МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.12.2016 р. N 46789/36895-0-33-16/8

Виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Департаменту (центру) надання адміністративних послуг
вул. Дніпровська набережна, 19-б, м. Київ, 02081

Міністерством юстиції розглянуто лист виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 листопада 2016 року N 071-1894 стосовно деяких питань, пов'язаних зокрема із порядком справляння адміністративного збору за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державної реєстрації прав), та у межах компетенції повідомляється.

Так, 02 листопада 2016 року у зв'язку із Законом України від 06 жовтня 2016 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності" (Закон N 1666-VIII) набрали чинності зміни до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (далі - Закон), а з 16 листопада 2016 року набрали чинності зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року N 1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Постанова N 1127) (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року N 806 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації" (Постанова N 806)).

Правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг визначає Закон України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI).

Законодавство у сфері надання адміністративних послуг складається з Конституції України, цього та інших законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг (стаття 3 вказаного Закону (Закон N 5203-VI)).

Відповідно до частин першої (Закон N 5203-VI), п'ятої (Закон N 5203-VI), шостої (Закон N 5203-VI) та восьмої статті 11 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) при наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом, справляється плата (адміністративний збір).

Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) вноситься суб'єктом звернення одноразово за весь комплекс дій та рішень суб'єкта надання адміністративних послуг, необхідних для отримання адміністративної послуги (включаючи вартість бланків, експертиз, здійснюваних суб'єктом надання адміністративної послуги, отримання витягів з реєстрів тощо).

Стягнення за надання адміністративних послуг будь-яких додаткових не передбачених законом платежів або вимагання сплати будь-яких додаткових коштів забороняється.

Внесення відомостей до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг і є їх складовою, здійснюється безкоштовно.

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, врегульовані Законом та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього.

Вказаними вище змінами до Закону його положення було приведено у відповідність до положень Закону "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI).

Так, відповідно до статті 2 Закону державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) - це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру прав.

Плата (адміністративний збір) за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру прав сплачується у розмірі та в порядку, встановленому статтею 34 Закону.

Так, згідно з частиною першою статті 34 Закону за державну реєстрацію права власності справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати (140 грн).

При цьому відповідно до положень статті 18 Закону одним з етапів процесу проведення державної реєстрації прав є формування витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав для подальшого використання заявником.

Відповідно до статті 21 Закону витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав за бажанням заявника надається у паперовій формі. Такий витяг у паперовій формі надається з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

Форма та зміст витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав визначаються Кабінетом Міністрів України в Порядку ведення Державного реєстру прав (Постанова N 1141).

Витяг з Державного реєстру прав формується у результаті проведення державної реєстрації прав, тобто відноситься до адміністративної послуги "проведення державної реєстрації прав".

Додатково інформуємо, що листи міністерств не встановлюють норм права, а носять інформаційний характер.

 

Перший заступник Міністра

Н. Севостьянова


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.