ДСТУ EN 165-2001 Засоби індивідуального захисту очей. Термінологічний словник

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ EN 165-2001 за ДК 004 (01.040.13, 13.340.20)

Позначення та назва  
ДСТУ 2055-92 Система технічного обслуговування та ремонту вогнегасників. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2156-93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2223-93 Гірничорятувальна справа. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять не діє
ДСТУ 2299-93 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2300-93 Вібрація. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2325-93 Шум. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2428-94 Виробничий одяг. Вироби і деталі швейні. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2431-94 Відходи текстильні. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3038-95 Гігієна. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3728-98 Каска пожежна. Загальні технічні вимоги та методи випробувань діє
ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3892-99 Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3928-99 Охорона природи. Гідросфера. Токсикологія води. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3941-2000 Лазерна безпека. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3960-2000 Система тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3970-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації на акваторіях. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3980-2000 Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3994-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення діє
ДСТУ 4000-2000 Системи тривожної сигналізації. Охоронні теле(відео) системи і системи контролювання доступу. Терміни та визначення діє
ДСТУ 4462.0.01:2005 Охорона природи. Поводження з відходами. Терміни та визначення понять діє
ДСТУ 4500-1:2008 Вантажі небезпечні. Терміни та визначення понять діє
ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ 7118:2009 Якість ґрунту. Ерозія ґрунту. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ 7176:2010 Водне господарство. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ EN 134:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Номенклатура складових частин діє
ДСТУ EN 165-2001 Засоби індивідуального захисту очей. Термінологічний словник діє

Всі ДСТУ за 01.040.13Всі ДСТУ за 13.340.20

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.