НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 жовтня 2018 року N 288-р

Про зняття з реєстрації другої вимоги у колективному трудовому спорі (конфлікті) між найманими працівниками фізичної особи - підприємця Кобеля Олега Михайловича міста Житомира та фізичною особи - підприємцем Кобелем Олегом Михайловичем міста Житомира

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", підпунктів 6.1 (Положення N 18), 6.5 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) (Положення N 18), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 29.03.2018 N 18:

1. Зняти з реєстрації другу вимогу у колективному трудовому спорі (конфлікті) між найманими працівниками фізичної особи - підприємця Кобеля Олега Михайловича міста Житомира та фізичною особи - підприємцем Кобелем Олегом Михайловичем міста Житомира, зареєстровану розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 03.08.2018 N 207-р (Розпорядження N 207-р) (реєстраційний номер 077-18/06-В), як вирішену:

"2. Обладнати вантажні автомобілі кондиціонерами для водіїв".

Підстава:

1) подання відділення Національної служби посередництва і примирення в Житомирській області від 25.10.2018 N 01-02/01-22/96;

2) протокол засідання примирної комісії від 24.10.2018 N 2.

2. Рекомендувати сторонам колективного трудового спору (конфлікту) продовжити здійснення заходів для задоволення першої вимоги найманих працівників, зареєстрованої розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 03.08.2018 N 207-р (Розпорядження N 207-р):

"1. Забезпечити безоплатно водіїв вантажних автомобілів спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту".

3. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Житомирській області забезпечити подальше сприяння вирішенню зазначеного колективного трудового спору (конфлікту) в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17.11.98 N 1258/98, із змінами.

4. Відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення внести відповідні записи в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).

5. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників фізичної особи - підприємця Кобеля Олега Михайловича міста Житомира, фізичній особі - підприємцю Кобелю Олегу Михайловичу міста Житомира, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Житомирській області.

 

В. о. Голови

С. Гербеда


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.