ДСТУ 7944:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів натрію і калію у водній витяжці

 

ДСТУ / ДБН за тематикою контента

Позначення та назва  
ДСТУ 4181:2003 Спирт етиловий ректифікований і спирт етиловий-сирець. Правила приймання і методи випробувань діє
ДСТУ 4289:2004 Якість ґрунту. Методи визначання органічної речовини діє
ДСТУ 4290:2004 Якість ґрунту. Методи визначання валового фосфору і валового калію в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського діє
ДСТУ 4852:2007 Пиво. Методи визначення кислотності діє
ДСТУ 4865:2007 Цукор. Метод визначання крохмалю діє
ДСТУ 5024:2008 Вироби кондитерські. Методи визначання кислотності та лужності діє
ДСТУ 5062:2008 Олії. Метод визначання вільних жирних кислот діє
ДСТУ EN 12441-2:2010 Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 2. Визначення магнію у сплавах цинку методом полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії діє
ДСТУ EN 13267:2009 Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту води методом Карла Фішера діє
ДСТУ ISO 5664:2007 Якість води. Визначення амонію. Метод дистиляції та титрування діє
ДСТУ ISO 6588-1:2008 Папір, картон і волокнисті напівфабрикати. Визначення рН водної витяжки. Частина 1. Метод холодного екстрагування діє
ДСТУ ISO 7393-2:2004 Якість води. Визначання незв’язаного та загального хлору. Частина 2. Колориметричний метод із застосуванням N,N-діетил-1, 4-фенілендіаміну для поточного контролю діє
ДСТУ ISO 7393-3:2004 Якість води. Визначання незв’язаного та загального хлору. Частина 3. Метод йодометричного титрування для визначення загального хлору діє
ДСТУ ISO 10714:2004 Сталь та чавун. Визначення фосфору спектрофотометричним методом з використанням фосфорованадомолібдату діє
ДСТУ ISO 13899-2:2010 Сталь. Визначення молібдену, ніобію та вольфраму в легованій сталі методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою. Частина 2. Визначення ніобію діє
ДСТУ ISO 17053:2010 Сталь і чавун. Визначення кисню методом інфрачервоної спектроскопії після плавлення в інертному газі діє
ДСТУ 7532:2014 Ґрунти тепличні. Загальні вимоги до методів аналізування діє
ДСТУ 7534:2014 Ґрунти тепличні. Метод приготування водної витяжки діє
ДСТУ 7537:2014 Якість ґрунту. Визначення гідролітичної кислотності діє
ДСТУ 7604:2014 Якість ґрунту. Визначення обмінного кальцію та обмінного магнію у карбонатних ґрунтах методом Тюрина діє
ДСТУ 7618:2014 Макухи та шроти. Метод визначення кислотного числа олії діє
ДСТУ 7625:2014 Ґрунти тепличні. Метод визначення рН водної суспензії діє
ДСТУ 7626:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення водорозчинного калію діє
ДСТУ 7627:2014 Ґрунти тепличні. Визначення загальної засоленості. Кондуктометричний метод діє
ДСТУ 7630:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення амонійного азоту діє
ДСТУ 7631:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення водорозчинних кальцію та магнію діє
ДСТУ 7633:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення хлоридів діє
ДСТУ 7634:2014 Ґрунти тепличні. Метод визначення водорозчинного натрію діє
ДСТУ 7642:2014 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення алюмінію діє
ДСТУ 7749:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу діє
ДСТУ 7752:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення фосфору діє
ДСТУ 7753:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення кремнію діє
ДСТУ 7756:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення хрому діє
ДСТУ 7757:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення міді діє
ДСТУ 7758:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення нікелю діє
ДСТУ 7760:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення ванадію діє
ДСТУ 7761:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення цирконію діє
ДСТУ 7804:2015 Продукти переробляння фруктів та овочів. Методи визначання сухих речовин або вологи діє
ДСТУ 7908:2015 Якість ґрунту. Визначення хлорид-іона у водній витяжці діє
ДСТУ 7909:2015 Якість ґрунту. Визначення сульфат-іона у водній витяжці діє
ДСТУ 7910:2015 Якість ґрунту. Визначення обмінної кислотності діє
ДСТУ 7912:2015 Якість ґрунту. Метод визначення обмінного натрію діє
ДСТУ 7943:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів карбонатів і бікарбонатів у водній витяжці діє
ДСТУ 7944:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів натрію і калію у водній витяжці діє
ДСТУ 7945:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів кальцію і магнію у водній витяжці діє
ДСТУ 8030:2015 Риба та рибні продукти. Методи визначення білкових речовин діє
ДСТУ 8056:2015 Реактиви та особливо чисті речовини. Методи готування розчинів індикаторів діє
ДСТУ 8345:2015 Якість ґрунту. Методи визначення ємності катіонного обміну діє
ДСТУ 8346:2015 Якість ґрунту. Методи визначення питомої електропровідності, рН і щільного залишку водної витяжки діє
ДСТУ EN 24260:2012 Нафтопродукти і вуглеводні. Визначення вмісту сірки методом спалювання за Вікболдом діє
ДСТУ ISO 3071:2015 Матеріали текстильні. Визначення pH водної витяжки діє
ДСТУ ISO 9682-1:2015 Руди залізні. Визначання марганцю. Частина 1. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод діє
ДСТУ 8407-1:2015 Концентрати олій фосфатидні. Визначення вмісту вологи методом Карла Фішера. Частина 1. Готування проб і реактивів діє
ДСТУ 8407-2:2015 Концентрати олій фосфатидні. Визначення вмісту вологи методом Карла Фішера. Частина 2. Порядок випробовування діє
ДСТУ 8659:2016 Макухи та шроти. Метод визначення пероксидного числа олії діє

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.