ДСТУ 2219-93 Шини пневматичні. Конструкція. Терміни та визначення

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ 2219-93 за ДК 004 (01.040.83, 83.160.01)

Позначення та назва  
ДСТУ 2214-93 Вироби гумові. Випробування. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2219-93 Шини пневматичні. Конструкція. Терміни та визначення не діє
ДСТУ 2241-93 Матеріали композитні. Склопластики. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2242-93 Склопластики конструкційні. Типи, технологія, властивості. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2243-93 Склопластики радіотехнічного призначення. Типи, технологія, властивості. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2406-94 Пластмаси, полімери і синтетичні смоли. Хімічні назви. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2437-94 Вироби із пластмас. Дефекти. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2955-94 Клеї. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3042-95 Устаткування технологічне для переробки полімерних матеріалів. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3128-95 Вироби гумові технічні. Зовнішні дефекти. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3248-95 (ГОСТ 25304-97) Шини пневматичні діагональні індустріальні. Основні параметри та розміри діє
ДСТУ 3642-97 Технологія гумового виробництва. Терміни та визначення діє
ДСТУ 4406:2005 Шини пневматичні. Загальні технічні вимоги безпеки діє
ДСТУ EN 923:2008 Клеї. Терміни та визначення понять діє
ДСТУ ISO 472:2008 Пластмаси. Словник термінів діє
ДСТУ ISO 1382:2007 Каучук. Словник термінів діє
ДСТУ ISO 3877-1:2005 Шини, вентилі та камери. Перелік термінів-відповідників. Частина 1. Шини діє
ДСТУ ISO 3877-3:2005 Шини, вентилі та камери. Перелік термінів-відповідників. Частина 3. Камери діє
ДСТУ ISO 3877-4:2005 Шини, вентилі та камери. Перелік термінів-відповідників. Частина 4. Масивні шини діє
ДСТУ ISO 4223-1:2005 Промисловість шинна. Терміни та визначення основних понять. Частина 1. Пневматичні шини діє
ДСТУ ISO 4223-2:2005 Промисловість шинна. Терміни та визначення основних понять. Частина 2. Масивні шини діє
ГОСТ 2631-79 Материалы для восстановления и ремонта пневматических шин. Технические условия не діє
ГОСТ 8107-75 Вентили для пневматических камер и шин постоянного давления. Общие технические условия не діє
ДСТУ ISO 13326:2017 Шини пневматичні. Методи визначення однорідності діє
ДСТУ 8707:2017 (ISO 17464:2016, MOD) Камери пневматичні для механічних транспортних засобів. Технічні вимоги та методи випробування діє
ГОСТ 13298-90 Шины с регулируемым давлением. Технические условия не діє
ГОСТ 17394-79 Шины широкопрофильные с регулируемым давлением. Основные параметры и размеры не діє
ГОСТ 22374-77 (ИСО 3877-1-78, ИСО 3877-3-78, ИСО 4223-1-78) Шины пневматические. Конструкция. Термины и определения не діє
ГОСТ 24779-81 Шины пневматические. Упаковка, транспортирование, хранение не діє
ГОСТ 25692-83 Шины пневматические. Метод определения статического дисбаланса покрышки не діє

Всі ДСТУ за 01.040.83Всі ДСТУ за 83.160.01

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
ДСТУ EN 12543-5:2016 (EN 12543-5:1999, IDT) Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 5. Вимірювання ефективної плями міні- і мікрофокусних рентгенівських трубокуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 61293:2014 Маркування електричного обладнання стосовно показників електроживлення. Вимоги безпеки (EN 61293:1994, IDT)уточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 12544-3:2016 (EN 12544-3:1999, IDT) Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 3. Спектрометричний методуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 62271-205:2016 (EN 62271-205:2008, IDT) Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 205. Компактні розподільчі пристрої на номінальну напругу понад 52 кВуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 1859:2018 (EN 1859:2009 + A1:2013, IDT) Конструкції для видалення димових газів. Труби димові металеві. Методи випробуванняуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 13848-5:2018 (EN 13848-5:2017, IDT) Залізничний транспорт. Колія. Властивості геометрії колії. Частина 5. Геометричні порівняльні властивості. Проста лініяуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ OIML D 31:2018 (OIML D 31:2008, IDT) Загальні вимоги до засобів вимірювальної техніки з програмним керуваннямуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 16729-1:2018 (EN 16729-1:2016, IDT) Залізничний транспорт. Інфраструктура. Неруйнівні випробування на рейках залізничної колії. Частина 1. Вимоги до ультразвукового контролю та принципи оцінюванняуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ 4139:2002/ГОСТ 8430:2003 Шини пневматичні для будівельних, дорожніх, підіймально-транспортних і рудникових машин. Технічні умови (ГОСТ 8430-2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
ДСТУ 4169:2003 Стиснене повітря. Частина 1. Забруднювачі та класи чистоти (ISO 8573-1:2001, MOD)уточнюйтеуточнюйте
ДСТУ 7571:2014 Рухомий склад залізниць. Норми допустимого впливу на залізничну колію шириною 1520 ммуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ ISO 2010:2007 Ґвинти з напівпотайною головкою загального виду та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні умови (ISO 2010:1994, IDTуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN ISO 15792-1:2015 (EN ISO 15792-1:2008, IDT; ISO 15792-1:2008, IDT) Матеріали зварювальні. Методи випробування. Частина 1. Методи випробування зразків із наплавленого металу зварного шва зі сталі, нікелю та нікелевих сплавівуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN ISO 4126-7:2017 (EN ISO 4126-7:2013, IDT; ISO 4126-7:2013, IDT) Механізми запобіжні для захисту від надлишкового тиску. Частина 7. Загальні даніуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN ІSO 15612:2019 (EN ISO 15612:2018, IDT; ISO 15612:2018, IDT) Технічні умови та атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Атестація через прийняття стандартної технологічної інструкції зі зварюванняуточнюйтеуточнюйте

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.