ДСТУ EN IEC 61730-1:2018 (EN IEC 61730-1:2018, IDT; IEC 61730-1:2016, IDT) Визначення безпеки фотоелектричних модулів. Частина 1. Вимоги до конструкції

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ EN IEC 61730-1:2018 (EN IEC 61730-1:2018, IDT; IEC 61730-1:2016, IDT) за ДК 004 (27.160)

Позначення та назва  
ДСТУ 4034-2001 (ГОСТ 30757-2001) Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Колектори сонячні плоскі. Методи випробування діє
ДСТУ 4280:2004 Енергозбереження. Модулі сонячні фотоелектричні. Класифікація та основні параметри не діє
ДСТУ 4885:2007 Енергоощадність. Геліоенергетика. Методика визначання ресурсів діє
ДСТУ EN 12975-1-2001 Системи теплові сонячні та їхні компоненти. Колектори сонячні. Частина 1. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ ENV 12977-1:2007 Системи теплові сонячні та їх складники. Виготовлені на замовлення системи. Частина 1. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ ENV 12977-2:2010 Системи теплові сонячні та їхні складники. Виготовлені на замовлення системи. Частина 2. Методи випробування діє
ДСТУ EN 60904-1:2009 Фотоелектричні прилади. Частина 1. Фотоелектричні вольт-амперні характеристики. Методи вимірювання діє
ДСТУ EN 60904-2:2009 Фотоелектричні прилади. Частина 2. Еталонні сонячні елементи. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ IEC 60904-7:2008 Прилади фотоелектричні. Частина 7. Визначення похибки внаслідок спектральної невідповідності під час вимірювання характеристик фотоелектричного приладу діє
ДСТУ IEC 60904-8:2008 Прилади фотоелектричні. Частина 8. Вимірювання спектральної характеристики фотоелектричних приладів діє
ДСТУ ISO 9059:2006 Енергія сонячна. Калібрування польових піргеліометрів порівнянням з еталонним піргеліометром діє
ДСТУ ISO 9060:2008 Енергія сонячна. Технічні характеристики та класифікація приладів для вимірювання півсферичного й прямого сонячного випромінення діє
ДСТУ ISO 9459-1:2005 Теплопостачання сонячне. Системи водогрійні побутові. Частина 1. Визначення робочих характеристик методами випробування в закритих приміщеннях діє
ДСТУ ISO 9459-2:2006 Теплопостачання сонячне. Системи водогрійні побутові. Частина 2. Методи випробування на відкритому повітрі цілковито сонячних систем для оцінення їхніх характеристик і річного прогнозування їх роботи діє
ДСТУ ISO 9459-3:2005 Теплопостачання сонячне. Системи водогрійні побутові. Частина 3. Випробування сонячних комбінованих систем для визначення їх робочих характеристик діє
ДСТУ ISO 9488:2010 Енергія сонячна. Словник термінів діє
ДСТУ EN 15316-4-3:2017 (EN 15316-4-3:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергетичних характеристик та показників ефективності системи. Частина 4-3. Системи теплопостачання, теплові сонячні та фотоелектричні системи, модулі М 3-8-3, М 8-8-3, М 11-8-3 діє
ДСТУ ISO 9806-1:2005 Колектори сонячні. Методи випробування. Частина 1. Теплові характеристики та перепад тиску засклених сонячних колекторів для нагрівання рідини діє
ДСТУ ISO 9806-2:2005 Колектори сонячні. Методи випробування. Частина 2. Кваліфікаційні випробування діє
ДСТУ ISO 9806-3:2005 Колектори сонячні. Методи випробування. Частина 3. Теплові характеристики (лише відчутне теплопередавання) та перепад тиску незасклених сонячних колекторів для нагрівання рідини діє
ДСТУ ISO 9845-1:2010 Енергія сонячна. Стандартний спектральний розподіл потоку сонячного випромінення на поверхні землі за різних умов надходження. Частина 1. Пряме нормальне та півсферичне випромінення для повітряної маси 1,5 діє
ДСТУ ISO 9846:2006 Енергія сонячна. Калібрування піранометра із застосуванням піргеліометра діє
ДСТУ ISO 9847:2007 Енергія сонячна. Калібрування польових піранометрів порівнянням з еталонним піранометром діє
ДСТУ ISO/TR 9901:2006 Енергія сонячна. Польові піранометри. Рекомендації щодо застосування діє
ДСТУ-Н ISO/TR 10217:2010 Енергія сонячна. Системи підігрівання води. Настанова щодо вибирання матеріалів з урахуванням внутрішньої корозії діє
ГОСТ 28976-91 (МЭК 891-87) Фотоэлектрические приборы из кристаллического кремния. Методика коррекции по температуре и облученности результатов измерения вольт-амперной характеристики не діє
ГОСТ 28977-91 (МЭК 904-1-87) Фотоэлектрические приборы. Часть 1. Измерение фотоэлектрических вольт-амперных характеристик не діє
ДСТУ 7503:2014 Геліоенергетика. Станції фотоелектричні. Терміни та визначення понять діє
ДСТУ 8328:2015 Геліоенергетика. Модулі фотоелектричні. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ EN 61730-1:2014 Модулі фотоелектричні. Оцінка безпеки. Частина 1. Вимоги до конструкції. не діє

Всі ДСТУ за 27.160

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
ДСТУ IEC 61439-5:2016 (ІЕС 61439-5:2014, IDT) Комплектне низьковольтне устатковання розподілення та керування. Частина 5. Комплектне устатковання для розподілення енергії в мережах загальної призначеності437.00513.00
ДСТУ IEC 60214-2:2016 (IEC 60214-2:2004, IDT) Перемикачі відгалужень. Частина 2. Настанова щодо застосування471.50553.50
ДСТУ EN 60099-5:2016 (EN 60099-5:2013, IDT) Розрядники. Частина 5. Рекомендації щодо вибору та застосування1690.501984.50
ДСТУ ISO 1219-2:2018 (ISO 1219-2:2012, IDT) Приводи гідравлічні і пневматичні та їхні елементи. Графічні умовні познаки та принципові схеми. Частина 2. Принципові схеми621.00729.00
ДСТУ EN ISO 21078-1:2018 (EN ISO 21078-1:2008, IDT; ISO 21078-1:2008, IDT) Визначення оксиду бору (III) у вогнетривах. Частина 1. Визначення загального вмісту оксиду бору (III) в оксидних матеріалах для кераміки, скла та глазурі241.50283.50
ДСТУ ASTM A615/A615M:2019 (ASTM A615/A615M-16, IDT) Прокат гладкого та періодичного профілю з вуглецевої сталі для армування бетону. Технічні вимоги161.00189.00
ДСТУ ISO 13715:2018 (ISO 13715:2017, IDT) Технічна документація на продукцію. Крайки довільної форми. Познаки та визначення розмірів356.50418.50
ДСТУ EN 13481-2:2018 (EN 13481-2:2012 + A1:2017, IDT) Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 2. Системи кріплення для залізобетонних шпал230.00270.00
ДСТУ EN ISO 6410-3:2018 (EN ISO 6410-3:1996, IDT; ISO 6410-3:1993, IDT) Кресленики технічні. Нарізі та нарізні деталі. Частина 3. Спрощене подання115.00135.00
ДСТУ EN ISO 6410-1:2018 (EN ISO 6410-1:1996, IDT; ISO 6410-1:1993, IDT) Кресленики технічні. Нарізі та нарізні деталі. Частина 1. Загальні положення126.50148.50
ДСТУ EN 60695-1-10:2018 (EN 60695-1-10:2017, IDT; IEC 60695-1-10:2016, IDT) Випробування на пожежну небезпеку. Частина 1-10. Настанова щодо оцінювання пожежної небезпеки електротехнічних виробів. Загальні методичні рекомендації322.00378.00
ДСТУ EN ISO 4064-2:2018 (EN ISO 4064-2:2017, IDT; ISO 4064-2:2014, IDT) Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 2. Методи випробування977.501147.50
ДСТУ 8801:2018 Автомобільні дороги. Настанова з улаштування шарів дорожнього одягу з укріплених ґрунтів264.50310.50
ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)184.00216.00
ДСТУ ISO 8655-1:2018 (ISO 8655-1:2002; Cor 1:2008, IDT) Пристрої мірні поршневі. Частина 1. Термінологія, загальні вимоги та рекомендації користувачеві138.00162.00

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.