МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ЛИСТ

від 26.04.2010 р. N 36/1/2458

Державний департамент пожежної безпеки розглянув лист щодо отримання дозволу органів державного пожежного нагляду, а також провадження господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Повідомляємо, що згідно з пунктом 11 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року N 150 "Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень" (далі - постанова) дозвіл не оформлюється у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту державною комісією, утвореною в установленому порядку.

У разі, якщо заклад громадського харчування був прийнятий в експлуатацію державною комісією за участю представника органу державного пожежного нагляду, а влаштування літнього майданчику було передбачено у проектній документації, отримання дозволу на початок роботи майданчику не вимагається.

Відповідно до статті 10 Закону України "Про пожежну безпеку" (далі - Закон) погодження паспорта прив'язки (розміщення) малої архітектурної форми (літнього майданчику), не позбавляє власника (орендаря) від необхідності отримання дозволу державного пожежного нагляду.

Також згідно з цією статтею Закону новостворені підприємства, в тому числі ті, що розміщуються в орендованих приміщеннях, які не змінюють виду своєї діяльності (крім потенційно небезпечних об'єктів) або не належать до категорії вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів, можуть провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (далі - декларація).

Враховуючи викладене, господарська діяльність закладу громадського харчування, який розрахований на одночасне перебування у ньому не більше 50 осіб та не розміщений на території або всередині вибухопожежонебезпечного чи об'єкта з масовим перебуванням людей, може бути започаткована на підставі декларації.

З цією метою відповідно до пункту 111 постанови, пункту 3.1 Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженої наказом МНС від 11.05.2006 р. N 278, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.05.2006 р. за N 608/12482, власнику (орендарю) не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності необхідно подати декларацію до територіального органу державного пожежного нагляду в районі, місті, районі у місті за місцем розташування об'єкта.

 

Начальник
Державного департаменту
 

 
В. Андрієнко
 


 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.