ДСТУ EN ISO 13534:2010 Нафтова та газова промисловість. Устатковання для буріння та видобування. Обстежування, технічне обслуговування, ремонт і відновлювання підіймального устатковання

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ EN ISO 13534:2010 за ДК 004 (75.180.10)

Позначення та назва  
ДСТУ 2896-94 (ГОСТ 30315-95) Електробури і комплектувальні вироби. Вимоги безпеки діє
ДСТУ 3258-95 (ГОСТ 15880-96) Електробури. Загальні технічні умови діє
ДСТУ ГОСТ 12.2.228:2009 Система стандартів безпеки праці. Інструменти та пристосовання спускально-підіймальні для ремонту свердловин. Вимоги щодо безпеки діє
ДСТУ ГОСТ 20692:2004 Долота шарошкові. Технічні умови діє
ДСТУ ГОСТ 27834:2009 Замки приварні для бурильних труб. Технічні умови діє
ДСТУ ГОСТ 28134:2009 Сейсмоприемники электродинамические. Типы, основные параметры и технические требования (Тільки для контролю показників якості продукції) не діє
ДСТУ ГОСТ 30196-2002 Головки колонні. Типи, основні параметри і приєднувальні розміри діє
ДСТУ EN 10301:2010 Сталеві труби та фітинги для наземних і морських трубопроводів. Внутрішні покриви для зменшення тертя під час транспортування некорозійного газу діє
ДСТУ EN ISO 10427-1:2009 Нафтова і газова промисловість. Устатковання для цементування свердловин. Частина 1. Пружинні центратори обсадних колон діє
ДСТУ EN ISO 13534:2010 Нафтова та газова промисловість. Устатковання для буріння та видобування. Обстежування, технічне обслуговування, ремонт і відновлювання підіймального устатковання діє
ДСТУ EN ISO 13535:2008 Нафтова та газова промисловість. Устатковання підіймальне для буріння та видобування. Загальні технічні вимоги та методи випробування діє
ДСТУ EN ISO 13625:2008 Нафтова й газова промисловість. Устатковання для буріння та видобування. З’єднання водовіддільних колон для морського буріння діє
ДСТУ EN ISO 13703:2010 Нафтова і газова промисловість. Проектування і встановлення трубопровідних систем на морських експлуатаційних платформах. Загальні вимоги діє
ДСТУ EN ISO 15136-1:2009 Свердловинне устатковання для нафтової та газової промисловості. Установки насосні ґвинтові для механізованого видобування. Частина 1. Насоси діє
ДСТУ IEC 61335:2005 Прилади контрольно-вимірювальні ядерні. Апаратура флуоресцентного аналізу свердловин діє
ДСТУ IEC 61874:2007 Ядерне приладобудування. Прилади для визначення щільності породи під час буріння свердловин геофізичні діє
ДСТУ ISO 11960:2006 Нафтогазова промисловість. Труби сталеві обсадні або насосно-компресорні для свердловин. Технічні умови діє
ГОСТ 4.87-83 СПКП. Установки геологоразведочные буровые. Насосы буровые. Номенклатура показателей не діє
ГОСТ 4.89-83 СПКП. Установки для колонкового геологоразведочного бурения на твердые полезные ископаемые. Номенклатура показателей не діє
ГОСТ 4.302-85 СПКП. Машины забойные ударного действия для бурения геологоразведочных скважин. Номенклатура показателей не діє
ГОСТ 12.2.041-79 ССБТ. Оборудование буровое. Требования безопасности не діє
ГОСТ 12.2.088-83 ССБТ. Оборудование наземное для ремонта скважин. Общие требования безопасности не діє
ГОСТ 12.2.108-85 ССБТ. Установки для бурения геологоразведочных и гидрогеологических скважин. Требования безопасности не діє
ГОСТ 12.2.115-86 ССБТ. Оборудование противовыбросовое. Требования безопасности не діє
ГОСТ 12.2.132-93 ССБТ. Оборудование нефтепромысловое добычное устьевое. Общие требования безопасности діє
ГОСТ 12.2.136-98 ССБТ. Оборудование штангонасосное наземное. Требования безопасности діє
ГОСТ 631-75 Трубы бурильные с высаженными концами и муфты к ним. Технические условия не діє
ГОСТ 632-80 Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия діє
ГОСТ 5286-75 Замки для бурильных труб не діє
ГОСТ 6031-81 Насосы буровые. Основные параметры не діє

Всі ДСТУ за 75.180.10

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.