ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України29 листопада 2018 року N 605

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2018 р. за N 1453/32905

ЗМІНИ
до Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду

1. У назві та тексті Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів вищої освіти".

2. В абзаці першому пункту 2 слова "Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України" замінити словами "структурного підрозділу Міністерства оборони України, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань військової освіти і науки".

3. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Вступники з числа випускників військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в рік вступу до ВВНЗ, беруть участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВВНЗ або результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за їхнім вибором).".

4. У пункті 8 слова "антитерористичної операції" замінити словами "операції об'єднаних сил".

 

Директор Департаменту
військової освіти, науки,
соціальної та гуманітарної політики
Міністерства оборони України
генерал-майор

М. Садовський


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.