ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.12.2018 р. N 692

Про затвердження регіонального плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року

Керуючись ст. 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 року N 688-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року" (План N 688-р), з метою поліпшення умов для самореалізації громадян похилого віку та їх участі у процесах розвитку суспільства, формування позитивного ставлення суспільства до громадян похилого віку, суспільного визнання та заохочення їх внеску та наявного потенціалу, зміцнення солідарності між поколіннями, зобов'язую:

1. Затвердити регіональний план заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року (Розпорядження N 10-р) (далі - регіональний план заходів), що додається.

2. Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та рекомендувати виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, Головному територіальному управлінню юстиції у Запорізькій області:

1) забезпечити виконання регіонального плану заходів відповідно до компетенції;

2) інформувати Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації про виконання регіонального Плану заходів щороку до 20 січня за формою, що додається.

3. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації забезпечити підготовку голові облдержадміністрації узагальненої інформації про виконання цього розпорядження щороку до 10 лютого.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Гугніна Е. А.

 

Голова

К. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
22 грудня 2018 року N 692

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення до 2022 року (Розпорядження N 10-р)

1. Поліпшення умов для самореалізації громадян похилого віку та їх участі у процесах розвитку суспільства:

1) організувати проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо можливостей працевлаштування громадян похилого віку;

2019 - 2022 роки

Запорізький обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

2) сприяти створенню громадянами похилого віку громадських організацій і об'єднань, залученню громадян похилого віку до волонтерської діяльності;

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

3) залучати волонтерів з числа громадян похилого віку до діяльності закладів охорони здоров'я, суб'єктів, що надають соціальні послуги, інших установ та закладів незалежно від форм власності та господарювання;

2019 - 2022 роки

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

4) надати пропозиції Міністерству соціальної політики України до законопроекту про забезпечення державної соціальної підтримки населення, у тому числі громадян похилого віку;

2020 - 2021 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

5) проаналізувати та удосконалити місцеві програми щодо підтримки вразливих верств населення з метою підвищення доступності для громадян похилого віку транспортних послуг, послуг зв'язку, зокрема в сільській місцевості;

2019 - 2022 роки

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

6) сприяти започаткуванню в молодіжних центрах, бібліотеках, спільних вечорів та зустрічей з громадянами похилого віку щодо обміну досвідом;

2019 - 2022 роки

Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

7) надати пропозиції до проекту методичних рекомендацій щодо запровадження інноваційної соціальної програми "Програма менторства" у міжпоколінному діалозі через опікування громадянами старше 50 років, у тому числі громадянами похилого віку, дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;

2022 рік

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

8) організувати для громадян похилого віку короткострокових курсів комп'ютерної грамотності, навчання використання сучасних електронних платіжних систем, програм дистанційного спілкування з використанням Інтернету, курсів іноземної мови, зокрема на базі закладів освіти, установ соціального обслуговування, молодіжних центрів;

2019 - 2022 роки

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

9) запровадити консультативну підтримку громадянам передпенсійного віку, громадянам похилого віку з питань розвитку та планування кар'єри, підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями, подальшого навчання та підвищення кваліфікації з урахуванням набутого досвіду та тенденцій ринку праці;

2019 - 2022 роки

Запорізький обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

10) розробити адаптовані для громадян похилого віку інформаційні та роз'яснювальні матеріали стосовно отримання послуг державної системи житлово-комунального господарства, в тому числі через Єдиний державний портал адміністративних послуг;

2019 рік

Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

11) проаналізувати стан виконання Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні";

I півріччя 2019 року

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

12) залучати громадські організації і об'єднання, зокрема громадян похилого віку, органи самоорганізації населення до процесів формування, реалізації та моніторингу політики розвитку громади.

2019 - 2022 роки

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

2. Збереження здоров'я та забезпечення добробуту громадян похилого віку шляхом:

1) сприяння розміщенню соціальної реклами з питань здорового способу життя осіб усіх вікових груп як умови здорового старіння та активного довголіття;

2019 - 2022 роки

Департаменти облдержадміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; охорони здоров'я; соціального захисту населення, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

2) сприяння розвитку соціально-педагогічної послуги "Університет третього віку", зокрема через розвиток центрів активного довголіття, центрів дозвілля, у тому числі на базі діючих установ соціального обслуговування для громадян похилого віку;

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

3) сприяння проведенню та підтримці соціальних туристичних програм;

2019 - 2022 роки

Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

4) сприяння організації і проведенню фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів, акцій, спрямованих на залучення до занять фізичною культурою і спортом громадян похилого віку;

2019 - 2022 роки

Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

5) організації та проведення для громадян похилого віку благодійних культурних програм, заходів, зокрема благодійних вистав, концертів, мистецьких виставок, свят, балів;

2019 - 2022 роки

Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

6) сприяння удосконаленню туристичних маршрутів з урахуванням специфіки організації відпочинку громадян похилого віку;

2019 - 2020 роки

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

7) сприяння розробленню та реалізації комплексних регіональних програм, планів щодо запровадження соціального туризму для громадян похилого віку;

2019 - 2022 роки

Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

8) сприяння створенню циклу теле- та радіопередач, присвячених питанням здорового старіння та активного довголіття, якості життя в похилому віці, профілактики захворювань та надання геріатричної допомоги, формування навичок збереження здоров'я та догляду за хворими;

2019 - 2022 роки

Департаменти облдержадміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; охорони здоров'я; соціального захисту населення, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

9) організації проведення для отримувачів послуг, зокрема громадян похилого віку, тематичних лекцій, бесід, вечорів у навчальних закладах, установах соціального обслуговування, клубах, закладах охорони здоров'я, закладах та установах соціальної сфери з питання здорового старіння та активного довголіття, якості життя в похилому віці, профілактики захворювань та надання геріатричної допомоги, формування навичок збереження здоров'я як фізичного, так і психічного, та догляду за хворими;

2019 - 2022 роки

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

10) запровадження на підприємствах, виробництвах, в організаціях, закладах розміщення інформаційних бюлетенів, проведення для працівників лекцій, бесід з питань здорового старіння та активного довголіття, якості життя в похилому віці, профілактики захворювань та надання геріатричної допомоги, формування навичок збереження здоров'я як фізичного, так і психічного, та догляду за хворими;

2019 - 2022 роки

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

11) запровадження на базі закладів охорони здоров'я, установ соціального обслуговування курсів з основ догляду за хворими для помічників/доглядальників, опікунів/піклувальників, фізичних осіб, що надають соціальні послуги, членів сімей важкохворих громадян похилого віку;

2019 - 2022 роки

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

12) забезпечення надання громадянам похилого віку геріатричної допомоги (профілактичної, лікувальної, довготривалої, паліативної) за місцем їх проживання (перебування) через мережу закладів охорони здоров'я та з урахуванням результатів оцінки потреб громадян похилого віку;

2021 - 2022 роки

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

13) організації перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників, лікарів загальної практики - сімейних лікарів, медичних сестер, у тому числі лікарів та медичних сестер установ соціального обслуговування, з питання надання геріатричної допомоги, вивчення особливостей довготривалого і паліативного догляду в стаціонарних умовах та вдома громадянам похилого віку, у тому числі на базі навчальних закладів післядипломної освіти, зокрема на базі Центру додаткової професійної освіти, державної установи "Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України", забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації (післядипломної освіти) із залученням громадських об'єднань, благодійних організацій, установ та організацій, що мають досвід надання такої допомоги;

2019 - 2022 роки

Департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення; охорони здоров'я; освіти і науки, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

14) реалізації заходів щодо розвитку геріатричної допомоги у рамках Програми розвитку охорони здоров'я у Запорізькій області на 2018 - 2022 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 01.03.2018 N 65, з урахуванням результатів оцінки потреб громадян похилого віку в такій допомозі, гендерних особливостей жінок і чоловіків;

2021 рік

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

15) сприяння утворенню при місцевих держадміністраціях, органах місцевого самоврядування та забезпечення функціонування дорадчо-консультативних органів (рад, робочих груп тощо) з розвитку медичної, геріатричної, соціальної допомоги громадянам похилого віку;

2020 рік

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

16) вивчення стану нещасних випадків, що трапляються з громадянами похилого віку, їх причин та наслідків;

2019 рік

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

17) сприяння поширенню соціально спрямованих відеоматеріалів щодо запобігання нещасним випадкам, що трапляються з громадянами похилого віку, роз'яснення факторів нещасних випадків та ефективних профілактичних заходів;

2020 - 2021 роки

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

18) розроблення інформаційних матеріалів щодо запобігання нещасним випадкам для розміщення в місцях масового перебування людей (зокрема в медичних та соціальних закладах, на вокзалах, в магазинах, на зупинках);

2020 - 2021 роки

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

19) організації проведення в установах соціального обслуговування лекцій, бесід з питання запобігання нещасним випадкам серед громадян похилого віку;

2020 - 2021 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

20) відкриття геріатричних кабінетів, зокрема геронтопсихіатричних, у структурі консультативних поліклінік госпітальних округів;

2020-2022 роки

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

21) продовження проведення профілактичних медичних оглядів громадян похилого віку в закладах охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу.

2019 - 2022 роки

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

3. Створення середовища, сприятливого для громадян похилого віку:

1) надати пропозиції Міністерству соціальної політики України щодо створення соціально спрямованих відеоматеріалів стосовно взаємної відповідальності поколінь, формування позитивного ставлення до похилого та старечого віку;

2020 - 2021 роки

Департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення; охорони здоров'я; освіти і науки, Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації

2) сприяти поширенню соціально спрямованих відеоматеріалів щодо взаємної відповідальності поколінь, формування позитивного ставлення до похилого та старечого віку, роз'яснення об'єктивного характеру старіння населення, пов'язаних із ним викликів і потенційних можливостей та необхідності пристосування до демографічних змін у засобах масової інформації;

2021 - 2022 роки

Департаменти облдержадміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; соціального захисту населення; охорони здоров'я; освіти і науки, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

3) провести вивчення потреб громадян похилого віку в послугах, зокрема шляхом проведення опитувань громадян похилого віку, аналізу їх звернень, результатів оцінки їх потреб, планування роботи з їх надання;

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

4) провести інвентаризацію надавачів послуг та аналіз їх діяльності (зокрема послуги, що надаються, категорію осіб, яким надаються послуги, чисельність осіб, які отримують послуги);

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

5) провести оцінку архітектурної, транспортної доступності об'єктів соціальної сфери для громадян похилого віку, планування роботи з її покращення;

2020 - 2022 роки

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, Департамент промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

6) провести обстеження установ та закладів системи соціального захисту населення, житлових приміщень отримувачів послуг догляду за місцем проживання (за згодою) в частині створення умов для безперешкодного доступу та догляду, зручності пересування для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями зору й визначення необхідності монтажу спеціального устаткування, "тривожної кнопки" екстреного зв'язку з відповідальним працівником соціальної служби, підйомників, поручнів, у тому числі в туалетних кімнатах, зміни висоти меблів, інших пристосувань, що забезпечують людині можливість бути незалежною;

2019 рік

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

7) сприяти залученню громадян похилого віку до планування життя територіальної громади, в соціальне життя суспільства шляхом допомоги в створенні та підтримці ініціативних груп людей похилого віку за принципом "рівний рівному";

2019 - 2022 роки

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

8) продовжити надання паліативної допомоги та сестринського догляду вдома за громадянами похилого віку, денними службами геріатричної допомоги громадянам похилого віку та їх сім'ям;

2020 - 2022 роки

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

9) організувати проведення засідань спільних круглих столів, семінарів, фокус-груп представників органів державної та місцевої влади з ініціативними групами літніх людей з метою обговорення, виявлення найбільш гострих проблем та спільного пошуку шляхів їх вирішення;

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

10) продовжити надання психіатричної допомоги та сестринського догляду вдома громадянам похилого віку з деменцією;

2020 - 2022 роки

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

11) сприяти розвитку мережі відділень стаціонарного догляду громадян похилого віку за місцем проживання в громаді, зокрема на базі територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

12) сприяти запровадженню послуги денного догляду громадян похилого віку, зокрема на базі діючих установ соціального обслуговування;

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

13) організувати запровадження соціальної послуги "перепочинок сім'ї", що забезпечує довготривалий та паліативний догляд громадян похилого віку;

2020 рік

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

14) сприяти модернізації структури закладів та установ соціального обслуговування, розширенню переліку соціальних послуг відповідно до потреб отримувачів, у тому числі з метою переходу від постійного стороннього догляду до підтриманого проживання;

2019 - 2020 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

15) організувати підвищення кваліфікації фахівців установ соціального обслуговування щодо надання соціальних послуг;

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

16) провести аналіз впровадження державних стандартів соціальних послуг у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, зокрема наявності оцінки індивідуальних потреб підопічних, індивідуального плану надання соціальних послуг, договору про надання соціальних послуг;

I півріччя 2019 року

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

17) забезпечити проведення оцінки якості надання соціальних послуг в установах соціального обслуговування відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Мінсоцполітики;

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

18) забезпечити методичний супровід запровадження соціальної послуги "перепочинок сім'ї";

2020 рік

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

19) вивчити механізм запровадження сімейних форм догляду за громадянами похилого віку (прийомна сім'я, опікунська сім'я, фостерна (професійна) сім'я, патронатна сім'я (тимчасовий догляд), у тому числі з урахуванням міжнародного досвіду;

2021 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

20) розробити місцеві програми щодо підтримки доглядальників, які здійснюють довготривалий, паліативний догляд за громадянами похилого віку;

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

21) сприяти розвитку соціальної послуги підтриманого проживання громадян похилого віку, зокрема в спеціалізованих житлових будинках, соціальних квартирах;

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

22) скласти реєстр надавачів соціальних послуг громадянам похилого віку різних форм власності та підпорядкування і розмістити їх на офіційних веб-сайтах структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласної, районних державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення;

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

23) організувати проведення спеціальних тренінгів, навчальних семінарів, поширення інформації про можливість участі громадян похилого віку у групах самодопомоги та взаємодопомоги;

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

24) сприяти поширенню інформації та залученню благодійних, релігійних організацій до участі у всеукраїнському конкурсі "Кращий благодійник року" з метою відзначення кращих благодійників та популяризації благодійної діяльності;

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

25) сприяти залученню представників релігійних організацій до діяльності мультидисциплінарних команд з надання паліативної допомоги;

2019 - 2022 роки

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

26) розробити та організувати виконання місцевих програм транспортного обслуговування для громадян похилого віку, у тому числі із соціального перевезення;

2019 - 2022 роки

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

27) сприяти заохоченню проектування та будівництва житла, зручного для людей похилого віку та людей з інвалідністю, за принципом "універсального дизайну" під час укладання угод із забудовниками;

2019 - 2022 роки

Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

28) забезпечити надання соціального житла громадянам похилого віку з урахуванням їх потреб;

2021 - 2022 роки

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

29) запровадити за участю соціально відповідального бізнесу надання громадянам похилого віку базового мінімального пакета підтримки (засоби гігієни, медичні засоби тощо);

2021 - 2022 роки

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

30) сприяти висвітленню засобами масової інформації проектів, у тому числі соціальних, спрямованих на надання підтримки громадянам похилого віку, що реалізуються за підтримки бізнесу;

2019 - 2022 роки

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

31) забезпечити створення інноваційних послуг для громадян похилого віку, зокрема із залучення їх до активного дозвілля, "тренування" пам'яті, фізкультурно-спортивних заходів, у тому числі за принципом державно-приватного партнерства;

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

32) сприяти за участю соціально відповідального бізнесу "щасливих днів" для громадян похилого віку на оздоровчих базах, в театрах, музеях, бібліотечних закладах тощо.

2020 - 2022 роки

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

33) запровадити моніторинг потреб територіальної громади в освітніх, медичних та інших послугах, зокрема для громадян похилого віку, які проживають у сільській місцевості та на депресивних територіях;

2020 рік

Департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення; освіти і науки; охорони здоров'я, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

34) організувати надання консультативної допомоги особам похилого віку фахівцями закладів охорони здоров'я за допомогою телефону та Інтернету;

2019 - 2022 роки

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

35) сприяти запровадженню в сільській місцевості на базі діючих закладів та установ соціальної сфери: навчальних закладів, клубів, бібліотек, установ соціального обслуговування, соціально-педагогічної послуги "Університет третього віку";

2019 - 2022 роки

Департаменти облдержадміністрації: освіти і науки; соціального захисту населення; культури, туризму, національностей та релігій, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

36) забезпечити послугами Інтернет-зв'язку громадян, які проживають в сільській місцевості, за зниженими цінами;

2022 рік

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

37) організувати утворення при міських, районних, районних у містах (у разі їх утворення) радах, радах об'єднаних територіальних громад комісій із захисту прав та інтересів громадян похилого віку, які постраждали від кривди (дискримінації за ознакою статі та за віком, від домашнього насильства, насильства за ознакою статі тощо).

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

4. Створення системи захисту прав громадян похилого віку:

1) сприяти запровадженню соціальної послуги посередництва (медіації) в установах соціального обслуговування, зокрема територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

2) сприяти впровадженню централізованої веб-системи, яка призначена для забезпечення моніторингу, аналізу та прогнозування даних щодо процесів реєстрації та забезпечення громадян соціальними послугами, соціальними допомогами та іншими видами соціальної підтримки;

2019 - 2020 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

3) організувати проведення правопросвітницьких заходів, бесід з громадянами похилого віку з питань прав людини, у тому числі громадян похилого віку, механізмів захисту цих прав, зокрема на базі установ соціального обслуговування, центрів дозвілля, центрів активного довголіття;

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

4) сприяти створенню та забезпеченню методологічної підтримки функціонування груп громадян похилого віку для моніторингу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та відстоювання прав громадян похилого віку;

2020 - 2022 роки

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

5) забезпечити надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам похилого віку;

2019 - 2022 роки

Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

6) сприяти запровадженню соціальної послуги представництва інтересів в установах соціального обслуговування, зокрема територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

7) організувати проведення правопросвітницьких заходів, бесід з громадянами похилого віку з питань запобігання втраті майна, зокрема на базі діючих установ соціального обслуговування, центрів дозвілля, центрів активного довголіття;

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

8) провести аналіз наявного майна у громадян похилого віку, які постійно проживають в установах соціального обслуговування;

2019 рік

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

9) запровадити ведення соціальними працівниками спільно із медичними працівниками закладів охорони здоров'я обліку громадян, які мають психічні розлади, у тому числі залежні від психоактивних речовин, з метою запобігання незаконній втраті їх майна;

2019 рік

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

10) вивчити та сприяти впровадженню механізму запобігання відчуженню майна громадян похилого віку, які постійно проживають в установах соціального обслуговування та/або мають психічні розлади, у тому числі залежні від психоактивних речовин, з метою захисту прав громадян похилого віку;

2020 - 2021 роки

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

11) сприяти підвищенню рівня поінформованості широкої громадськості за допомогою засобів масової інформації та інших інформаційних кампаній про проблему домашнього насильства, насильства за ознакою статі, жорстокого ставлення до громадян похилого віку і про її аспекти та причини;

2019 - 2022 роки

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

12) забезпечити включення питань, пов'язаних з проблемою домашнього насильства, насильства за ознакою статі, дискримінацією за ознакою статі та за віком, жорстокого ставлення до громадян похилого віку, в програми підготовки фахівців з питань догляду та інших фахівців, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку;

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

13) організувати проведення для громадян похилого віку, в тому числі отримувачів соціальних послуг, членів їх родин, сусідів і найближчого їх оточення та учнівської молоді, тематичних семінарів, лекцій, бесід, роз'яснень в установах соціального обслуговування, клубах, закладах охорони здоров'я, навчальних закладах, закладах/установах соціальної сфери з питання запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, дискримінації за ознакою статі та за віком;

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

14) сприяти організації проведення тренінгів для персоналу закладів соціального обслуговування з питань недопущення порушення етичних норм під час виконання професійних обов'язків, поваги до гідності отримувача послуг, дотримання вимог конфіденційності, а також профілактики "професійного вигорання", яка може стати причиною насилля та дискримінації.

2019 - 2022 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

Керівник апарату

З. Бойко

 

Додаток

Форма

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання регіонального плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період 2022 року (Розпорядження N 10-р) в _______ районі/місті

N
з/п

Зміст основного завдання (згідно з пунктами регіонального плану заходів)

Найменування заходу, передбаченого основним завданням

Стан виконання

1

2

3

4

 

 

 

 

Керівник


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.