ДСТУ 3490-96 (ГОСТ 30482-97)  Електрошлакове зварювання сталей. Вимоги до технологічного процесу

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ 3490-96 (ГОСТ 30482-97) за ДК 004 (25.160.10)

Позначення та назва  
ДСТУ 3183-95 Заварювання дефектів литва із сталі та чавуну. Загальні вимоги діє
ДСТУ 3328-96 (ГОСТ 30430-96) Дугове зварювання конструкційних чавунів. Вимоги до технологічного процесу діє
ДСТУ 3951.1-2000 (ISO 9956-1:1995) Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Частина 1. Загальні правила зварювання плавленням діє
ДСТУ 3951.3-2000 (ISO 9956-3:1995) Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Частина 3. Випробування технологічних процесів дугового зварювання сталей діє
ДСТУ ISO 15011-1:2008 Охорона здоров’я і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Лабораторний метод відбирання аерозолів і газів, утворюваних під час дугового зварювання. Частина 1. Визначення рівня виділень і відбір проб для аналізу мікрочастинок аерозолів діє
ДСТУ ISO 15011-2:2008 Охорона здоров’я і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Лабораторний метод відбирання аерозолів і газів, утворюваних під час дугового зварювання. Частина 2. Визначення рівня виділень газів, за винятком озону діє
ДСТУ ISO 15011-4:2008 Охорона здоров’я і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Лабораторний метод відбирання аерозолів і газів. Частина 4. Форма для запису даних про аерозолі діє
ДСТУ ISO/TS 15011-5:2008 Охорона здоров’я і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Лабораторний метод відбирання аерозолів і газів. Частина 5. Ідентифікація продуктів теплової деструкції, утворюваних під час зварювання чи різання виробів, що цілком або частково скл... діє
ДСТУ ISO 15607:2008 Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Загальні правила не діє
ДСТУ ISO 15609-1:2008 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Технологічна інструкція зі зварювання. Частина 1. Дугове зварювання не діє
ДСТУ ISO 15610:2005 Технічні умови і атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі випробуваних зварювальних матеріалів не діє
ДСТУ ISO 15613:2005 Технічні умови й атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі довиробничих випробувань не діє
ГОСТ 3.1705-81 ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Сварка не діє
ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий не діє
ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация діє
ГОСТ 23338-91 Сварка металлов. Методы определения содержания диффузионного водорода в наплавленном металле и металле шва не діє
ДСТУ EN 50445:2014 Стандарт на сімейство продукції для показу відповідності обладнання резистивного зварювання, дугового зварювання і споріднених процесів основним обмеженням стосовно дії на людину електромагнітних полів (0 Гц - 300 ГГц) не діє
ДСТУ EN ISO 15614-1:2014 Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 1. Дугове і газове зварювання сталей та дугове зварювання нікелю і нікелевих сплавів діє
ДСТУ EN ISO 15614-2:2014 Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 2. Дугове зварювання алюмінію та алюмінієвих сплавів діє
ДСТУ ISO 13918:2014 Зварювання. Шпильки і керамічні втулки для дугового приварювання шпильок діє
ДСТУ ISO 14555:2014 Зварювання. Дугове приварювання шпильок із металевих матеріалів не діє
ДСТУ EN 14587-2:2015 (EN 14587-2:2009, IDT) Залізничний транспорт. Колія. Стикове зварювання рейок. Частина 2. Нові класи рейок R220, R260, R260Mn та R350HT із рухомим зварювальним механізмом порівняно зі стаціонарним механізмом діє
ДСТУ EN 15594:2015 (EN 15594:2009, IDT) Залізничний транспорт. Колія. Відновлення рейок електродугового зварювання діє
ДСТУ EN ISO 15614-4:2015 (EN ISO 15614-4:2005, IDT; ISO 15614-4:2005, IDT) Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 4. Дугове зварювання дефектів алюмінієвих відливок діє
ДСТУ EN ISO 15614-4:2015/Поправка № 1:2015 (EN ISO 15614-4:2005/AC:2007, IDT; ISO 15614-4:2005/Cor 1:2007, IDT) Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 4. Дугове зварювання дефектів алюмінієвих відливок діє
ДСТУ EN ISO 15614-5:2015 (EN ISO 15614-5:2004, IDT; ISO 15614-5:2004, IDT) Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 5. Дугове зварювання титану, цирконію та їхніх сплавів діє
ДСТУ EN ISO 15614-6:2015 (EN ISO 15614-6:2006, IDT; ISO 15614-6:2006, IDT) Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 6. Дугове і газове зварювання міді та її сплавів діє
ДСТУ EN ISO 15614-7:2015 (EN ISO 15614-7:2007, IDT; ISO 15614-7:2007, IDT) Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 7. Наплавлення діє
ДСТУ EN ISO 15614-8:2015 (EN ISO 15614-8:2002, IDT; ISO 15614-8:2002, IDT) Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 8. Зварювання труб з трубною плитою не діє
ДСТУ EN ISO 15614-11:2015 (EN ISO 15614-11:2002, IDT; ISO 15614-11:2002, IDT) Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 11. Електронно-променеве та лазерно-променеве зварювання діє

Всі ДСТУ за 25.160.10

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.