ДСТУ EN 60664-5:2016(EN 60664-5:2007, IDT) Узгодження ізоляції устатковання низьковольтних систем. Частина 5. Комплексний метод визначення проміжків та довжина шляхів спливу, що дорівнюють або менше ніж 2 мм

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ EN 60664-5:2016(EN 60664-5:2007, IDT) за ДК 004 (29.080.30)

Позначення та назва  
ДСТУ ГОСТ 20494:2003 Штанги ізолювальні оперативні та штанги переносних заземлень. Загальні технічні умови діє
ДСТУ IEC 60034-18-1:2009 Машини електричні обертові. Частина 18-1. Оцінювання функціювання ізоляційних систем. Загальні настанови діє
ДСТУ IEC 60034-18-22:2009 Машини електричні обертові. Частина 18-22. Оцінювання функціювання ізоляційних систем. Методи випробування дротяних обмоток. Класифікація змін і замін ізоляційних компонентів діє
ДСТУ IEC 60034-18-31:2009 Машини електричні обертові. Частина 18-31. Оцінювання функціювання ізоляційних систем. Методи випробування шаблонних обмоток. Оцінювання теплових характеристик і класифікація ізоляційних систем у машинах потужністю до 50 МВ•А включно та напругою д... діє
ДСТУ IEC 60034-18-32:2009 Машини електричні обертові. Частина 18-32. Функційне оцінювання систем ізоляції. Методи випробування шаблонних обмоток. Оцінювання електричних характеристик систем ізоляції в машинах потужністю до 50 МВА та напругою до 15 кВ включно діє
ДСТУ IEC 60034-18-33:2009 Машини електричні обертові. Частина 18-33. Оцінювання функціювання ізоляційних систем. Методи випробування шаблонних обмоток. Оцінювання функціювання за багатьма показниками. Стійкість ізоляційних систем до одночасного впливу теплових і електрични... діє
ДСТУ IEC 60071-1:2009 Узгодженість ізоляції. Частина 1. Визначення понять, принципи та правила діє
ГОСТ 27905.1-88 (МЭК 505-75) Системы электрической изоляции электрооборудования. Оценка и классификация не діє
ГОСТ 27905.2-88 (МЭК 610-78, МЭК 791-84) Системы электрической изоляции. Оценка эксплуатационных характеристик, механизма старения и методы диагностики не діє
ГОСТ 27905.3-88 (МЭК 792-1-85) Системы электрической изоляции. Методы многофакторных функциональных испытаний не діє
ГОСТ 27905.4-88 (МЭК 727-1-82) Системы электрической изоляции. Методы оценки устойчивости к действию электрического поля не діє
ДСТУ EN 60664-3:2014 Узгодження ізоляції устатковання низьковольтних систем. Частина 3. Використання покриття, герметизації або лиття для захисту від забруднення не діє
ДСТУ EN 60664-4:2014 Узгодження ізоляції устатковання низьковольтних систем. Частина 4. Розгляд питань, пов’язаних з високочастотним градієнтом напруги не діє
ДСТУ EN 60664-5:2014 Узгодження ізоляції устатковання низьковольтних систем. Частина 5. Комплексний метод визначення проміжків та довжина шляхів спливу, що дорівнюють або менше ніж 2 мм не діє
ДСТУ IEC 60664-1:2013 Узгодження ізоляції для устатковання низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування не діє
ДСТУ EN 50124-1:2015 (EN 50124-1:2001, IDT) Залізничний транспорт. Координація ізоляції. Частина 1. Основні вимоги. Зазори та шляхи спливу для всього електричного та електронного устатковання не діє
ДСТУ EN 50124-2:2015 (EN 50124-2:2001, IDT) Залізничний транспорт. Координація ізоляції. Частина 2. Перенапруження, пов’язані із захистом не діє
ДСТУ IEC 60505:2015 (IEC 60505:2011, IDT) Оцінка і класифікація систем електричної ізоляції діє
ДСТУ EN 60664-1:2015 (EN 60664-1:2007, IDT) Узгодження ізоляції для устатковання низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування діє
ДСТУ IEC TR 60071-4:2016 (IEC TR 60071-4:2004, IDT) Координація ізоляції. Частина 4. Настанова з розрахунку координації ізоляції та моделювання електричних мереж діє
ДСТУ EN 60071-5:2016 (EN 60071-5:2015, IDT) Координація ізоляції. Частина 5. Методики для перетворювальних підстанцій постійного струму високої напруги (ПCВН) діє
ДСТУ EN 60664-3:2016(EN 60664-3:2003;EN 60664-3:2003/А1:2010, IDT) Узгодження ізоляції устатковання низьковольтних систем. Частина 3. Використання покриття, герметизації або лиття для захисту від забруднення діє
ДСТУ EN 60664-4:2016(EN 60664-4:2006;EN 60664-4:2006/AC:2006, IDT) Узгодження ізоляції устатковання низьковольтних систем. Частина 4. Розгляд питань, пов’язаних із високочастотним градієнтом напруги діє
ДСТУ EN 60664-5:2016(EN 60664-5:2007, IDT) Узгодження ізоляції устатковання низьковольтних систем. Частина 5. Комплексний метод визначення проміжків та довжина шляхів спливу, що дорівнюють або менше ніж 2 мм діє

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.