НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 7 березня 2019 року N 148

Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Бурлюк"

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", у зв'язку зі зміною місцезнаходження Публічного акціонерного товариства "Бурлюк" (ідентифікаційний код юридичної особи - 32323045) шляхом перереєстрації на іншій території України поза межами території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, що було підставою для винесення рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 13.03.2015 року N 344 "Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів емітентів, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" (Перелік N 344), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Виключити Публічне акціонерне товариство "Бурлюк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 32323045) з Переліку емітентів, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, затвердженого рішенням Комісії від 13.03.2015 року N 344 (Перелік N 344), яким з 13.03.2015 року зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, як таке, що змінило місцезнаходження шляхом перереєстрації на іншій території України поза межами території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

2. Відновити з 11.03.2019 року внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Бурлюк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 32323045).

3. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (В. Жупаненко) забезпечити відправлення копії цього рішення Публічному акціонерному товариству "Бурлюк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 32323045), ПАТ "НДУ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711).

4. Зобов'язати ПАТ "НДУ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711) невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери Публічного акціонерного товариства "Бурлюк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 32323045) у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

5. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (В. Жупаненко) повідомити про прийняте рішення ПАТ "НДУ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711), Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу (УАІБ) (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціацію "Українські фондові торговці" (Асоціація "УФТ") (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204) та ПАТ "Бурлюк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 32323045).

6. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації "Українські фондові торговці" (Асоціація "УФТ") (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204) довести до відома членів відповідних асоціацій Інформацію про дане рішення Комісії.

7. ПАТ "НДУ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

8. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (В. Жупаненко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Лібанова.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії
від 07 березня 2019 р. N 15


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.