ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 березня 2020 року N 438

Про затвердження нової редакції статуту державного підприємства "Літинський автобусний парк"

Керуючись Господарським кодексом України, статтями 6 та 7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", статтею 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI), статтями 14 та 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", з метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 N 936-р "Про передачу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Літинський автобусний парк" до сфери управління Фонду державного майна" (Розпорядження N 936-р), враховуючи положення, визначені пунктом 11 Порядку передачі (повернення) функцій з управління майном державних підприємств, функцій з управління пакетами акцій (частками) у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію або про припинення приватизації об'єкта приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 N 389 (Постанова N 389) (із змінами), наказую:

1. Затвердити зміни до статуту державного підприємства "Літинський автобусний парк" (код за ЄДРПОУ - 14349640) (далі - Підприємство) шляхом викладення його у новій редакції (далі - Статут), що додається*.


* Не наводиться.

2. Директору Підприємства або виконуючому обов'язки директора Підприємства, або особі (особам), що має (мають) право без довіреності вчиняти юридично значимі дії від імені Підприємства та зазначені такими в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або іншій особі на підставі довіреності:

1) у десятиденний строк з моменту видання цього наказу подати на державну реєстрацію статут Підприємства у відповідності до вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

2) у п'ятиденний строк з дня державної реєстрації статуту Підприємства забезпечити надання до Фонду державного майна України належним чином завірених копій статуту та опису документів, що надані державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи".

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Голови Фонду

С. Ігнатовський


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.