ДСТУ EN 50091-2:2003 Системи безперебійного електроживлення. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ EN 50091-2:2003 за ДК 004 (29.200)

Позначення та назва  
ДСТУ 2372-94 Джерела вторинного електроживлення. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2715-94 Джерела вторинного електроживлення. Загальні технічні умови діє
ДСТУ 2847-94 Перетворювачі електроенергії напівпровідникові. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3596-97 (ГОСТ 30718-99) Перетворювачі напівпровідникові побутові. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ 3679-98 (ГОСТ 28167-98) Перетворювачі змінної напруги напівпровідникові. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ 4194-1-1:2004 Напівпровідникові перетворювачі. Перетворювачі з мережевою комутацією. Частина 1-1. Загальні технічні умови діє
ДСТУ 4194-1-2:2004 Напівпровідникові перетворювачі. Перетворювачі з мережевою комутацією. Частина 1-2. Настанови щодо вибирання та застосування діє
ДСТУ 4194-2:2004 Напівпровідникові перетворювачі. Частина 2. Перетворювачі з внутрішньою комутацією. Загальні технічні умови діє
ДСТУ EN 50091-2:2003 Системи безперебійного електроживлення. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності діє
ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружні з вихідною напругою постійного струму. Частина 3. Електромагнітна сумісність діє
ДСТУ EN 62040-1-1:2010 Джерела безперебійного живлення. Частина 1-1. Загальні вимоги та вимоги щодо безпечності джерел безперебійного живлення, застосовуваних у доступних для оператора зонах діє
ДСТУ IEC 60050-551-20:2015 Електротехнічний словник термінів. Частина 551-20. Силова електроніка. Гармонічний аналіз діє
ДСТУ IEC 60050-551:2007 Електротехнічний словник термінів. Частина 551. Силова електроніка діє
ДСТУ IEC 60335-2-29:2008 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-29. Додаткові вимоги до заряджальних пристроїв батарей не діє
ДСТУ IEC 60618-1997 Подільники напруги індуктивні. Загальні технічні вимоги не діє
ДСТУ IEC 61800-3:2008 Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 3. Вимоги до електромагнітної сумісності та спеціальні методи випробування не діє
ДСТУ IEC 61800-4:2008 Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 4. Загальні вимоги та номінальні технічні характеристики електроприводів змінного струму напругою від 1000 В до 35 кВ включно діє
ДСТУ IEC 62040-1:2010 Джерела безперебійного живлення. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки не діє
ДСТУ IEC 62040-3:2004 Системи гарантованого електропостачання. Агрегати безперебійного живлення. Частина 3. Загальні технічні вимоги. Методи випробування діє
ГОСТ 4.139-85 СПКП. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Номенклатура показателей не діє
ГОСТ 4.375-85 СПКП. Преобразователи, усилители, стабилизаторы и трансформаторы измерительные аналоговые. Номенклатура показателей не діє
ГОСТ 12.2.007.11-75 ССБТ. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Требования безопасности не діє
ГОСТ 13540-74 Блоки питания стабилизированные низковольтные типа 591 для электронной аппаратуры. Общие технические условия не діє
ГОСТ 14868-72 Преобразователи электромашинные мощностью от 8 до 2000 кВт частотой от 1000 до 21600 Гц. Основные параметры не діє
ГОСТ 18142.1-85 Выпрямители полупроводниковые мощностью свыше 5 кВт. Общие технические условия не діє
ГОСТ 18953-73 Источники питания электрические ГСП. Общие технические условия не діє
ГОСТ 20962-75 Преобразователи частоты статические для электротермии. Основные параметры не діє
ГОСТ 23414-84 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Термины и определения не діє
ГОСТ 23771-79 Преобразователи электрических величин электрохимические. Термины и определения не діє
ГОСТ 23900-87 Приборы полупроводниковые силовые. Габаритные и присоединительные размеры не діє

Всі ДСТУ за 29.200

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.