ДСТУ 3929-99 Індикатори горючих газів і парів термохімічні. Загальні технічні умови

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ 3929-99 за ДК 004 (13.220.01, 71.040.10)

Позначення та назва  
ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ 2605-94 Аналізатори газів. Шлангові та нарізні з'єднання. Основні параметри та приєднувальні розміри діє
ДСТУ 2607-94 Системи вимірювальні газоаналітичні. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ 3929-99 Індикатори горючих газів і парів термохімічні. Загальні технічні умови діє
ДСТУ 4316:2004 Вироби піротехнічні побутового призначення. Вимоги щодо пожежної безпеки і методи випробувань діє
ДСТУ 4706:2006 Тролейбуси. Вимоги пожежної безпеки та методи контролювання діє
ДСТУ 4799:2007 Вагони трамвайні пасажирські. Вимоги пожежної безпеки та методи контролювання діє
ДСТУ ГОСТ 4.450:2009 СПКП. Приборы и аппаратура для спектрального анализа. Номенклатура показателей не діє
ДСТУ ГОСТ 8.229:2008 ГСИ. Спектрофотометры инфракрасные. Методы и средства поверки діє
ДСТУ ГОСТ 8.258:2008 ГСИ. Поляриметры и сахариметры. Методика поверки не діє
ДСТУ ГОСТ 8.354:2008 ГСИ Анализаторы жидкости кондуктометрические. Методика поверки діє
ДСТУ ГОСТ 13320:2008 Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия діє
ДСТУ ГОСТ 17792:2009 Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда не діє
ДСТУ ГОСТ 20903:2009 Кюветы прямоугольные кварцевые для спектрофотометров. Основные размеры. Технические требования не діє
ДСТУ ГОСТ 22171:2009 Анализаторы жидкости кондуктометрические лабораторные. Общие технические условия не діє
ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-010:2004 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-010. Окремі вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів не діє
ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-020:2004 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-020. Окремі вимоги до лабораторних центрифуг не діє
ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-051:2004 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-051. Окремі вимоги до лабораторного устатковання для перемішування та збовтування не діє
ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-061:2004 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-061. Окремі вимоги до лабораторних атомних спектрометрів з термічною атомізацією та іонізацією не діє
ДСТУ EN 61010-2-010:2005 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів не діє
ДСТУ EN 61010-2-020:2005 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг не діє
ДСТУ EN 61010-2-091:2014 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування - Частина 2-091: Додаткові вимоги до блочних рентгенівських систем не діє
ДСТУ IEC 61010-2-051:2007 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-051. Вимоги до лабораторного устатковання для розмішування та збовтування не діє
ДСТУ IEC 61010-2-061:2007 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-061. Додаткові вимоги до лабораторних атомних спектрометрів з тепловою атомізацією та іонізацією не діє
ДСТУ IEC 61010-2-081:2008 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного лабораторного устатковання для аналізування та інших потреб не діє
ДСТУ IEC/TR 61010-3-031:2007 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 3-031. Звіт щодо оцінювання відповідності згідно з IEC 61010-031:2002 діє
ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір діє
ГОСТ 2.787-71 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы, приборы и устройства газовой системы хроматографов не діє
ГОСТ 4.164-85 СПКП. Анализаторы радиоспектрометрические. Номенклатура показателей не діє
ГОСТ 4.170-85 СПКП. Анализаторы аэрозолей твердых и сыпучих веществ. Номенклатура показателей не діє

Всі ДСТУ за 13.220.01Всі ДСТУ за 71.040.10

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.