РАДА СУДДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 3 липня 2014 року N 307

До Ради суддів господарських судів України надійшло звернення в. о. ректора Національної школи суддів України Шукліної Н. Г. щодо висловлення позиції Ради суддів господарських судів України стосовно передбаченої проектом Закону України "Про прокуратуру" ліквідації Національної школи суддів України.

Проектом Закону України "Про прокуратуру" (реєстраційний номер N 3541 від 05.11.2013) передбачено створення вищого навчального закладу з підготовки прокурорів та суддів - Національної школи правосуддя. Такий заклад пропонується створити на базі Національної академії прокуратури України шляхом об'єднання з Національною школою суддів України.

Рада суддів господарських судів України вважає таке об'єднання недоцільним виходячи з наступного.

Відповідно до статті 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Зокрема, згідно зі статтею 126 Конституції України незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України, вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.

Консультативна рада європейських суддів у Висновку N 4 (2003) від 27.11.2003 щодо належної підготовки і підвищення кваліфікації суддів на національному та європейському рівнях з посиланням на вимоги Європейської Хартії про статус суддів наголошувала на важливості незалежності органу, відповідального за підготовку суддів, що випливає із загального принципу судової незалежності. Така підготовка суддів є також гарантією їхньої незалежності й безсторонності згідно з вимогами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (пункти 3, 4, 13 - 16 зазначеного Висновку).

Також, у Висновку N 10 (2007) від 23.11.2007 "Судова рада на службі суспільства" Консультативна рада європейських суддів вказала, що відповідальність за організацію та контроль за навчанням суддів повинна в кожній країні покладатися на судову владу або, бажано, судову раду. Розроблення концепції навчальних програм та їх впровадження має здійснюватися під контролем судової влади або, бажано, судової ради спеціальною автономною установою (наприклад, навчальною академією) з власним бюджетом, яка повинна працювати, консультуючись із суддями (пункт 65).

Зазначені рекомендації європейських експертів було враховано у чинному Законі України "Про судоустрій і статус суддів".

Відповідно до частини першої статті 81 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Національна школа суддів України покликана здійснювати підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи та є державною установою зі спеціальним статусом, на який не поширюється законодавство про вищу освіту.

У разі створення Національної школи правосуддя такий орган у відповідності до Закону України "Про вищу освіту" буде підпорядкований Міністерству освіти і науки України, що може призвести до порушення принципу поділу влади та становитиме загрозу законодавчо передбаченим гарантіям суддівської незалежності.

Аналогічна позиція також була висловлена XII позачерговим з'їздом суддів України, який у своєму рішенні від 20 червня 2014 року вказав на неприпустимість ліквідації Національної школи суддів України.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів господарських судів України Удовиченка О. С., керуючись частиною першою, пунктом 2 частини шостої статті 122 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Рада суддів господарських судів України вирішила:

1. Вважати недоцільним передбачене проектом Закону України "Про прокуратуру" створення Національної школи правосуддя.

2. Доручити Голові Ради суддів господарських судів України Удовиченку О. С. довести позицію Ради суддів господарських судів України з цього питання до Голови Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя і Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

 

Голова Ради суддів
господарських судів України

О. Удовиченко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.