ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 23.04.2019 р. N 1761/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання розрахунку коригування (Порядок N 1307) при зарахуванні попередньої оплати за один товар в рахунок оплати іншого поставленого, але не оплаченого покупцем товару, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, постачальником було отримано попередню оплату за товар за одним договором (далі - товар N 1), на дату якої було складено податкову накладну (Порядок N 1307). Надалі між контрагентами було досягнуто домовленість про припинення зобов'язання постачальника з постачання товару N 1 та зарахування попередньої оплати за товар N 1 в рахунок оплати товару за іншим договором (далі - товар N 2), який був поставлений постачальником та не оплачений покупцем, без повернення такої оплати на поточний рахунок покупця.

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню;

дата відвантаження товарів, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Пунктом 201.1 статті 201 ПКУ встановлено, що на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну (Порядок N 1307) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

Податкова накладна (Порядок N 1307) складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) (пункт 201.7 статті 201 ПКУ).

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної (Порядок N 1307), складеному в порядку, встановленому для податкових накладних (Порядок N 1307), та зареєстрованому в ЄРПН.

Розрахунок коригування (Порядок N 1307), складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної (Порядок N 1307), яка складена на отримувача - платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Відповідно до частини 2 статті 604 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням між тими ж сторонами (новація).

Отже, якщо постачальником - платником ПДВ на дату отримання попередньої (авансової) оплати за товар N 1 були визначені податкові зобов'язання з ПДВ та надалі за домовленістю сторін зобов'язання з поставки такого товару припиняється та попередня (авансова) оплата зараховується в рахунок оплати товару N 2 (без повернення коштів на поточний рахунок покупця), то постачальник - платник ПДВ на дату досягнення такої домовленості має право скласти розрахунок коригування до податкової накладної (Порядок N 1307), складеної на дату отримання такої попередньої (авансової) оплати, та зменшити нараховану суму податкових зобов'язань з ПДВ.

Складання такого розрахунку коригування (Порядок N 1307) здійснюється на дату підписання документа, на підставі якого кошти, отримані за товар N 1, будуть зараховані в рахунок оплати вартості товару N 2. У графі 2 такого розрахунку коригування у даному випадку зазначається код причини коригування 103, який відповідає причині коригування "Повернення товару або авансових платежів".

Такий розрахунок коригування до податкової накладної (Порядок N 1307) відповідно до пункту 192.1 статті 192 ПКУ підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем послуг.

Зареєстрований в ЄРПН розрахунок коригування (Порядок N 1307) є для постачальника підставою для зменшення нарахованих податкових зобов'язань.

При цьому якщо за договором N 2 товар уже був поставлений та на дату такої поставки ("першої події") постачальником було складено та зареєстровано в ЄРПН відповідну податкову накладну (Порядок N 1307), то за фактом зарахування попередньої оплати за товар N 1 в рахунок оплати вартості товару N 2 податкова накладна постачальником не складається.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.