ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 березня 2020 року N 423

Щодо внесення відповідних змін до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності стосовно оцінювача Хоми А. Ю.

Згідно з частиною другою статті 16 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", пунктами 14 та 15 розділу IV Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду від 13.11.2002 N 1997, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2002 за N 925/7213, а також на підставі рішення Екзаменаційної комісії від 27 лютого 2020 року (протокол N 118) щодо позбавлення (анулювання) Хоми Андрія Юрійовича спеціалізації 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них" з кваліфікаційного документа оцінювача - сертифіката N 2135, виданого 16.12.2000 Фондом державного майна України та Колективним підприємством "Інформаційно-консультаційний центр Українського товариства оцінювачів", наказую:

1. Позбавити (анулювати) Хому Андрія Юрійовича спеціалізації 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них" з кваліфікаційного документа оцінювача - сертифіката N 2135, виданого 16.12.2000 Фондом державного майна України та Колективним підприємством "Інформаційно-консультаційний центр Українського товариства оцінювачів", з дати видання цього наказу.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності:

внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;

забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його на веб-сайті Фонду.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

Заступник Голови Фонду

А. Єгоров


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.