ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 20.12.2018 р. N 40-701-14/8695-18

Щодо питань внесення змін у дозвіл на виконання будівельних робіт

Державна архітектурно-будівельна інспекція України в межах повноважень повідомляє наступне.

Відповідно до частини сьомої статті 37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), у разі якщо право на будівництво об'єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), а також у разі коригування проектної документації замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни. Продовження виконання будівельних робіт без такого повідомлення забороняється.

У разі зміни осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт замовник повідомляє відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю про такі зміни з поданням засвідчених в установленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни, протягом трьох днів з дня їх настання.

Додатком 10 до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт", визначена форма заяви, що подається для отримання дозволу на виконання будівельних робіт або внесення змін до нього.

Зазначена форма заяви передбачає інформацію про суть змін до дозволу у разі їх внесення, а також необхідність надання засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зміну даних до виданого дозволу.

Слід зазначити, що наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 N 45 "Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів" (Порядок N 45) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.06.2011 за N 651/19389) затверджено Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів (далі - Порядок), який поширюється на суб'єктів містобудування.

Підпунктом 15.4 пункту 15 Порядку (Порядок N 45) визначено, що у разі прийняття рішення щодо коригування проектної документації проектною організацією, яка не є її розробником, скоригована проектна документація підлягає погодженню з проектувальником - розробником проекту, крім випадку передачі відповідно до законодавства авторських майнових прав іншій особі.

Звертаємо увагу, що листи Держархбудінспекції не є нормативно-правовими актами, вони мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.

 

Перший заступник Голови
Державної архітектурно-будівельної
інспекції України

В. Філончук


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.