ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 лютого 2020 року N 370

Про затвердження нової редакції статуту державного підприємства "Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут"

Керуючись Господарським кодексом України, статтями 6 та 7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", статтею 12 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII), статтею 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI), статтями 14 та 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", враховуючи Порядок передачі (повернення) функцій з управління майном державних підприємств, функцій з управління пакетами акцій (частками) у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію або припинення приватизації об'єкта приватизації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 389 (Постанова N 389) (із змінами), наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 10 грудня 2019 року N 624 "Про передачу функцій з управління майном державного підприємства "Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут" та з метою приведення статуту державного підприємства "Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут" у відповідність до вимог законодавства України наказую:

1. Затвердити зміни до статуту державного підприємства "Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут" (далі - Підприємство) шляхом викладення його у новій редакції, що додається*.


* Не наводиться.

2. Директору Підприємства, або виконуючому обов'язки директора державного підприємства "Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут", або особі (особам), що має (мають) право без довіреності вчиняти юридично значимі дії від імені Підприємства, та зазначені як такі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або іншій особі на підставі довіреності:

1) у тридцятиденний строк з моменту видання цього наказу подати на державну реєстрацію статут Підприємства у відповідності до вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

2) у десятиденний строк з дня державної реєстрації статуту Підприємства забезпечити надання до Фонду державного майна України належним чином завірених копій статуту та опису документів, що надані державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи".

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Голови Фонду

Т. Єлейко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.