ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.08.2019 р. N 892/0/5-19

Про затвердження висновку про невідповідність Конституції та законам України проектів рішень "Про добровільне об'єднання територіальних громад"

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (Закон N 157-VIII), розглянувши листи Куровицької сільської ради від 19.07.2019 N 484, від 19.07.2019 N 489 та додані до них документи зобов'язую:

1. Затвердити висновок про невідповідність Конституції та законам України проектів рішень Куровицької сільської ради, Словітської сільської ради та Підгайчиківської сільської ради "Про добровільне об'єднання територіальних громад", що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова

М. Мальський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Львівської обласної державної адміністрації
21 серпня 2019 року N 892/0/5-19

ВИСНОВОК
про невідповідність Конституції та законам України проектів рішень "Про добровільне об'єднання територіальних громад"

В обласній державній адміністрації розглянуто листи Куровицької сільської ради від 19.07.2019 N 484 та від 19.07.2019 N 489.

За результатами розгляду проектів рішень Куровицької сільської ради, Словітської сільської ради, Підгайчиківської сільської ради "Про добровільне об'єднання територіальних громад" та доданих до них матеріалів встановлено.

Відносини, що виникають у процесі добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, врегульовані законами України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (Закон N 157-VIII), "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 N 214 "Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад" (Постанова N 214).

Відповідно до статті 2 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (Закон N 157-VIII) (далі - Закон) добровільне об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких принципів:

- конституційності та законності;

- добровільності;

- економічної ефективності;

- державної підтримки;

- повсюдності місцевого самоврядування;

- прозорості та відкритості;

- відповідальності.

Згідно з частиною першою статті 4 Закону (Закон N 157-VIII) добровільне об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких умов:

1) у складі об'єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування;

2) територія об'єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об'єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об'єдналися;

3) об'єднана територіальна громада має бути розташована в межах території Автономної Республіки Крим, однієї області;

4) при прийнятті рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об'єднаної територіальної громади;

5) якість та доступність публічних послуг, що надаються в об'єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об'єднання.

Утворення Куровицької об'єднаної територіальної громади не передбачено перспективним планом формування територій громад Львівської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 N 1158-р (Розпорядження N 1158-р) (зі змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 N 902-р (Розпорядження N 902-р)).

Статтями 5 (Закон N 157-VIII), 6 (Закон N 157-VIII), 7 Закону (Закон N 157-VIII) визначений порядок добровільного об'єднання територіальних громад.

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону (Закон N 157-VIII) сільський, селищний, міський голова забезпечує вивчення пропозиції щодо ініціювання добровільного об'єднання територіальних громад та її громадське обговорення.

Згідно з протоколом громадського обговорення жителів сіл Куровичі, Печенія та Солова від 17.02.2019 на голосування поставлено пропозицію схвалити проект рішення "Про добровільне об'єднання територіальних громад сіл Куровицької, Підгайчиківської, Словітської, Великополюхівської, Новосілківської сільських рад", що не відповідає нормі статті Закону (Закон N 157-VIII) та пункту 2 розпорядження голови Куровицької сільської ради від 14.02.2019 N 6. Також у цьому протоколі не зазначено результатів голосування "за" і "проти" та що було вирішено на громадському слуханні.

Частина друга статті 6 Закону (Закон N 157-VIII) передбачає, що сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної громади забезпечує вивчення пропозиції щодо добровільного об'єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції.

У розпорядженнях голів Словітської сільської ради від 27.02.2019 N 9 та Підгайчиківської сільської ради від 28.02.2019 N 4 у констатуючій частині невірно вказано статтю Закону (Закон N 157-VIII).

Також у пункті 1 цих розпоряджень не зазначено повного переліку територіальних громад, що об'єднуються, адміністративного центру об'єднаної територіальної громади та її найменування.

Рішення Словітської сільської ради від 26.03.2019 N 429 прийнято з порушеннями, які наведено нижче.

У короткому змісті цього рішення зазначено: "Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об'єднання територіальних громад", у констатуючій частині рішення здійснено посилання на частину четверту статті 5 Закону (Закон N 157-VIII), що передбачає визначення радою порядку проведення громадського обговорення з питань, передбачених Законом (Закон N 157-VIII), а в пункті 1 резолютивної частини даного рішення вказано: "провести громадське обговорення з питань добровільного об'єднання територіальних громад у формі круглого столу за участі громадськості сіл Словіта, Якторів та Мазів". Резолютивна частина цього рішення не відповідає змісту та констатуючій частині рішення.

Рішенням Підгайчиківської сільської ради від 22.03.2019 N 606 затверджено Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об'єднання територіальних громад. Однак у самому Порядку в грифі затвердження невірно зазначено дату і номер рішення ради, а саме: замість рішення від 22.03.2019 N 606 вказано рішення від 31.05.2019 N 633.

Протокол круглого столу у народному домі с. Словіта від 28.03.2019 містить такі зауваження:

- не зазначено, яких сіл присутня громадськість, що унеможливлює встановити, чи врахована думка всієї громади;

- на голосування поставлено пропозицію схвалити рішення про добровільне об'єднання територіальних громад Словітської, Підгайчиківської, Куровицької, Великополюхівської та Новосілківської сільських рад, що не відповідає нормі статті Закону (Закон N 157-VIII) та пункту 2 розпорядження голови Словітської сільської ради від 27.02.2019 N 9;

- не вказано результатів голосування "за" і "проти" та що було вирішено на громадському слуханні.

У протоколі круглого столу у народному домі с. Підгайчики від 28.03.2019 не зазначено:

- даних про обрання головуючого, секретаря та лічильної комісії;

- що було вирішено на громадському слуханні;

- не долучено списку присутніх.

Протоколи громадських обговорень, у яких взяли участь жителі сіл Косичі, Погорільці, Туркотин, Шопки, до листа не долучені.

Відповідно до частини третьої статті 6 Закону (Закон N 157-VIII) у разі прийняття рішення про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова, який ініціював об'єднання, приймає рішення про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад та інформує про це відповідні обласну раду та обласну державну адміністрацію.

Розпорядження голови Куровицької сільської ради від 23.04.2019 N 11 "Про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад" на адресу обласної державної адміністрації не надходило.

Частиною другою статті 7 Закону (Закон N 157-VIII) передбачено, що сільські, селищні міські голови забезпечують протягом 60 днів проведення обов'язкового громадського обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) підготовлених спільною робочою групою проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад.

Розпорядження голів Куровицької сільської ради, Словітської сільської ради та Підгайчиківської сільської ради про проведення громадського обговорення підготовлених спільною робочою групою проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад до листа не долучені.

У протоколах громадських обговорень жителів сіл Словітської сільської ради від 20.06.2019, сіл Підгайчиківської сільської ради від 31.05.2019, сіл Куровицької сільської ради від 06.06.2019 не вказано результатів голосування "за" і "проти", що було вирішено на громадському обговоренні та не долучено списків присутніх на обговореннях.

Згідно з частиною першою статті 7 Закону (Закон N 157-VIII) проекти рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад повинні містити:

- перелік територіальних громад, що об'єднуються, із зазначенням відповідних населених пунктів;

- визначення адміністративного центру об'єднаної територіальної громади та її найменування;

- план організаційних заходів щодо добровільного об'єднання територіальних громад.

Проекти рішень про добровільне об'єднання територіальних громад Куровицької сільської ради, Словітської сільської ради та Підгайчиківської сільської ради не відповідають вимогам цієї статті Закону (Закон N 157-VIII).

Так, пунктом 3 проектів рішень усіх рад передбачено, що повноваження сільської ради, сільського голови припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, сільським головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання.

Згідно з частиною другою статті 8 Закону (Закон N 157-VIII) повноваження сільських селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, що об'єдналися, завершуються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об'єднаною територіальною громадою.

У пункті 4 проектів рішень визначено правонаступництво активів і пасивів рад.

Відповідно до частини третьої статті 8 Закону (Закон N 157-VIII) об'єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов'язків територіальних громад, що об'єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об'єднаною територіальною громадою.

Крім цього, у констатуючій частині проектів рішень Куровицької сільської ради та Словітської сільської ради зазначено, що вирішила Підгайчиківська сільська рада, а не Куровицька та Словітська сількі ради відповідно.

Також у проекті рішення Словітської сільської ради вказано "сільський голова Володимир Демінський", а не "Демський".

До листа не долучено рішення Словітської сільської ради "Про схвалення проекту рішення сільської ради "Про добровільне об'єднання територіальних громад".

Узагальнений висновок

Проекти рішень Куровицької сільської ради, Словітської сільської ради та Підгайчиківської сільської ради "Про добровільне об'єднання територіальних громад" не відповідають Конституції та Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (Закон N 157-VIII).

У зв'язку з цим та відповідно до частини шостої статті 7 Закону (Закон N 157-VIII) проекти рішень підлягають поверненню на доопрацювання.

 

Начальник юридичного управління
апарату облдержадміністрації

Т. Грень

Начальник відділу правового
забезпечення юридичного управління
апарату облдержадміністрації

О. Бакун


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.