ДСТУ EN ISO 21809-1:2016 (EN ISO 21809-1:2011, IDT; ISO 21809-1:2011, IDT) Нафтова і газова промисловість. Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубопровідних транспортних системах. Частина 1. Поліолефінові покриви (три шари PE та три шари PP)

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ EN ISO 21809-1:2016 (EN ISO 21809-1:2011, IDT; ISO 21809-1:2011, IDT) за ДК 004 (75.200)

Позначення та назва  
ДСТУ 4329:2004 Магістральні трубопроводи. Знаки позначання трас. Загальні технічні вимоги. Правила застосування діє
ДСТУ 4611:2006 Магістральні трубопроводи. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ 4612:2006 Магістральні трубопроводи. Захист протикорозійний. Терміни та визначення понять діє
ДСТУ 4615:2006 Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на PN до 10 МПа. Загальні технічні умови діє
ДСТУ 4616:2006 Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на PN до 10 МПа. Типи, основні параметри та розміри діє
ДСТУ ГОСТ ИСО 9158:2008 Транспорт дорожній. Патрубки зливні роздавальних кранів для неетилованого бензину діє
ДСТУ ГОСТ ИСО 9159:2008 Транспорт дорожній. Патрубки зливні роздавальних кранів для етилованого бензину та дизельного палива діє
ДСТУ ISO 3183-2:2006 Нафтогазова промисловість. Труби сталеві для трубопроводів. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби класу вимог В не діє
ДСТУ EN 13617-2:2017 (EN 13617-2:2012, IDT) Станції паливозаправні. Частина 2. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик розривних муфт, використовуваних у дозувальних помпах і роздавальних пристроях не діє
ДСТУ ISO 14313:2010 Нафтова і газова промисловість. Трубопровідні транспортні системи. Арматура трубопровідна. Загальні технічні вимоги та методи контролювання діє
ДСТУ ISO 17292:2009 Нафтова, нафтохімічна та супутні галузі промисловості. Крани металеві сферичні. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ EN 13760:2017 (EN 13760:2003, IDT) Система наповнення скрапленим газом легкових і вантажних автомобілів. Форсунка, вимоги щодо випробування та розміри діє
ГОСТ 4.103-83 СПКП. Колонки маслораздаточные и топливораздаточные. Номенклатура показателей не діє
ГОСТ 4.108-84 СПКП. Продукция химического и нефтяного машиностроения. Линии технологические комплектные. Номенклатура показателей не діє
ДСТУ EN 16348:2017 Газова інфраструктура. Система керування безпекою (SMS) газотранспортної інфраструктури та система керування цілісністю трубопроводу (PIMS). Функційні вимоги діє
ГОСТ 12.2.004-75 ССБТ. Машины и механизмы специальные для трубопроводного строительства. Требования безопасности не діє
ГОСТ 12.2.044-80 ССБТ. Машины и оборудование для транспортирования нефти. Требования безопасности не діє
ГОСТ 9018-89 Колонки топливораздаточные. Общие технические условия не діє
ДСТУ ISO 3183:2017 (ISO 3183:2012, IDT) Нафтова та газова промисловість. Труби сталеві для трубопровідних транспортних систем діє
ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия діє
ГОСТ 25560-82 Устройства дыхательные цистерн для нефтепродуктов. Технические условия не діє
ГОСТ 25570-82 Крышки люков цистерн для нефтепродуктов. Типы, основные параметры и размеры не діє
ГОСТ 28775-90 Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом. Общие технические условия не діє
ГОСТ 28955-91 Устройства для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны. Общие технические требования и методы испытаний не діє
ДСТУ 7703:2015 Магістральні нафтопроводи. Захист резервуарів протикорозійний. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ ГОСТ EN 1918-1:2014 Системи газопостачання. Підземне зберігання газу. Частина 1. Технічні вимоги для зберігання у водоносних пластах діє
ДСТУ ГОСТ EN 1918-2:2014 Системи газопостачання. Підземне зберігання газу. Частина 2. Технічні рекомендації для зберігання в родовищах нафти і газу діє
ДСТУ ГОСТ EN 1918-3:2014 Системи газопостачання. Підземне зберігання газу. Частина 3. Технічні вимоги для зберігання у вилужених соляних кавернах діє
ДСТУ ГОСТ EN 1918-5:2014 Системи газопостачання. Підземне зберігання газу. Частина 5. Технічні вимоги для наземних об’єктів діє
ДСТУ-Н EN 1473:2014 Установки та устатковання для скрапленого природного газу. Проектування берегових установок діє

Всі ДСТУ за 75.200

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.