ДСТУ 3117-95 Вовна заводська. Правила приймання та методи відбирання проб

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ 3117-95 за ДК 004 (59.060.10)

Позначення та назва  
ДСТУ 3117-95 Вовна заводська. Правила приймання та методи відбирання проб діє
ДСТУ 3118-95 Вовна заводська. Методи випробувань діє
ДСТУ 3351-96 Вовна. Первинне оброблення. Терміни та визначення діє
ДСТУ 4015-2001 Льон тіпаний. Технічні умови діє
ДСТУ 4485:2005 Вовна овеча однорідна тонка. Загальні технічні умови діє
ДСТУ 5015:2008 Волокно лляне коротке. Технічні умови діє
ДСТУ 7120:2009 Вовна овеча немита. Маркування, пакування, транспортування і зберігання діє
ДСТУ ГОСТ 3274.2:2009 (ИСО 2403-72) Волокно хлопковое. Ускоренные методы определения сорта и линейной плотности не діє
ДСТУ ГОСТ 3274.5:2009 (ИСО 4913-81)  Волокно хлопковое. Методы определения длины не діє
ДСТУ ГОСТ 18080-2002 Вовна натуральна. Метод визначення вологості діє
ДСТУ ГОСТ 30190-2003 Вовна немита. Методи визначення виходу чистого волокна діє
ДСТУ ГОСТ 30702:2005 Вовна. Торговельна сільськогосподарсько-промислова класифікація діє
ДСТУ ISO 137:2010 Вовна. Метод визначення діаметра волокна проекційним мікроскопом діє
ДСТУ ISO 920:2009 Вовна. Метод визначення довжини волокна (справжньої та природної) з використанням гребінного штапелевимірювача діє
ДСТУ ISO 1136:2009 Вовна. Визначення середнього діаметра волокон методом повітропроникності діє
ДСТУ ISO 2370:2009 Матеріали текстильні. Визначення тонини лляних волокон. Методи випробування повітропроникністю діє
ДСТУ ISO 2646:2010 Вовна. Метод вимірювання довжини волокон гребінних чесаних стрічок діаграмними приладами діє
ДСТУ ISO 2647:2009 Вовна. Метод визначення долі волокон з серцевиною за допомогою проекційного мікроскопа діє
ДСТУ ISO 2648:2010 Вовна. Визначення характеристик штапельної діаграми волокна електронним методом діє
ДСТУ ISO 2913:2008 Вовна. Колориметричний метод визначення вмісту цистину та цистеїну в гідролізатах не діє
ДСТУ ISO 2913:2009 Вовна. Колориметричний метод визначення вмісту цистину та цистеїну в гідролізатах діє
ДСТУ ISO 2916:2008 Вовна. Метод визначення вмісту лугу не діє
ДСТУ ISO 2916:2009 Вовна. Метод визначення вмісту лугу діє
ДСТУ ISO 3072:2008 Вовна. Метод визначення розчинності в лугах діє
ДСТУ ISO 3073:2008 Вовна. Метод визначення вмісту кислоти діє
ДСТУ ISO 6938:2005 Матеріали текстильні. Волокна натуральні. Загальні назви та визначення діє
ГОСТ 4.68-81 СПКП. Шерсть натуральная сортированная. Номенклатура показателей не діє
ГОСТ 10.30-70 Лен трепаный. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт не діє
ГОСТ 10.31-70 Волокно льняное короткое, поставляемое для экспорта. Технические требования не діє
ГОСТ 2259-78 Шерсть козья немытая классированная. Технические условия не діє

Всі ДСТУ за 59.060.10

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
ДСТУ EN 12544-2:2016 (EN 12544-2:2000, IDT) Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 2. Контролювання стабільності методом товстого фільтрауточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 16016-3:2015 (EN 16016-3:2011, IDT) Неруйнівний контроль. Радіаційні методи. Комп’ютерна томографія. Частина 3. Процес обробки й інтерпретаціяуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 60335-2-84:2015 (EN 60335-2-84:2003, IDT) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-84. Додаткові вимоги до туалетівуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 12543-1:2016 (EN 12543-1:1999, IDT) Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 1. Метод скануванняуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ CEN/TS 15053:2015 (CEN/TS 15053:2005, IDT) Неруйнівний контроль. Рекомендації щодо типів несуцільностей у випробних зразкахуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 60423:2014 Системи кабельних трубопроводів. Зовнішні діаметри кабельних трубопроводів для електричних установок і нарізь кабельних трубопроводів та їхньої арматури (EN 60423:2007, IDT)уточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 61386-25:2014 Системи кабельних трубопроводів. Частина 25. Додаткові вимоги. Пристрої кріплення кабелепроводів (EN 61386-25:2011, IDT)уточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 12544-1:2016 (EN 12544-1:1999, IDT) Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 1. Метод розділення напругиуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ CEN/TR 15589:2015 (CEN/TR 15589:2014, IDT) Неруйнівний контроль. Прийнята практика схвалення персоналу неруйнівного контролю визнаною незалежною організацією на виконання вимог Директиви 97/23/ЕСуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 12543-4:2016 (EN 12543-4:1999, IDT) Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 4. Крайовий методуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 61851-22:2015 (EN 61851-22:2002, IDT) Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів. Частина 22. Станції заряджання електричних транспортних засобів змінного струмууточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 12543-5:2016 (EN 12543-5:1999, IDT) Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 5. Вимірювання ефективної плями міні- і мікрофокусних рентгенівських трубокуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 61293:2014 Маркування електричного обладнання стосовно показників електроживлення. Вимоги безпеки (EN 61293:1994, IDT)уточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 12544-3:2016 (EN 12544-3:1999, IDT) Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 3. Спектрометричний методуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 62271-205:2016 (EN 62271-205:2008, IDT) Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 205. Компактні розподільчі пристрої на номінальну напругу понад 52 кВуточнюйтеуточнюйте

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.