МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

від 30 квітня 2010 року N 1145

Про затвердження плану заходів Мінсім'ямолодьспорту на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. N 410 "Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року"

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. N 410 "Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року" наказую:

1. Затвердити план заходів Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту щодо виконання у 2010 році Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року (далі - Заходи), що додаються.

2. Визначити головним виконавцем Заходів департамент сімейної і ґендерної політики та організації оздоровлення (Ламах Е. Б.).

3. Управлінню правового забезпечення (Ловейко О. О.), Управлінню з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Жуляєв В. М.), Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді (Лук'янова Н. Л.), Державному інституту розвитку сім'ї та молоді (Мішин А. О.), Державному департаменту з питань усиновлення та захисту прав дитини (Балим Л. В.), забезпечити виконання плану заходів відповідно до компетенції та подати до 20 липня 2010 року та до 1 лютого 2011 року інформацію про стан виконання заходів, департаменту сімейної і ґендерної політики та організації оздоровлення.

4. Департаменту сімейної і ґендерної політики та організації оздоровлення (Ламах Е. Б.):

- здійснювати моніторинг виконання зазначених заходів та регіональних програм з протидії торгівлі людьми;

- забезпечити подання Кабінету Міністрів України до 1 березня 2011 року узагальненого річного звіту щодо реалізації у 2010 році Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра С. В. Толстоухову.

 

Міністр 

Р. С. Сафіуллін 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
30.04.2010 N 1145 


План заходів Мінсім'ямолодьспорту
щодо виконання у 2010 році Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року

N з/п 

п/п Держ. прогр. 

Заходи Державної програми 

Заходи Мінсім'ямолодьспорту 

Виконавці 

Термін виконання (можливі зміни) 

Очікувані результати 

1. 

2. 

Проводити моніторинг актів національного законодавства щодо їх відповідності нормам міжнародного права з питань протидії торгівлі людьми та своєчасно подавати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення до них змін. 

Розробка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року" 

Департамент сімейної і ґендерної політики та організації оздоровлення, Управління правового забезпечення, Державний інститут розвитку сім'ї та молоді спільно з громадськими організаціями і міжнародними об'єднаннями 

протягом року 

Отримання програмного документа, який зазначає етапи втілення державної політики з питань протидії торгівлі людьми на період до 2015 року 

Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року". 

  

Розробка проекту Закону України "Про протидію торгівлі людьми" 

Прийняття Закону України "Про протидію торгівлі людьми" визначить правові засади провадження комплексної державної політики щодо протидії торгівлі людьми. 

Розробка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про проведення у Донецькій та Чернівецькій областях експерименту щодо створення національного механізму надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми в Україні" 

Отримання документу надасть можливість розробити дієвий механізм допомоги постраждалим із визначенням функціональних ролей відповідних установ та організацій, і забезпечити його ефективну адаптацію на національному рівні. 

2. 

4. 

Заслуховувати раз на півріччя інформацію керівників центральних органів виконавчої влади, що беруть участь у здійсненні заходів з протидії торгівлі людьми, про стан виконання Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року з метою оцінки її ефективності. 

Організація та проведення двох засідань Міжвідомчої ради з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми. 

Департамент сімейної і ґендерної політики та організації оздоровлення 

червень, жовтень 

Отримання зведеної аналітичної інформації про стан виконання Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року. 

3. 

5. 

Забезпечувати проведення щорічних регіональних і міжгалузевих нарад-семінарів з питань координації зусиль, проведення аналізу та уточнення стратегії запобігання торгівлі людьми та боротьби з нею. 

Проведення 4-х всеукраїнських семінарів-нарад з питань протидії торгівлі людьми. 

Департамент сімейної і ґендерної політики та організації оздоровлення, Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді, Державний інститут розвитку сім'ї та молоді спільно з громадськими організаціями і міжнародними об'єднаннями 

II декада травня,
II декада вересня 

Підвищення рівня обізнаності з проблеми протидії торгівлі людьми. Координація зусиль щодо запобігання торгівлі людьми та боротьби з нею. 

Проведення всеукраїнського семінару з питань протидії торгівлі дітьми. 

Департамент сімейної і ґендерної політики та організації оздоровлення, Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини, Державний інститут розвитку сім'ї та молоді спільно з громадськими організаціями і міжнародними об'єднаннями 

II декада травня 

Підвищення рівня обізнаності з проблеми, зокрема, торгівлі дітьми. 

4. 

6. 

Організовувати навчання державних службовців з питань протидії торгівлі дітьми, викорінення найгірших форм дитячої праці. 

Підвищення кваліфікації державних службовців структурних підрозділів обласних, районних державних адміністрацій. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань протидії торгівлі дітьми, викорінення найгірших форм дитячої праці. 

Департамент сімейної і ґендерної політики та організації оздоровлення, Державний інститут розвитку сім'ї та молоді, Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини, спільно з громадськими організаціями і міжнародними об'єднаннями 

III - IV квартал 

Підвищення рівня знань з проблеми торгівлі людьми (дітьми) серед державних службовців. 

5. 

10. 

Продовжити видання інформаційно-освітніх матеріалів з питань профілактики торгівлі людьми та проблем соціального захисту дітей і молоді. 

Публікація у відомчому науково-методичному журналі "Соціальна робота в Україні: теорія і практика" статей з питань профілактики торгівлі людьми та проблем соціального захисту дітей і молоді. 

Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді 

протягом року 

Підвищення обізнаності населення щодо проблеми торгівлі людьми. 

6. 

11 

Підвищувати рівень інформованості населення щодо засобів і методів, які використовуються торговцями людьми, шляхом організації та здійснення інформаційно-просвітницьких заходів. 

Проведення бесід, лекцій з питань протидії торгівлі дітьми в притулках для дітей та центрах соціально-психологічної реабілітації дітей 

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини 

II, IV квартал 

Підвищення рівня поінформованості та обізнаності щодо протидії торгівлі людьми. 

Проведення щорічної Всеукраїнської акції "Не продавайся!" з метою поінформованості населення щодо протидії торгівлі людьми. 

Департамент сімейної і ґендерної політики та організації оздоровлення спільно з громадськими організаціями і міжнародними об'єднаннями 

вересень 

Виготовлення та поширення соціально-рекламної продукції за тематикою "Попередження насильства в сім'ї або реальної загрози його вчинення, жорстокого поводження та торгівлі людьми" 

Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді 

протягом року 

7. 

23. 

Проводити моніторинг та узагальнення досвіду діяльності центрів реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. 

Здійснення моніторингу виконання Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року в регіонах України. 

Департамент сімейної і ґендерної політики та організації оздоровлення спільно з громадськими організаціями і міжнародними об'єднаннями 

липень - жовтень 

Вироблення рекомендацій щодо покращення роботи з жертвами торгівлі людьми. 

8. 

26. 

Забезпечувати участь у міжнародних семінарах, засіданнях за круглим столом, конференціях і тренінгах з питань протидії торгівлі людьми та надання послуг особам, що постраждали від такого злочину 

Участь у міжнародних семінарах, круглих столах, конференціях та тренінгах з питань протидії торгівлі людьми. 

Департамент сімейної і ґендерної політики та організації оздоровлення, Державний інститут розвитку сім'ї та молоді, Управління з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції спільно з громадськими організаціями і міжнародними об'єднаннями 

протягом року 

Обмін досвідом практичної роботи, внесення і отримання рекомендацій та пропозицій. 

9. 

30. 

Розвивати співробітництво з громадськими та міжнародними організаціями і фондами, широко використовувати міжнародний досвід у запобіганні та протидії торгівлі людьми, захисті прав осіб, що постраждали від таких злочинів, розшуку осіб, які зникли за кордоном, поверненні додому та реабілітації осіб, що постраждали від торгівлі людьми. 

Проведення заходів у рамках проекту "Національний механізм перенаправлення для постраждалих від торгівлі людьми в Україні" у Донецькій та Чернівецькій областях. 

Департамент сімейної і ґендерної політики та організації оздоровлення спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні 

протягом року 

Створення національного механізму перенаправлення постраждалих від торгівлі людьми за підсумками реалізації пілотного проекту у двох областях 


 

Директор департаменту
сімейної і ґендерної політики
та організації оздоровлення 

 
 
Е. Б. Ламах
 


 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.