РАДА СУДДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 3 липня 2014 року N 309

19 - 20 червня 2014 року відбувся XII позачерговий з'їзд суддів України, яким було обрано Раду суддів України та прийнято рішення про діяльність органів суддівського самоврядування.

Зазначеним рішенням звернуто увагу судів та суддів України на необхідність здійснення правосуддя на засадах верховенства права, забезпечення захисту гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина. Раді суддів Україні доручено розробити із залученням суддівської спільноти, представників наукових кіл та громадськості Стратегію розвитку судової влади в Україні, розвивати комунікацію з представниками засобів масової інформації та громадськості. Радам суддів спеціалізованих судів доручено брати участь в підготовці та опрацюванні законопроектів, що стосуються судоустрою і судочинства.

20 червня 2014 року в роботі XII позачергового з'їзду суддів України оголошено перерву.

Оскільки у відповідності до частини четвертої статті 127 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Рада суддів України у період між з'їздами суддів України організовує контроль за виконанням рішень з'їзду та вирішує питання про скликання з'їзду, в межах виконання рішення з'їзду про діяльність органів суддівського самоврядування Рада суддів господарських судів України вважає за доцільне внести Раді суддів України наступні пропозиції.

Радою суддів господарських судів України було розроблено проект Концепції утвердження дійсно незалежної судової влади та підвищення довіри суспільства до суддів. Проект включає в себе комплекс організаційних та правових заходів, спрямованих на утвердження незалежної судової влади та підвищення довіри громадськості до судів, забезпечення дійсної незалежності суддів і судової влади та ефективності суддівського захисту, запровадження дієвого механізму відповідальності суддів перед суспільством за свою діяльність та прийняті рішення.

Зазначений проект було схвалено V конференцією суддів господарських судів України; прийнято рішення про винесення Концепції на розгляд XII позачергового з'їзду суддів України. Проте до порядку денного з'їзду це питання включено не було.

Оскільки прийняття Концепції буде сприяти утвердженню незалежної судової влади та підвищенню довіри громадськості до судів, доцільно розглянути її під час продовження роботи XII позачергового з'їзду суддів України.

Крім того, членом Ради суддів господарських судів України, членом Ради суддів України попередньої каденції Погребняком В. Я. було розроблено та представлено на засіданні Ради суддів України пропозиції та зауваження до окремих законопроектів з питань вдосконалення законодавства України про судоустрій і статус суддів.

У зазначених пропозиціях висловлювалась думка щодо необхідності проведення роботи з вдосконалення законодавства за широкої участі суддів із залученням до цього процесу органів суддівського самоврядування; зверталася увага на недоцільність запропонованих деякими законопроектами змін до правового механізму притягнення суддів до відповідальності, обмеження прав суддівського самоврядування; висловлювалися аргументи щодо перегляду порядку формування Ради суддів України, а саме: повернення до принципу рівності представництва судових юрисдикцій.

Вищевказані пропозиції також не було включено до порядку денного з'їзду суддів.

З метою виконання рішення з'їзду в частині участі рад суддів спеціалізованих судів у підготовці та опрацюванні законопроектів щодо судоустрою доцільним є направити ці пропозиції до новообраної Ради суддів України з метою подальшого внесення на розгляд XII позачергового з'їзду суддів України.

XII позачерговим з'їздом суддів України також було розглянуто та прийнято Положення про Раду суддів України.

Рада суддів господарських судів України відзначає, що проект Положення, винесений на розгляд з'їзду, містив ряд спірних норм. Станом на 03 липня 2014 року остаточну редакцію прийнятого Положення не оприлюднено.

У зв'язку з викладеним вище, доцільним є під час продовження роботи XII позачергового з'їзду суддів України повернутися до обговорення Положення про Раду суддів України.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів господарських судів України Удовиченка О. С., члена Ради суддів господарських судів України Погребняка В. Я., керуючись частиною першою, пунктом 5 частини шостої статті 122, статтею 123, частиною четвертою статті 127 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Рада суддів господарських судів України вирішила:

1. Направити до Ради суддів України для подальшого внесення на розгляд XII позачергового з'їзду суддів України Концепцію утвердження дійсно незалежної судової влади та підвищення довіри суспільства до суддів.

2. Направити до Ради суддів України для подальшого внесення на розгляд XII позачергового з'їзду суддів України підготовлені пропозиції та зауваження до окремих законопроектів з питань вдосконалення законодавства України про судоустрій і статус суддів.

3. Запропонувати Раді суддів України під час продовження роботи XII позачергового з'їзду суддів України обговорити та затвердити зміни та доповнення до прийнятого Положення про Раду суддів України.

4. Запропонувати Раді суддів України з метою координації діяльності та підвищення ефективності співпраці запрошувати на свої засідання голів рад суддів спеціалізованих судів.

 

Голова Ради суддів господарських
судів України

О. Удовиченко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.