ДСТУ 4054-2001 Нормативи трудомісткості та вартість робіт із стандартизації. Настанова

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ 4054-2001 за ДК 004 (01.120)

Позначення та назва  
ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення не діє
ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів не діє
ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов не діє
ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів не діє
ДСТУ 1.7:2001 Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів не діє
ДСТУ 1.10:2005 Національна стандартизація. Правила розроблення, побудови, викладання, оформлення, ведення національних класифікаторів не діє
ДСТУ 1.11:2004 Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів не діє
ДСТУ 1.12:2004 Національна стандартизація. Правила ведення справ нормативних документів не діє
ДСТУ 1.13:2001 Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України не діє
ДСТУ 3060-95 Стандартизація в побутовому обслуговуванні населення. Основні положення діє
ДСТУ 3250-95 Порядок розроблення плану державної стандартизації не діє
ДСТУ 3281-95 Порядок розроблення міждержавних стандартів не діє
ДСТУ 3739-98 Положення про ведення державного класифікатора ДК 003 «Класифікатор професій» не діє
ДСТУ 4054-2001 Нормативи трудомісткості та вартість робіт із стандартизації. Настанова не діє
ДСТУ-Н 4340:2004 Настанови щодо внесення екологічних вимог до стандартів на продукцію. Загальні положення не діє
ДСТУ-Н 4486:2005 Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов діє
ДСТУ ГОСТ 1.1:2005 Міждержавна система стандартизації. Терміни і визначення діє
ДСТУ ГОСТ 1.5-2004 Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Загальні вимоги до побудови, викладення, оформлення, змісту та позначень діє
ДСТУ-Н ПМГ 22:2005 Правила розробляння програми робіт з міждержавної стандартизації діє
ДСТУ-Н ПМГ 44:2013 Метрологія. Порядок визнання методик виконання вимірювання діє
ДСТУ-Н РМГ 24:2008 Настанови щодо розроблення стандартів міждержавними технічними комітетами зі стандартизації діє
ДСТУ-Н CEN/CENELEC Guide 11:2008 Інформація споживачам щодо продукції. Настанови для розробників стандартів діє
ДСТУ IEC Guide 104:2005 Настанова щодо розроблення нормативних документів з безпеки та використання основоположних і групових нормативних документів з безпеки діє
ДСТУ-Н IEC Guide 107:2005 Електромагнітна сумісність. Настанова щодо розроблення нормативних документів діє
ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 14:2005 Інформація для споживачів щодо придбання товарів та послуг діє
ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 15:2008 Зведені правила ISO/IEC щодо «посилання на стандарти» діє
ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 37:2005 Настанови щодо використання продукції широкого вжитку діє
ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 41:2004 Настанови стосовно паковання. Положення, спрямовані на задоволення потреб споживача діє
ДСТУ ISO/IEC Guide 50-2001 Безпека дітей і стандарти. Загальні принципи діє
ДСТУ ISO/IEC Guide 51-2002 Аспекти безпеки. Настанови щодо їх включення до стандартів діє

Всі ДСТУ за 01.120

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.