини електричні обертові. Частина 18-32. Функційне оцінювання систем ізоляції. Методи випробування шаблонних обмоток. Оцінювання електричних характеристик систем ізоляції в машинах потужністю до 50 МВА та напругою до 15 кВ включно діє
ДСТУ IEC 60034-18-33:2009 Машини електричні обертові. Частина 18-33. Оцінювання функціювання ізоляційних систем. Методи випробування шаблонних обмоток. Оцінювання функціювання за багатьма показниками. Стійкість ізоляційних систем до одночасного впливу теплових і електрични... діє
ДСТУ IEC 60034-19:2009 Машини електричні обертові. Частина 19. Спеціальні методи випробування машин постійного струму з безпосереднім живленням або через випрямляч діє
ДСТУ IEC 60034-22:2009 Машини електричні обертові. Частина 22. Генератори змінного струму для генераторних установок з приводом від поршневого двигуна внутрішнього згоряння діє
ДСТУ IEC 60034-26:2009 Машини електричні обертові. Частина 26. Вплив небалансу напруги на робочі характеристики трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором діє
ДСТУ IEC 60034-28:2009 Машини електричні обертові. Частина 28. Методи випробування для визначення параметрів еквівалентних схем трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором діє
ДСТУ IEC 60071-1:2009 Узгодженість ізоляції. Частина 1. Визначення понять, принципи та правила діє
ДСТУ IEC 61800-2:2008 Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 2. Загальні вимоги та номінальні технічні характеристики низьковольтних електроприводів змінного струму з регульованою частотою діє

Всі ДСТУ за 29.080.30Всі ДСТУ за 29.160.01

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.