ДСТУ EN 165-2001 Засоби індивідуального захисту очей. Термінологічний словник

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ EN 165-2001 за ДК 004 (01.040.13, 13.340.20)

Позначення та назва  
ДСТУ 2055-92 Система технічного обслуговування та ремонту вогнегасників. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2156-93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2223-93 Гірничорятувальна справа. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять не діє
ДСТУ 2299-93 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2300-93 Вібрація. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2325-93 Шум. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2428-94 Виробничий одяг. Вироби і деталі швейні. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2431-94 Відходи текстильні. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3038-95 Гігієна. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3728-98 Каска пожежна. Загальні технічні вимоги та методи випробувань діє
ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3892-99 Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3928-99 Охорона природи. Гідросфера. Токсикологія води. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3941-2000 Лазерна безпека. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3960-2000 Система тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3970-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації на акваторіях. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3980-2000 Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3994-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення діє
ДСТУ 4000-2000 Системи тривожної сигналізації. Охоронні теле(відео) системи і системи контролювання доступу. Терміни та визначення діє
ДСТУ 4462.0.01:2005 Охорона природи. Поводження з відходами. Терміни та визначення понять діє
ДСТУ 4500-1:2008 Вантажі небезпечні. Терміни та визначення понять діє
ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ 7118:2009 Якість ґрунту. Ерозія ґрунту. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ 7176:2010 Водне господарство. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ EN 134:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Номенклатура складових частин діє
ДСТУ EN 165-2001 Засоби індивідуального захисту очей. Термінологічний словник діє

Всі ДСТУ за 01.040.13Всі ДСТУ за 13.340.20

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
ДБН В.2.4-2-2005. Зміна № 2 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектуванняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.1.2-6-2008. Зміна № 1 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкістьуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.6-160:2010 Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.2-25-2009 Підприємства харчуваня (заклади ресторанного господарства)уточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готеліуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 60076-4:2015 Силові трансформатори. Частина 4. Настанови з випробування грозовим та комутаційним імпульсами. Силові трансформатори та реактори (БИ 60076-4:2002, IDT)724.50уточнюйте
ДСТУ EN 13491:2017 (EN 13491:2013, IDT) Геосинтетичні бар’єри. Характеристики, потрібні для використання як бар’єра рідини під час будівництва тунелів та пов’язаних з ними підземних споруд471.50уточнюйте
ДСТУ EN 789:2008 Лісоматеріали конструкційні. Методи випробування. Визначення механічних властивостей деревинних плит (EN 789:2004, IDT)264.50уточнюйте
ДСТУ EN 50131-8:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 8. Охоронні пристрої/системи туману287.50уточнюйте
ДСТУ EN 60974-10:2014 Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN 60974-10:2014, IDT)414.00уточнюйте
ДСТУ IEC/TS 61000-3-4:2009 Електромагнітна сумісність. Частина 3-4. Норми. Унормування емісії гармонік струму в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номінальною силою споживаного струму понад 16 А (IEC/TS 61000-3-4:1998, IDT)161.00уточнюйте
ДСТУ ETSI EN 300 386:2017 (ETSI EN 300 386:2016, IDT) Обладнання телекомунікаційних мереж. Вимоги до електромагнітної сумісності. Гармонізований стандарт, який охоплює основні вимоги Директиви 2014/30/ЄС540.50уточнюйте
ДБН В.2.5-56:2014. Зміна № 1 Системи протипожежного захисту161.00уточнюйте

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.