ДСТУ 7911:2015 Добрива органічні та органо-мінеральні. Метод визначення сумарної масової частки азоту та масової частки амонійного азоту

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ 7911:2015 за ДК 004 (65.080)

Позначення та назва  
ДСТУ EN 15428:2017 (EN 15428:2007, IDT) Меліоранти ґрунту та поживне середовище. Визначення гранулометричного складу діє
ДСТУ EN 16317:2017 (EN 16317:2013 + A1:2017, IDT) Добрива та вапняні матеріали. Визначення миш’яку методом індуктивно зв’язаної плазмоатомної емісійної спектрометрії (ICP-AES) після розчинення в «царській горілці» діє
ДСТУ EN 13266:2017 (EN 13266:2001, IDT) Добрива уповільненої дії. Визначення дії поживних речовин. Метод для покритих добрив діє
ДСТУ EN 13299:2017 (EN 13299:2000, IDT) Добрива. Визначення числа плинності діє
ДСТУ 4884:2007 Добрива органічні та органо-мінеральні. Терміни та визначення понять діє
ДСТУ EN 1235:2017/Зміна № 1:2017(EN 1235:1995/А1:2003, IDT) Добрива тверді. Метод контрольного просіювання діє
ДСТУ 5019:2008 Торф. Терміни та визначення понять діє
ДСТУ 5053:2008 Борошно цеолітове. Меліорант комплексної дії для легких ґрунтів. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ 7083:2009 Добрива органічні та органо-мінеральні. Методи визначання гумінових кислот діє
ДСТУ 7110:2009 Борошно сапонітове. Меліорант комплексної дії. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ 7123:2009 Лушпиння соняшнику. Технічні умови діє
ДСТУ EN 13466-2:2017(EN 13466-2:2001, IDT) Добрива. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 2. Пропанол як екстрагувальна речовина діє
ДСТУ EN 13466-1:2017(EN 13466-1:2001, IDT) Добрива. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 1. Метанол як екстрагувальна речовина діє
ДСТУ EN 12948:2017(EN 12948:2010, IDT) Вапняні матеріали. Метод визначення гранулометричного складу сухим та вологим просіюванням діє
ДСТУ EN 12944-3:2017(EN 12944-3:2001, IDT) Добрива, вапняні матеріали та меліоранти ґрунту. Словник термінів. Частина 3. Вапняні матеріали діє
ДСТУ EN 12945:2017(EN 12945:2014+A1:2016, IDT) Вапняні матеріали. Визначення коефіцієнта нейтралізації титрометричним методом діє
ДСТУ EN 1482-1:2017(EN 1482-1:2007, IDT) Добрива та вапняні матеріали. Метод відбирання та готування проб. Частина 1. Відбирання проб діє
ДСТУ EN 1237:2017(EN 1237:1995, IDT;ISO 5311:1992, MOD) Добрива. Метод визначення насипної щільності (у злежаному стані) діє
ДСТУ ГОСТ 20851.2:2009 (ИСО 5316-77, ИСО 6598-85, ИСО 7497-84) Удобрения минеральные. Методы определения фосфатов не діє
ДСТУ EN 1235:2017(EN 1235:1995, IDT; ISO 8397:1988, MOD) Добрива тверді. Метод контрольного просіювання діє
ДСТУ EN 1236:2005 Добрива. Визначення насипної щільності неущільненої маси діє
ДСТУ EN 12048:2005 Добрива тверді та вапнувальні матеріали. Визначення вмісту вологи гравіметричним методом. Висушування за температури 105±2°С діє
ДСТУ EN 12049:2005 Добрива тверді та вапнувальні матеріали. Визначення вмісту вологи гравіметричним методом. Висушування за зниженого тиску діє
ДСТУ EN 12944-1:2005 Добрива, вапнувальні матеріали та ґрунтові меліоранти. Словник термінів. Частина 1. Загальні терміни діє
ДСТУ EN 12944-2:2005 Добрива, вапнувальні матеріали та ґрунтові меліоранти. Словник термінів. Частина 2. Терміни, що стосуються добрив діє
ДСТУ EN 12946:2005 Вапнувальні матеріали. Визначення вмісту кальцію і магнію комплексометричним методом діє
ДСТУ EN 13037:2005 Меліоранти ґрунту та середовища росту. Визначення рН діє
ДСТУ EN 13038:2005 Меліоранти ґрунту та середовища росту. Визначення електричної провідності діє
ДСТУ EN 13039:2005 Меліоранти ґрунту та середовища росту. Визначення вмісту органічної речовини та золи діє
ДСТУ EN 13040:2005 Меліоранти ґрунту та середовища росту. Готування проб до хімічного та фізичного аналізу, визначення вмісту сухої речовини, вмісту вологи та лабораторно ущільненої насипної щільності діє

Всі ДСТУ за 65.080

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.