ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.11.2018 р. N 1310/А-2018

Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг у сфері освіти

Відповідно до законів України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1187 (Постанова N 1187), вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року N 44 (Постанова N 44):

1. Затвердити:

1.1. Інформаційну та технологічну картки адміністративних послуг із видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, що додаються.

1.2. Інформаційну та технологічну картки адміністративних послуг із переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, що додаються.

1.3. Інформаційну та технологічну картки адміністративних послуг із анулювання ліцензій на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, що додаються.

1.4. Інформаційну та технологічну картки адміністративних послуг із видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти, що додаються.

1.5. Інформаційну та технологічну картки адміністративних послуг із переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти, що додаються.

1.6. Інформаційну та технологічну картки адміністративних послуг із анулювання ліцензій на провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти, що додаються.

1.7. Інформаційну та технологічну картки адміністративних послуг із розширення провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти, що додаються.

1.8. Інформаційну та технологічну картки адміністративних послуг зі звуження провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти, що додаються.

2. Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації забезпечити розміщення затверджених інформаційних карток адміністративних послуг на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та у Центрі надання адміністративних послуг Одеської міської ради.

3. Розпорядження набирає чинності через п'ять днів з моменту видання.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації.

 

Виконуючий обов'язки голови
обласної державної адміністрації

С. В. Колебошин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
13 листопада 2018 року N 1310/А-2018

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

Видача ліцензій на право провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти
(назва адміністративної послуги)

Одеська обласна державна адміністрація
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про Центр надання адміністративної послуги

Найменування Центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради

1.

Місцезнаходження Центру надання адміністративної послуги

65017, м. Одеса,
вул. Косовська, 2-д

2.

Інформація щодо режиму роботи Центру надання адміністративної послуги

Прийом документів
Понеділок, середа, п'ятниця, субота
з 09:00 до 16:45 без перерви
Вівторок, четвер
з 09.00 до 20.00 без перерви
Видача документів
Понеділок, середа, п'ятниця, субота
з 09.00 до 16.45 без перерви
Вівторок, четвер
з 09.00 до 20.00 без перерви

3.

Контактна інформація Центру надання адміністративної послуги:
- телефон/факс (довідки);
- електронна пошта;
- веб-сайт

тел/факс: 720-70-21
admin.center3@omr.odessa.ua
попередній запис: 705-55-55, 15-35.
інформація щодо отримання результатів звернень, видачі документів: 753-14-34, 753-14-35, 753-14-36, 753-14-37.

Акти законодавства, що регулюютьпорядок та умови надання адміністративної послуги

4.

Закони України (номер, дата, назва, частина, стаття)

Закони України:
- "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI);
- "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон N 222-VIII);
- "Про освіту" (Закон N 2145-VIII);
- "Про загальну середню освіту".

5.

Акти Кабінету Міністрів України (номер, дата, пункт, назва)

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 N 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" (Постанова N 1187) (далі - ліцензійні умови).

6.

Акти центральних органів виконавчої влади (номер, дата, пункт, назва)

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 14.07.2015 N 781/38 "Про затвердження форми та змісту ліцензії", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.07.2015 за N 848/27293.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (номер, дата, пункт, назва)

- Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 N 4187-VI "Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради" (Положення N 4187-VI) (зі змінами);
- Рішення Одеської міської від 10.06.2015 N 6703-VI "Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції" (Перелік N 6703-VI) (зі змінами).

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір суб'єкта господарювання (юридичної особи) провадити освітню діяльність за рівнем повної загальної середньої освіти

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них з роз'ясненням по кожному пункту переліку документів

1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги заповнена належним чином, за формою, встановленою додатком 3 до Регламенту Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради, який затверджено рішенням Одеської міської ради від 17.12.2013 N 4187-VI "Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради" (Положення N 4187-VI) зі змінами.
2. Заява про отримання ліцензії, згідно з додатком 22 до Ліцензійних умов (Постанова N 1187).
3. Копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність.
4. Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов'язкового його подання до органів Держстату).
5. Письмове зобов'язання щодо матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом повної загальної середньої освіти (навчальними (освітніми) програмами іноземних держав - у разі провадження освітньої діяльності за програмами іноземних держав) і забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці.
6. Письмове зобов'язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу загальної середньої освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання.
7. Копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної середньої освіти (документа про вищу освіту, а для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні).
8. Опис документів, що подаються для одержання ліцензії на започаткування освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, у двох примірниках (додаток 26 до Ліцензійних умов (Постанова N 1187)).
У разі, коли здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити освітню діяльність за освітніми програмами (стандартами) іншої країни, то додатково подаються копії документів про визнання закладу освіти у системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також переклад таких документів українською мовою, засвідчений нотаріально.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто, через уповноваженого представника, поштою (рекомендованим листом з описом вкладення)

11.

Платність/безоплатність надання адміністративної послуги

Платно

У разі платності:

11.1.

Акти законодавства, на підставі яких стягується плата (номер, дата, назва, стаття) за надання адміністративної послуги

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (абз. 2 ч. 1 ст. 14 (Закон N 222-VIII)).

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

10 % від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.
Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення рішення про видачу ліцензії на офіційному веб-сайті органу ліцензування.

11.3.

Банківські реквізити для внесення плати

Одержувач: ГУК в Одеській області
Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП)
ОКПО (код): 37607526
Розрахунковий рахунок: 31417511015001
МФО (код банку): 899998
Код платежу: 22010200
Призначення платежу: плата за видачу ліцензій

12.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

13.

Строк дії адміністративної послуги

Безстроково

14.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:
1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
- підписаний особою, яка не має на це повноважень;
- оформлений із порушенням вимог Закону N 222-VIII (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно із Законом N 222-VIII;
3) подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом N 222-VIII;
4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.
Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:
1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб'єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб'єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

15.

Результат надання адміністративної послуги

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, або розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про відмову у видачі ліцензії, або розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про видачу ліцензії.
Орган ліцензування оприлюднює прийняті ним рішення на своєму офіційному веб-сайті на наступний робочий день.

16.

Способи одержання відповіді (результату)

Суб'єктові звернення особисто, у тому числі його уповноваженому представникові, у разі пред'явлення документів, що посвідчують особу та засвідчують повноваження.

17.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який надається адміністративна послуга

-

17.1.

Платність/безоплатність проведення експертизи (обстеження)

-

17.2.

Акти законодавства, на підставі яких стягується плата (номер, дата, назва, стаття) за проведення експертизи (обстеження)

-

17.3.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

-

17.4.

Банківські реквізити для внесення плати щодо проведення експертизи (обстеження)

-

18.

Примітка

Несплата за видачу ліцензії протягом зазначеного строку є підставою для анулювання ліцензії

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради
___ Є. Г. Абрамова
               (підпис)
М. П.
06 грудня 2018 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
13 листопада 2018 року N 1310/А-2018

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Видача ліцензій на право провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти
(назва послуги)

N з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, П, З, Р)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом пакета документів від суб'єкта звернення, перевірка комплектності документів у відповідності до інформаційної картки, реєстрація вхідного пакета документів засобами Єдиної електронної системи обліку адміністративних послуг Центру- автоматизованого робочого місця адміністратора (далі - АРМ) та/або в електронному журналі, формування паперової справи

Адміністратор міського відділу державних адміністративних послуг управління державних адміністративних послуг Департаменту надання адміністративних послуг (далі - Департамент).

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

2.

Передача сформованої справи до сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

Адміністратор міського відділу державних адміністративних послуг управління державних адміністративних послуг Департаменту

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

Отримання вхідних документів від адміністратора, що здійснював їх прийом, перевірка їх комплектності у відповідності до опису вхідного пакета документів на отримання адміністративної послуги.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту

В

3.

Повідомлення суб'єкта надання адміністративної послуги про необхідність отримання вхідного пакета документів.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

4.

Передача вхідного пакета документів до суб'єкта надання адміністративної послуги згідно з актом приймання-передачі вхідних документів. Внесення даних про передачу справи в Реєстр актів приймання-передачі вхідних пакетів документів на надання адміністративних послуг до суб'єкта надання адміністративної послуги.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів або не пізніше наступного робочого дня

Прийом вхідного пакета документів від адміністратора сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту згідно з актом приймання-передачі.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

5.

Реєстрація вхідного пакета документів

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

У день отримання документів або не пізніше наступного робочого дня

6.

Розгляд заяви про видачу ліцензії та доданих документів щодо наявності або відсутності підстав для залишення її без розгляду. У разі наявності підстав для залишення заяви без розгляду - підготовка проекту розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

3 робочих дні з дня отримання документів

Погодження розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, його затвердження та видання.
У разі наявності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду перейти одразу до п. 9

Головний спеціаліст - юрисконсульт Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

Директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

Одеська обласна державна адміністрація:
Сектор запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації

П

Начальник юридичного управління апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Управління діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Керівник апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації

П

Голова Одеської обласної державної адміністрації

З

7.

У разі відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду - розгляд заяви та підтвердних документів з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії.
У разі встановлення підстав для відмови у видачі ліцензії - підготовка проекту розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про відмову у видачі ліцензії.
У разі встановлення підстав для видачі ліцензії - підготовка проекту розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про видачу ліцензії.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

2 робочі дні

8.

Погодження відповідного розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації та його видання

Головний спеціаліст - юрисконсульт Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

2 робочі дні

Директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

Одеська обласна державна адміністрація:
Сектор запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації

П

Начальник юридичного управління апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Управління діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Керівник апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації

П

Голова Одеської обласної державної адміністрації

З

9.

Оприлюднення органом ліцензування відповідного розпорядження на своєму офіційному веб-сайті та його внесення в АРМ.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

У разі прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду - на 5 робочий день.

Перевірка в АРМ даних про оформлення результату надання адміністративної послуги та відправлення суб'єкту звернення SMS-повідомлення або дзвінка (якщо прийом документів здійснювався не в системі АРМ) про необхідність ознайомлення з результатом розгляду вхідного пакета документів на офіційному веб-сайті органу ліцензування за відповідним посиланням.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

У разі прийняття рішення про видачу ліцензії або відмови у видачі ліцензії на 9 робочий день або не пізніше 10 робочого дня.

10.

Передача вихідного пакета документів до Департаменту згідно з актом прийому-передачі.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

У разі прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду - не пізніше 5 робочого дня.

Отримання вихідного пакета документів, перевірка наявності всіх необхідних документів у справі та відміток у листі-проходження етапів адміністративної послуги. Проставлення відмітки про отримання вихідного пакета документів в листі- проходження.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту

В

У разі прийняття рішення про видачу ліцензії або відмови у видачі ліцензії - не пізніше 10 робочого дня.

11.

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Оскарження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування
Оскарження у судовому порядку

Р

 

Загальна кількість днів надання послуги

10 робочих днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

10 робочих днів.

Умовні позначки: В - виконує, П - погоджує, З - затверджує, Р - розлядає.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) здобувачів ліцензії, ліцензіат може подати апеляційну та інші скарги на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради
___ Є. Г. Абрамова
             (підпис)
М. П.
06 грудня 2018 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
13 листопада 2018 року N 1310/А-2018

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

Переоформлення ліцензій на право провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти
(назва адміністративної послуги)

Одеська обласна державна адміністрація
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про Центр надання адміністративної послуги

Найменування Центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради

1.

Місцезнаходження Центру надання адміністративної послуги

65017, м. Одеса,
вул. Косовська, 2-д

2.

Інформація щодо режиму роботи Центру надання адміністративної послуги

Прийом документів
Понеділок, середа, п'ятниця, субота
з 09:00 до 16:45 без перерви
Вівторок, четвер
з 09.00 до 20.00 без перерви
Видача документів
Понеділок, середа, п'ятниця, субота
з 09.00 до 16.45 без перерви
Вівторок, четвер
з 09.00 до 20.00 без перерви

3.

Контактна інформація Центру надання адміністративної послуги:
- телефон/факс (довідки);
- електронна пошта;
- веб-сайт

тел/факс: 720-70-21
admin.center3@omr.odessa.ua
попередній запис: 705-55-55, 15-35.
інформація щодо отримання результатів звернень, видачі документів: 753-14-34, 753-14-35, 753-14-36, 753-14-37

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

4.

Закони України (номер, дата, назва, частина, стаття)

Закони України:
- "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI);
- "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
- "Про освіту" (Закон N 2145-VIII);
- "Про загальну середню освіту".

5.

Акти Кабінету Міністрів України (номер, дата, пункт, назва)

-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади (номер, дата, пункт, назва)

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 14.07.2015 N 781/38 "Про затвердження форми та змісту ліцензії", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.07.2015 за N 848/27293.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (номер, дата, пункт, назва)

- Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 N 4187-VI "Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради" (Положення N 4187-VI) (зі змінами);
- Рішення Одеської міської від 10.06.2015 N 6703-VI "Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції" (Перелік N 6703-VI) (зі змінами).

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

1. Звернення ліцензіата (юридичної особи) за переоформленням ліцензії у разі, якщо вона була оформлена до набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них з роз'ясненням по кожному пункту переліку документів

1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги заповнена належним чином, за формою, встановленою додатком 3 до Регламенту Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради, який затверджено рішенням Одеської міської ради від 17.12.2013 N 4187-VI "Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради" (Положення N 4187-VI) зі змінами.
2. Заява про переоформлення ліцензії складена згідно з вимогами частини дванадцятої статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто, через уповноваженого представника, поштою (рекомендованим листом з описом вкладення)

11.

Платність/безоплатність надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1.

Акти законодавства, на підставі яких стягується плата (номер, дата, назва, стаття) за надання адміністративної послуги

 

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

11.3.

Банківські реквізити для внесення плати

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

7 днів

13.

Строк дії адміністративної послуги

Безстроково

14.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 

15.

Результат надання адміністративної послуги

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про переоформлення ліцензії.
Орган ліцензування оприлюднює прийняті ним рішення на своєму офіційному веб-сайті на наступний робочий день.

16.

Способи одержання відповіді (результату)

Суб'єктові звернення особисто, у тому числі його уповноваженому представникові, у разі пред'явлення документа, що посвідчує особу та засвідчує його повноваження.

17.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який надається адміністративна послуга

-

17.1.

Платність/безоплатність проведення експертизи (обстеження)

-

17.2.

Акти законодавства, на підставі яких стягується плата (номер, дата, назва, стаття) за проведення експертизи (обстеження)

-

17.3.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

-

17.4.

Банківські реквізити для внесення плати щодо проведення експертизи (обстеження)

-

18.

Примітка

-

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради
___ Є. Г. Абрамова
             (підпис)
М. П.
06 грудня 2018 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
13 листопада 2018 року N 1310/А-2018

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Переоформлення ліцензій на право провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти
(назва послуги)

N з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, П, З, Р)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом пакета документів від суб'єкта звернення, перевірка комплектності документів у відповідності до інформаційної картки, реєстрація вхідного пакету документів засобами Єдиної електронної системи обліку адміністративних послуг Центру- автоматизованого робочого місця адміністратора (далі - АРМ) та/або в електронному журналі, формування паперової справи.

Адміністратор міського відділу державних адміністративних послуг управління державних адміністративних послуг Департаменту надання адміністративних послуг (далі - Департамент)

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

2.

Передача сформованої справи до сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

Адміністратор міського відділу державних адміністративних послуг управління державних адміністративних послуг Департаменту надання адміністративних послуг (далі - Департамент)

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

Отримання вхідних документів від адміністратора, що здійснював їх прийом, перевірка їх комлектності у відповідності до опису вхідного пакета документів на отримання адміністративної послуги.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту

В

3.

Повідомлення суб'єкта надання адміністративної послуги про необхідність отримання вхідного пакета документів.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

4.

Передача вхідного пакета документів до суб'єкта надання адміністративної послуги згідно з актом приймання-передачі вхідних документів. Внесення даних про передачу справи в Реєстр актів приймання-передачі вхідних пакетів документів на надання адміністративних послуг до суб'єкта надання адміністративної послуги.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів або не пізніше наступного робочого дня

Прийом вхідного пакета документів від адміністратора сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту згідно з актом приймання-передачі.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

5.

Реєстрація вхідного пакета документів

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

У день отримання документів

6.

Розгляд підтвердних документів.
У разі прийняття рішення про переоформлення ліцензії - підготовка проекту розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про переоформлення ліцензії.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

1 робочий день

7.

Погодження розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про переоформлення ліцензії, його затвердження та видання.

Головний спеціаліст - юрисконсульт Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

1 робочий день

Директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

Одеська обласна державна адміністрація:
Сектор запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації

П

Начальник юридичного управління апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Управління діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Керівник апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації

П

Голова Одеської обласної державної адміністрації

З

8.

Оприлюднення органом ліцензування відповідного розпорядження на своєму офіційному веб-сайті та його внесення в АРМ.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

На 4-й робочий день або не пізніше 5-го робочого дня.

Перевірка в АРМ даних про оформлення результату надання адміністративної послуги та відправлення суб'єкту звернення SMS-повідомлення або дзвінка (якщо прийом документів здійснювався не в системі АРМ) про ознайомлення з результатом розгляду вхідного пакета документів на офіційному веб-сайті органу ліцензування за відповідним посиланням.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

9.

Передача вихідного пакета документів до Департаменту згідно з актом прийому-передачі.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

Не пізніше 5-го робочого дня

Отримання вихідного пакета документів, перевірка наявності всіх необхідних документів у справі та відміток у листі-проходження етапів адміністративної послуги. Проставлення відмітки про отримання вихідного пакета документів в листі проходження.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

 

10.

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Оскарження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування
Оскарження у судовому порядку

Р

 

Загальна кількість днів надання послуги

7 днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

7 днів

Умовні позначки: В - виконує, П - погоджує, З - затверджує, Р - розглядає.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) здобувачів ліцензії, ліцензіат може подати апеляційну та інші скарги на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради
___ Є. Г. Абрамова
               (підпис)
М. П.
06 грудня 2018 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
13 листопада 2018 року N 1310/А-2018

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

Анулювання ліцензій на право провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти
(назва адміністративної послуги)

Одеська обласна державна адміністрація
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про Центр надання адміністративної послуги

Найменування Центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради

1.

Місцезнаходження Центру надання адміністративної послуги

65017, м. Одеса,
вул. Косовська, 2-д

2.

Інформація щодо режиму роботи Центру надання адміністративної послуги

Прийом документів
Понеділок, середа, п'ятниця, субота
з 09:00 до 16:45 без перерви
Вівторок, четвер
з 09.00 до 20.00 без перерви
Видача документів
Понеділок, середа, п'ятниця, субота
з 09.00 до 16.45 без перерви
Вівторок, четвер
з 09.00 до 20.00 без перерви

3.

Контактна інформація Центру надання адміністративної послуги:
- телефон/факс (довідки);
- електронна пошта;
- веб-сайт

тел/факс: 720-70-21
admin.center3@omr.odessa.ua
попередній запис: 705-55-55, 15-35.
інформація щодо отримання результатів звернень, видачі документів: 753-14-34, 753-14-35, 753-14-36, 753-14-37.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

4.

Закони України (номер, дата, назва, частина, стаття)

Закони України:
- "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI);
- "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон N 222-VIII);
- "Про освіту" (Закон N 2145-VIII);
- "Про загальну середню освіту".

5.

Акти Кабінету Міністрів України (номер, дата, пункт, назва)

-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади (номер, дата, пункт, назва)

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (номер, дата, пункт, назва)

- Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 N 4187-VI "Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради" (Положення N 4187-VI) (зі змінами);
- Рішення Одеської міської від 10.06.2015 N 6703-VI "Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції" (Перелік N 6703-VI) (зі змінами).

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір суб'єкта господарювання (юридичної особи) припинити провадити освітню діяльність за рівнем повної загальної середньої освіти

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них з роз'ясненням по кожному пункту переліку документів

1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги заповнена належним чином, за формою встановленою додатком 3 до Регламенту Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради, який затверджено рішенням Одеської міської ради від 17.12.2013 N 4187-VI "Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради" (Положення N 4187-VI) зі змінами.
2. Заява суб'єкта господарювання про анулювання власної ліцензії.
3. Копія свідоцтва про смерть (у разі смерті фізичної особи - підприємця).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто, через уповноваженого представника, поштою (рекомендованим листом з описом вкладення)

11.

Платність/безоплатність надання адміністративної послуги

-

У разі платності:

11.1.

Акти законодавства, на підставі яких стягується плата (номер, дата, назва, стаття) за надання адміністративної послуги

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Банківські реквізити для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

5 робочих днів

13.

Строк дії адміністративної послуги

-

14.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Орган ліцензування відмовляє у анулюванні ліцензії у разі, якщо заява ліцензіата про анулювання його ліцензії подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку:
- перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності);
- у тридцять робочих днів після закінчення строку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).

15.

Результат надання адміністративної послуги

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про анулювання ліцензії або відмова у анулюванні ліцензії.
Орган ліцензування оприлюднює прийняті ним рішення на своєму офіційному веб-сайті на наступний робочий день.

16.

Способи одержання відповіді (результату)

Суб'єктові звернення особисто, у тому числі його уповноваженому представникові, у разі пред'явлення документа, що посвідчує особу та засвідчує його повноваження.

17.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який надається адміністративна послуга

-

17.1.

Платність/безоплатність проведення експертизи (обстеження)

-

17.2.

Акти законодавства, на підставі яких стягується плата (номер, дата, назва, стаття) за проведення експертизи (обстеження)

-

17.3.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

-

17.4.

Банківські реквізити для внесення плати щодо проведення експертизи (обстеження)

-

18.

Примітка

-

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради
___ Є. Г. Абрамова
             (підпис)
М. П.
06 грудня 2018 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
13 листопада 2018 року N 1310/А-2018

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Анулювання ліцензій на право провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти
(назва послуги)

N з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, П, З, Р)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом пакета документів від суб'єкта звернення, перевірка комплектності документів у відповідності до інформаційної картки, реєстрація вхідного пакета документів засобами Єдиної електронної системи обліку адміністративних послуг Центру- автоматизованого робочого місця адміністратора (далі - АРМ) та/або в електронному журналі, формування паперової справи

Адміністратор міського відділу державних адміністративних послуг управління державних адміністративних послуг Департаменту надання адміністративних послуг (далі - Департамент)

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

2.

Передача сформованої справи до сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

Адміністратор міського відділу державних адміністративних послуг управління державних адміністративних послуг Департаменту надання адміністративних послуг (далі - Департамент)

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

Отримання вхідних документів від адміністратора, що здійснював їх прийом, перевірка їх комлектності у відповідності до опису вхідного пакета документів на отримання адміністративної послуги.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

3.

Повідомлення суб'єкта надання адміністративної послуги про необхідність отримання вхідного пакета документів.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

4.

Передача вхідного пакету документів до суб'єкта надання адміністративної послуги згідно з актом приймання-передачі вхідних документів. Внесення даних про передачу справи в Реєстр актів приймання-передачі вхідних пакетів документів на надання адміністративних послуг до суб'єкта надання адміністративної послуги.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів або не пізніше наступного робочого дня

Прийом вхідного пакету документів від адміністратора сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту згідно з актом приймання-передачі.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

5.

Реєстрація вхідного пакету документів

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

У день отримання документів

6.

Розгляд підтвердних документів. Прийняття рішення про анулювання ліцензії або відмови в анулюванні ліцензії.
У разі наявності підстав для відмови в анулюванні ліцензії - підготовка проекту розпорядження голови одеської обласної державної адміністрації про відмову в анулюванні ліцензії.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

1 робочий день

У разі наявності підстав для анулювання ліцензії - підготовка проекту розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про анулювання ліцензії.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

7.

Погодження відповідного розпорядження, його затвердження та видання

Головний спеціаліст - юрисконсульт Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

1 робочий день

Директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

Одеська обласна державна адміністрація:
Сектор запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації

П

Начальник юридичного управління апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Управління діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Керівник апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації

П

Голова Одеської обласної державної адміністрації

З

8.

Оприлюднення органом ліцензування відповідного розпорядження на своєму офіційному веб-сайті та його внесення в АРМ.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

На 4-й робочий день або не пізніше 5-го робочого дня.

Перевірка в АРМ даних про оформлення результату надання адміністративної послуги та відправлення суб'єкту звернення SMS-повідомлення або дзвінка (якщо прийом документів здійснювався не в системі АРМ) про ознайомлення з результатом розгляду вхідного пакета документів на офіційному веб-сайті органу ліцензування за відповідним посиланням

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

9.

Передача вихідного пакета документів до Департаменту згідно з актом прийому-передачі.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

Не пізніше 5 робочого дня

Отримання вихідного пакета документів, перевірка наявності всіх необхідних документів у справі та відміток у листі-проходження етапів адміністративної послуги. Проставлення відмітки про отримання вихідного пакета документів у листі проходження.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

10.

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Оскарження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування
Оскарження у судовому порядку

Р

 

Загальна кількість днів надання послуги

5 робочих днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

5 робочих днів

Умовні позначки: В - виконує, П - погоджує, З - затверджує, Р - розглядає.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) здобувачів ліцензії, ліцензіат може подати апеляційну та інші скарги на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради
___ Є. Г. Абрамова
               (підпис)
М. П.
06 грудня 2018 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
13 листопада 2018 року N 1310/А-2018

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

Розширення провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти
(назва адміністративної послуги)

Одеська обласна державна адміністрація
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про Центр надання адміністративної послуги

Найменування Центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради

1.

Місцезнаходження Центру надання адміністративної послуги

65017, м. Одеса,
вул. Косовська, 2-д

2.

Інформація щодо режиму роботи Центру надання адміністративної послуги

Прийом документів
Понеділок, середа, п'ятниця, субота
з 09:00 до 16:45 без перерви
Вівторок, четвер
з 09.00 до 20.00 без перерви
Видача документів
Понеділок, середа, п'ятниця, субота
з 09.00 до 16.45 без перерви
Вівторок, четвер
з 09.00 до 20.00 без перерви

3.

Контактна інформація Центру надання адміністративної послуги:
- телефон/факс (довідки);
- електронна пошта;
- веб-сайт

тел/факс: 720-70-21
admin.center3@omr.odessa.ua
попередній запис: 705-55-55, 15-35.
інформація щодо отримання результатів звернень, видачі документів: 753-14-34, 753-14-35, 753-14-36, 753-14-37.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

4.

Закони України (номер, дата, назва, частина, стаття)

Закон України:
- "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI);
- "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон N 222-VIII);
- "Про освіту" (Закон N 2145-VIII);
- "Про загальну середню освіту".

5.

Акти Кабінету Міністрів України (номер, дата, пункт, назва)

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 N 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (Постанова N 1187) (далі - Ліцензійні умови)

6.

Акти центральних органів виконавчої влади (номер, дата, пункт, назва)

- Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 14.07.2015 N 781/38 "Про затвердження форми та змісту ліцензії", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.07.2015 за N 848/27293.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (номер, дата, пункт, назва)

- Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 N 4187-VI "Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради" (Положення N 4187-VI) (зі змінами);
- Рішення Одеської міської від 10.06.2015 N 6703-VI "Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції" (Перелік N 6703-VI) (зі змінами).

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір суб'єкта господарювання (юридичної особи) започаткувати провадження освітньої діяльності за іншим рівнем повної загальної середньої освіти або збільшити ліцензований обсяг.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них з роз'ясненням по кожному пункту переліку документів

1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги заповнена належним чином, за формою встановленою додатком 3 до Регламенту Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради, який затверджено рішенням Одеської міської ради від 17.12.2013 N 4187-VI "Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради" (Положення N 4187-VI) зі змінами.
2. Заява про розширення провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти, згідно з додатком 22 до Ліцензійних умов (Постанова N 1187).
3. Копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність (крім розширення провадження в разі збільшення ліцензованого обсягу).
4. Копії документів, що підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності.
5. Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов'язкового його подання до органів Держстату).
6. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня (додаток 23 до Ліцензійних умов (Постанова N 1187)).
7. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня (додаток 24 до Ліцензійних умов (Постанова N 1187)).
8. Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання вимог державного стандарту освіти відповідного рівня (крім розширення провадження в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 25 до Ліцензійних умов (Постанова N 1187)).
9. Копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної середньої освіти, зокрема копію документа про вищу освіту, а для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні.
10. Опис документів, що подаються на розширення провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти (збільшення ліцензованого обсягу), у двох примірниках (додаток 27 до Ліцензійних умов (Постанова N 1187)).
У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) провадить освітню діяльність відповідно до законодавства інших країн, то додатково подаються копії документів про визнання закладу загальної середньої освіти в системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також переклад зазначених документів українською мовою, засвідчений нотаріально.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто, через уповноваженого представника, поштою (рекомендованим листом з описом вкладення)

11.

Платність/безоплатність надання адміністративної послуги

Платно

У разі платності:

11.1.

Акти законодавства, на підставі яких стягується плата (номер, дата, назва, стаття) за надання адміністративної послуги

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (абз. 2 ч. 1 ст. 14 (Закон N 222-VIII)).

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

10 % від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.
Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення рішення про видачу ліцензії на офіційному веб-сайті органу ліцензування.*

11.3.

Банківські реквізити для внесення плати

Одержувач: ГУК в Одеській області
Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП)
ОКПО (код): 37607526
Розрахунковий рахунок: 31417511015001
МФО (код банку): 899998
Код платежу: 22010200
Призначення платежу: плата за видачу ліцензій

12.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

13.

Строк дії адміністративної послуги

Безстроково

14.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для залишення заяви про розширення провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти без розгляду є:
1) підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти, подані не в повному обсязі;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про розширення провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти:
- підписаний особою, яка не має на це повноважень;
- оформлений із порушенням вимог, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно із законодавством;
3) подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом N 222-VIII (Закон N 222-VIII);
4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.
Підставою для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти за результатом розгляду заяви є:
1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про розширення провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб'єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб'єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

15.

Результат надання адміністративної послуги

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про залишення заяви про розширення провадження освітньої діяльності без розгляду, або
розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про відмову у видачі ліцензії, або розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про видачу ліцензії.
Орган ліцензування оприлюднює прийняті ним рішення на своєму офіційному веб-сайті на наступний робочий день.

16.

Способи одержання відповіді (результату)

Суб'єктові звернення особисто, у тому числі його уповноваженому представникові, у разі пред'явлення документа, що посвідчує особу та засвідчує його повноваження.

17.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який надається адміністративна послуга

-

17.1.

Платність/безоплатність проведення експертизи (обстеження)

-

17.2.

Акти законодавства, на підставі яких стягується плата (номер, дата, назва, стаття) за проведення експертизи (обстеження)

-

17.3.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

-

17.4.

Банківські реквізити для внесення плати щодо проведення експертизи (обстеження)

-

18.

Примітка


* Несплата за видачу ліцензії протягом зазначеного строку є підставою для анулювання ліцензії.

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради
___ Є. Г. Абрамова
             (підпис)
М. П.
06 грудня 2018 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
13 листопада 2018 року N 1310/А-2018

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

розширення провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти
(назва послуги)

N з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, П, З, Р)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом пакета документів від суб'єкта звернення, перевірка комплектності документів у відповідності до інформаційної картки, реєстрація вхідного пакету документів засобами Єдиної електронної системи обліку адміністративних послуг Центру- автоматизованого робочого місця адміністратора (далі - АРМ) та/або в електронному журналі, формування паперової справи

Адміністратор міського відділу державних адміністративних послуг управління державних адміністративних послуг Департаменту надання адміністративних послуг (далі - Департамент)

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

2.

Передача сформованої справи до сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

Адміністратор міського відділу державних адміністративних послуг управління державних адміністративних послуг Департаменту

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

Отримання вхідних документів від адміністратора, що здійснював їх прийом, перевірка їх комплектності у відповідності до опису вхідного пакета документів на отримання адміністративної послуги.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

3.

Повідомлення суб'єкта надання адміністративної послуги про необхідність отримання вхідного пакета документів.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

4.

Передача вхідного пакету документів до суб'єкта надання адміністративної послуги згідно з актом приймання-передачі вхідних документів. Внесення даних про передачу справи в Реєстр актів приймання-передачі вхідних пакетів документів на надання адміністративних послуг до суб'єкта надання адміністративної послуги.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів або не пізніше наступного робочого дня

Прийом вхідного пакету документів від адміністратора сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту згідно з актом приймання-передачі.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

5.

Реєстрація вхідного пакета документів

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

У день отримання документів або не пізніше наступного робочого дня

6.

Розгляд заяви про розширення провадження освітньої діяльності та доданих документів щодо наявності або відсутності підстав для залишення її без розгляду. У разі наявності підстав для залишення заяви без розгляду - підготовка проекту розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про залишення заяви про розширення провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти без розгляду.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

3 робочі дні з дня отримання документів

Погодження розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про залишення заяви про розширення провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти без розгляду, його затвердження та видання.
У разі наявності підстав для залишення заяви про розширення провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти без розгляду перейти одразу до п. 9.

Головний спеціаліст - юрисконсульт Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

Директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

Одеська обласна державна адміністрація:
Сектор запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації

П

Начальник юридичного управління апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Управління діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Керівник апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації

П

Голова Одеської обласної державної адміністрації

З

7.

У разі відсутності підстав для залишення заяви про розширення провадження освітньої діяльності без розгляду - розгляд заяви та підтвердних документів з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії у зв'язку з розширенням провадження освітньої діяльності.
У разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі ліцензії у зв'язку з розширенням провадження освітньої діяльності - підготовка проекту розпорядження голови Одеської обласної адміністрації про відмову у видачі ліцензії.
У разі встановлення наявності підстав для видачі ліцензії - підготовка проекту розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про надання дозволу на видачу ліцензії у зв'язку з розширенням провадження освітньої діяльності

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

2 робочі дні

8.

Погодження відповідного розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації та його видання

Головний спеціаліст - юрисконсульт Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

2 робочі дні

Директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

Одеська обласна державна адміністрація:
Сектор запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації

П

Начальник юридичного управління апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Управління діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Керівник апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації

П

Голова Одеської обласної державної адміністрації

З

9.

Оприлюднення органом ліцензування відповідного розпорядження на своєму офіційному веб-сайті та його внесення в АРМ.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

В

У разі прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду - на 5 робочий день.

Перевірка в АРМ даних про оформлення результату надання адміністративної послуги та відправлення суб'єкту звернення SMS-повідомлення або дзвінка (якщо прийом документів здійснювався не в системі АРМ) про необхідність ознайомлення з результатом розгляду вхідного пакета документів на офіційному веб-сайті органу ліцензування за відповідним посиланням.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

У разі прийняття рішення про видачу ліцензії або відмови у видачі ліцензії на 9 робочий день або не пізніше 10 робочого дня.

10.

Передача вихідного пакета документів до Департаменту згідно з актом прийому-передачі.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

У разі прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду - не пізніше 5 робочого дня.

Отримання вихідного пакета документів, перевірка наявності всіх необхідних документів у справі та відміток у листі-проходження етапів адміністративної послуги. Проставлення відмітки про отримання вихідного пакета документів у листі проходження.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

У разі прийняття рішення про видачу ліцензії або відмови у видачі ліцензії не пізніше 10 робочого дня.

11.

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Оскарження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування
Оскарження у судовому порядку

Р

 

Загальна кількість днів надання послуги

10 робочих днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

10 робочих днів

Умовні позначки: В - виконує, П - погоджує, З - затверджує, Р - розглядає.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) здобувачів ліцензії, ліцензіат може подати апеляційну та інші скарги на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради
___ Є. Г. Абрамова
               (підпис)
М. П.
06 грудня 2018 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
13 листопада 2018 року N 1310/А-2018

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

Звуження провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти
(назва адміністративної послуги)

Одеська обласна державна адміністрація
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про Центр надання адміністративної послуги

Найменування Центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради

1.

Місцезнаходження Центру надання адміністративної послуги

65017, м. Одеса,
вул. Косовська, 2-д

2.

Інформація щодо режиму роботи Центру надання адміністративної послуги

Прийом документів
Понеділок, середа, п'ятниця, субота
з 09:00 до 16:45 без перерви
Вівторок, четвер
з 09.00 до 20.00 без перерви
Видача документів
Понеділок, середа, п'ятниця, субота
з 09.00 до 16.45 без перерви
Вівторок, четвер
з 09.00 до 20.00 без перерви

3.

Контактна інформація Центру надання адміністративної послуги:
- телефон/факс (довідки);
- електронна пошта;
- веб-сайт

тел/факс: 720-70-21
admin.center3@omr.odessa.ua
попередній запис: 705-55-55, 15-35.
інформація щодо отримання результатів звернень, видачі документів: 753-14-34, 753-14-35, 753-14-36, 753-14-37.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

4.

Закони України (номер, дата, назва, частина, стаття)

Закони України:
- "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI);
- "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон N 222-VIII);
- "Про освіту" (Закон N 2145-VIII);
- "Про загальну середню освіту".

5.

Акти Кабінету Міністрів України (номер, дата, пункт, назва)

-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади (номер, дата, пункт, назва)

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 14.07.2015 N 781/38 "Про затвердження форми та змісту ліцензії", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.07.2015 за N 848/27293.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (номер, дата, пункт, назва)

- Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 N 4187-VI "Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради" (Положення N 4187-VI) (зі змінами);
- Рішення Одеської міської від 10.06.2015 N 6703-VI "Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції" (Перелік N 6703-VI) (зі змінами).

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір суб'єкта господарювання (юридичної особи) припинити провадження частини освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти або зменшити ліцензований обсяг

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них з роз'ясненням по кожному пункту переліку документів

1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги заповнена належним чином, за формою встановленою додатком 3 до Регламенту Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради, який затверджено рішенням Одеської міської ради від 17.12.2013 N 4187-VI "Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради" (Положення N 4187-VI) зі змінами.
2. Заява про звуження провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто, через уповноваженого представника, поштою (рекомендованим листом з описом вкладення)

11.

Платність/безоплатність надання адміністративної послуги

-

У разі платності:

11.1.

Акти законодавства, на підставі яких стягується плата (номер, дата, назва, стаття) за надання адміністративної послуги

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Банківські реквізити для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

5 робочих днів

13.

Строк дії адміністративної послуги

Безстроково

14.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

- виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;
- в інших передбачених чинним законодавством випадках.

15.

Результат надання адміністративної послуги

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації рішення про звуження провадження ліцензіатом виду господарської діяльності.*
Органи ліцензування оприлюднюють прийняті ними рішення на офіційному веб-сайті на наступний робочий день.

16.

Способи одержання відповіді (результату)

Суб'єктові звернення особисто, у тому числі його уповноваженому представникові, у разі пред'явлення документа, що посвідчує особу та засвідчує його повноваження.

17.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який надається адміністративна послуга

-

17.1.

Платність/безоплатність проведення експертизи (обстеження)

-

17.2.

Акти законодавства, на підставі яких стягується плата (номер, дата, назва, стаття) за проведення експертизи (обстеження)

-

17.3.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

-

17.4.

Банківські реквізити для внесення плати щодо проведення експертизи (обстеження)

-

18.

Примітка


* Ліцензії на провадження видів господарської діяльності переоформлюються органом ліцензування у триденний строк.

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради
___ Є. Г. Абрамова
             (підпис)
М. П.
06 грудня 2018 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
13 листопада 2018 року N 1310/А-2018

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Звуження провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти
(назва послуги)

N з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, П, З, Р)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом пакета документів від суб'єкта звернення, перевірка комплектності документів у відповідності до інформаційної картки, реєстрація вхідного пакета документів засобами Єдиної електронної системи обліку адміністративних послуг Центру- автоматизованого робочого місця адміністратора (далі - АРМ) та/або в електронному журналі, формування паперової справи

Адміністратор міського відділу державних адміністративних послуг управління державних адміністративних послуг Департаменту надання адміністративних послуг (далі - Департамент)

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

2.

Передача сформованої справи до сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

Адміністратор міського відділу державних адміністративних послуг управління державних адміністративних послуг Департаменту надання адміністративних послуг (далі - Департамент)

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

Отримання вхідних документів від адміністратора, що здійснював їх прийом, перевірка їх комплексності відповідно до опису вхідного пакета документів на отримання адміністративної послуги.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

3.

Повідомлення суб'єкта надання адміністративної послуги про необхідність отримання вхідного пакета документів.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

4.

Передача вхідного пакета документів до суб'єкта надання адміністративної послуги згідно з актом приймання-передачі вхідних документів. Внесення даних про передачу справи в Реєстр актів приймання-передачі вхідних пакетів документів на надання адміністративних послуг до суб'єкта надання адміністративної послуги.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів або не пізніше наступного робочого дня

Прийом вхідного пакета документів від адміністратора сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту згідно з актом приймання-передачі.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

5.

Реєстрація вхідного пакета документів

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

У день отримання документів

6.

Розгляд підтвердних документів.
У разі прийняття рішення про звуження провадження діяльності - підготовка проекту розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про звуження провадження діяльності.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

1 робочий день

7.

Погодження відповідного розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації, його затвердження та видання

Головний спеціаліст - юрисконсульт Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

1 робочий день

Директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

Одеська обласна державна адміністрація:
Сектор запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації

П

Начальник юридичного управління апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Управління діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Керівник апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації

П

Голова Одеської обласної державної адміністрації

З

8.

Оприлюднення органом ліцензування відповідного розпорядження на своєму офіційному веб-сайті та його внесення в АРМ.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

На 4-й робочий день або не пізніше 5-го робочого дня.

Перевірка в АРМ даних про оформлення результату надання адміністративної послуги та відправлення суб'єкту звернення SMS-повідомлення або дзвінка (якщо прийом документів здійснювався не в системі АРМ) про необхідність ознайомлення з результатом розгляду вхідного пакета документів на офіційному веб-сайті органу ліцензування за відповідним посиланням.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

9.

Передача вихідного пакета документів до Департаменту згідно з актом прийому-передачі.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

В

Не пізніше 5 робочого дня

Отримання вихідного пакета документів, перевірка наявності всіх необхідних документів у справі та відміток у листі-проходження етапів адміністративної послуги. Проставлення відмітки про отримання вихідного пакета документів в листі проходження.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

10.

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Оскарження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування
Оскарження у судовому порядку

Р

 

Загальна кількість днів надання послуги

5 робочих днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

5 робочих днів

Умовні позначки: В - виконує, П - погоджує, З - затверджує, Р - розглядає.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) здобувачів ліцензії, ліцензіат може подати апеляційну та інші скарги на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради
___ Є. Г. Абрамова
               (підпис)
М. П.
06 грудня 2018 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
13 листопада 2018 року N 1310/А-2018

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

Видача ліцензій на право провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти
(назва адміністративної послуги)

Одеська обласна державна адміністрація
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про Центр надання адміністративної послуги

Найменування Центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради

1.

Місцезнаходження Центру надання адміністративної послуги

65017, м. Одеса,
вул. Косовська, 2-д

2.

Інформація щодо режиму роботи Центру надання адміністративної послуги

Прийом документів
Понеділок, середа, п'ятниця, субота
з 09:00 до 16:45 без перерви
Вівторок, четвер
з 09.00 до 20.00 без перерви
Видача документів
Понеділок, середа, п'ятниця, субота
з 09.00 до 16.45 без перерви
Вівторок, четвер
з 09.00 до 20.00 без перерви

3.

Контактна інформація Центру надання адміністративної послуги:
- телефон/факс (довідки);
- електронна пошта;
- веб-сайт

тел/факс: 720-70-21
admin.center3@omr.odessa.ua
попередній запис: 705-55-55, 15-35.
інформація щодо отримання результатів звернень, видачі документів: 753-14-34, 753-14-35, 753-14-36, 753-14-37.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

4.

Закони України (номер, дата, назва, частина, стаття)

Закони України:
- "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI);
- "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон N 222-VIII);
- "Про освіту" (Закон N 2145-VIII);
- "Про дошкільну освіту".

5.

Акти Кабінету Міністрів України (номер, дата, пункт, назва)

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 N 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" (Постанова N 1187) (далі - Ліцензійні умови).

6.

Акти центральних органів виконавчої влади (номер, дата, пункт, назва)

- Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 14.07.2015 N 781/38 "Про затвердження форми та змісту ліцензії", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.07.2015 за N 848/27293.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (номер, дата, пункт, назва)

- Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 N 4187-VI "Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради" (Положення N 4187-VI) (зі змінами);
- Рішення Одеської міської від 10.06.2015 N 6703-VI "Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції" (Перелік N 6703-VI) (зі змінами).

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір суб'єкта господарювання провадити освітню діяльність за рівнем дошкільної освіти

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них з роз'ясненням по кожному пункту переліку документів

1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги, заповнена належним чином за формою, встановленою додатком 3 до Регламенту Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради, який затверджено рішенням Одеської міської ради від 17.12.2013 N 4187-VI "Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради" (Положення N 4187-VI) зі змінами.
2. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти згідно з додатком 28 до Ліцензійних умов (Постанова N 1187).
3. Копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права або фізичну особу - підприємця, основним видом діяльності яких є освітня діяльність.
4. Письмове зобов'язання щодо матеріально-технічного, кадрового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, фізичної особи - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, у тому числі у частині забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці.
5. Копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти (структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти).
6. Опис документів, що подаються закладом дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем або структурним підрозділом юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, у двох примірниках (додаток 29 до Ліцензійних умов (Постанова N 1187)).
Фізична особа - підприємець додатково подає:
1. Копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім'я по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання.
2. Копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації.
3. Копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).
4. Медичну довідку встановленого зразка.
Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, або керівником юридичної особи публічного чи приватного права, структурний підрозділ якої провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, або уповноваженою на це особою.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто, через уповноваженого представника, поштою (рекомендованим листом з описом вкладення)

11.

Платність/безоплатність надання адміністративної послуги

Платно

У разі платності:

11.1.

Акти законодавства, на підставі яких стягується плата (номер, дата, назва, стаття) за надання адміністративної послуги

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (абз. 2 ч. 1 ст. 14 (Закон N 222-VIII)).

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

10 % від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.
Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення рішення про видачу ліцензії на офіційному веб-сайті органу ліцензування*.

11.3.

Банківські реквізити для внесення плати

Одержувач: ГУК в Одеській області
Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП)
ОКПО (код): 37607526
Розрахунковий рахунок: 31417511015001
МФО (код банку): 899998
Код платежу: 22010200
Призначення платежу: плата за видачу ліцензій

12.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

13.

Строк дії адміністративної послуги

Безстроково

14.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:
1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
- підписаний особою, яка не має на це повноважень;
- оформлений із порушенням вимог Закону N 222-VIII (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з Законом N 222-VIII;
3) подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом N 222-VIII;
4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.
Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:
1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб'єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб'єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

15.

Результат надання адміністративної послуги

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про залишення заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти без розгляду, або розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про відмову у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, або розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти.
Орган ліцензування оприлюднює прийняті ним рішення на своєму офіційному веб-сайті на наступний робочий день.

16.

Способи одержання відповіді (результату)

Суб'єктові звернення особисто, у тому числі його уповноваженому представникові, у разі пред'явлення документів, що посвідчують особу та засвідчують повноваження

17.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який надається адміністративна послуга

-

17.1.

Платність/безоплатність проведення експертизи (обстеження)

-

17.2.

Акти законодавства, на підставі яких стягується плата (номер, дата, назва, стаття) за проведення експертизи (обстеження)

-

17.3.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

-

17.4.

Банківські реквізити для внесення плати щодо проведення експертизи (обстеження)

-

18.

Примітка

* Несплата за видачу ліцензії протягом зазначеного строку є підставою для анулювання ліцензії.

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради
___ Є. Г. Абрамова
             (підпис)
М. П.
06 грудня 2018 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
13 листопада 2018 року N 1310/А-2018

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Видача ліцензій на право провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти
(назва послуги)

N з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, П, З, Р)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом пакета документів від суб'єкта звернення, перевірка комплектності документів відповідно до інформаційної картки, реєстрація вхідного пакета документів засобами Єдиної електронної системи обліку адміністративних послуг Центру - автоматизованого робочого місця адміністратора (далі - АРМ) та/або в електронному журналі, формування паперової справи

Адміністратор міського відділу державних адміністративних послуг управління державних адміністративних послуг Департаменту надання адміністративних послуг (далі - Департамент)

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

2.

Передача сформованої справи до сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

Адміністратор міського відділу державних адміністративних послуг управління державних адміністративних послуг Департаменту

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

Отримання вхідних документів від адміністратора, що здійснював їх прийом, перевірка їх комплектності відповідно до опису вхідного пакета документів на отримання адміністративної послуги.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

3.

Повідомлення суб'єкта надання адміністративної послуги про необхідність отримання вхідного пакета документів.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

4.

Передача вхідного пакета документів до суб'єкта надання адміністративної послуги згідно з актом приймання-передачі вхідних документів. Внесення даних про передачу справи в Реєстр актів приймання-передачі вхідних пакетів документів на надання адміністративних послуг до суб'єкта надання адміністративної послуги.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів або не пізніше наступного робочого дня

Прийом вхідного пакета документів від адміністратора сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту згідно з актом приймання-передачі.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

5.

Реєстрація вхідного пакету документів

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

У день отримання документів або не пізніше наступного робочого дня

6.

Розгляд заяви про видачу ліцензії та доданих документів щодо наявності або відсутності підстав для залишення її без розгляду. У разі наявності підстав для залишення заяви без розгляду - підготовка проекту розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

3 робочі дні з дня отримання документів

Погодження розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, його затвердження та видання
У разі наявності підстав для залишення заяви про отримання без розгляду перейти одразу до п. 9.

Головний спеціаліст - юрисконсульт Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

Директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

Одеська обласна державна адміністрація:
Сектор запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації

П

Начальник юридичного управління апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Управління діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Керівник апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації

П

Голова Одеської обласної державної адміністрації

З

7.

У разі відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду - розгляд заяви та підтвердних документів з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії.
У разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі ліцензії - підготовка проекту розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про відмову у видачі ліцензії.
У разі встановлення підстав для видачі ліцензії - підготовка проекту розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про видачу ліцензії.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

2 робочі дні

8.

Погодження відповідного розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації та його видання

Головний спеціаліст - юрисконсульт Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

2 робочі дні

Директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

Одеська обласна державна адміністрація:
Сектор запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації

П

Начальник юридичного управління апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Управління діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Керівник апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації

П

Голова Одеської обласної державної адміністрації

З

9.

Оприлюднення органом ліцензування відповідного розпорядження на своєму офіційному веб-сайті та його внесення в АРМ

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

У разі прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду - на 5 робочий день.

Перевірка в АРМ даних про оформлення результату надання адміністративної послуги та відправлення суб'єкту звернення SMS-повідомлення або дзвінка (якщо прийом документів здійснювався не в системі АРМ) про необхідність ознайомлення з результатом розгляду вхідного пакета документів на офіційному веб-сайті органу ліцензування за відповідним посиланням.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

У разі прийняття рішення про видачу ліцензії або відмови у видачі ліцензії на 9 робочий день або не пізніше 10 робочого дня.

10.

Передача вихідного пакета документів до Департаменту згідно з актом прийому-передачі.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

У разі прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду - не пізніше 5 робочого дня.

Отримання вихідного пакета документів, перевірка наявності всіх необхідних документів у справі та відміток у листі-проходження етапів адміністративної послуги. Проставлення відмітки про отримання вихідного пакету документів в листі- проходження.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

У разі прийняття рішення про видачу ліцензії або відмови у видачі ліцензії не пізніше 10 робочого дня.

11.

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Оскарження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування
Оскарження у судовому порядку

Р

 

Загальна кількість днів надання послуги

10 робочих днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

10 робочих днів

Умовні позначки: В - виконує, П - погоджує, З - затверджує, Р - розглядає.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) здобувачів ліцензії, ліцензіат може подати апеляційну та інші скарги на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради
___ Є. Г. Абрамова
               (підпис)
М. П.
06 грудня 2018 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
13 листопада 2018 року N 1310/А-2018

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

Переоформлення ліцензій на право провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти
(назва адміністративної послуги)

Одеська обласна державна адміністрація
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про Центр надання адміністративної послуги

Найменування Центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради

1.

Місцезнаходження Центру надання адміністративної послуги

65017, м. Одеса,
вул. Косовська, 2-д

2.

Інформація щодо режиму роботи Центру надання адміністративної послуги

Прийом документів
Понеділок, середа, п'ятниця, субота
з 09:00 до 16:45 без перерви
Вівторок, четвер
з 09.00 до 20.00 без перерви
Видача документів
Понеділок, середа, п'ятниця, субота
з 09.00 до 16.45 без перерви
Вівторок, четвер
з 09.00 до 20.00 без перерви

3.

Контактна інформація Центру надання адміністративної послуги:
- телефон/факс (довідки);
- електронна пошта;
- веб-сайт

тел/факс: 720-70-21
admin.center3@omr.odessa.ua
попередній запис: 705-55-55, 15-35.
інформація щодо отримання результатів звернень, видачі документів: 753-14-34, 753-14-35, 753-14-36, 753-14-37

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

4.

Закони України (номер, дата, назва, частина, стаття)

Закони України:
- "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI);
- "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII);
- "Про освіту" (Закон N 2145-VIII);
- "Про дошкільну освіту".

5.

Акти Кабінету Міністрів України (номер, дата, пункт, назва)

-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади (номер, дата, пункт, назва)

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 14.07.2015 N 781/38 "Про затвердження форми та змісту ліцензії", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.07.2015 за N 848/27293.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (номер, дата, пункт, назва)

- Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 N 4187-VI "Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради" (Положення N 4187-VI) (зі змінами);
- Рішення Одеської міської від 10.06.2015 N 6703-VI "Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції" (Перелік N 6703-VI) (зі змінами).

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

1. Звернення ліцензіата за переоформленням ліцензії у разі якщо вона була оформлена до набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).
2. Прийняття спадщини (для фізичних осіб - підприємців).

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них з роз'ясненням по кожному пункту переліку документів

1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги заповнена належним чином, за формою встановленою додатком 3 до Регламенту Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради, який затверджено рішенням Одеської міської ради від 17.12.2013 N 4187-VI "Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради" (Положення N 4187-VI) зі змінами.
2. Заява про переоформлення ліцензії складена згідно з вимогами частини дванадцятої статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).
3. У разі прийняття спадщини суб'єкт звернення додатково до заяви про переоформлення ліцензії подає документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто, через уповноваженого представника, поштою (рекомендованим листом з описом вкладення)

11.

Платність/безоплатність надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1.

Акти законодавства, на підставі яких стягується плата (номер, дата, назва, стаття) за надання адміністративної послуги

 

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

11.3.

Банківські реквізити для внесення плати

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

7 днів

13.

Строк дії адміністративної послуги

Безстроково

14.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 

15.

Результат надання адміністративної послуги

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про переоформлення ліцензії.
Орган ліцензування оприлюднює прийняті ним рішення на своєму офіційному веб-сайті на наступний робочий день.

16.

Способи одержання відповіді (результату)

Суб'єктові звернення особисто, у тому числі його уповноваженому представникові, у разі пред'явлення документа, що посвідчує особу та засвідчує його повноваження.

17.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який надається адміністративна послуга

-

17.1.

Платність/безоплатність проведення експертизи (обстеження)

-

17.2.

Акти законодавства, на підставі яких стягується плата (номер, дата, назва, стаття) за проведення експертизи (обстеження)

-

17.3.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

-

17.4.

Банківські реквізити для внесення плати щодо проведення експертизи (обстеження)

-

18.

Примітка

-

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради
___ Є. Г. Абрамова
             (підпис)
М. П.
06 грудня 2018 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
13 листопада 2018 року N 1310/А-2018

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Переоформлення ліцензій на право провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти
(назва послуги)

N з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, П, З, Р)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом пакета документів від суб'єкта звернення, перевірка комплектності документів відповідно до інформаційної картки, реєстрація вхідного пакету документів засобами Єдиної електронної системи обліку адміністративних послуг Центру- автоматизованого робочого місця адміністратора (далі - АРМ) та/або в електронному журналі, формування паперової справи

Адміністратор міського відділу державних адміністративних послуг управління державних адміністративних послуг Департаменту надання адміністративних послуг (далі - Департамент)

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

2.

Передача сформованої справи до сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

Адміністратор міського відділу державних адміністративних послуг управління державних адміністративних послуг Департаменту надання адміністративних послуг

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

Отримання вхідних документів від адміністратора, що здійснював їх прийом, перевірка їх комплектності відповідно до опису вхідного пакета документів на отримання адміністративної послуги.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту

В

3.

Повідомлення суб'єкта надання адміністративної послуги про необхідність отримання вхідного пакета документів.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

4.

Передача вхідного пакета документів до суб'єкта надання адміністративної послуги згідно з актом приймання-передачі вхідних документів. Внесення даних про передачу справи в Реєстр актів приймання-передачі вхідних пакетів документів на надання адміністративних послуг до суб'єкта надання адміністративної послуги.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів або не пізніше наступного робочого дня

Прийом вхідного пакета документів від адміністратора сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту згідно з актом приймання-передачі.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

5.

Реєстрація вхідного пакета документів

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

У день отримання документів

6.

Розгляд підтвердних документів.
У разі прийняття рішення про переоформлення ліцензії - підготовка проекту розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про переоформлення ліцензії.
У разі встановлення наявності підстав для відмови у переоформленні ліцензії - підготовка проекту розпорядження голови Одеської обласної адміністрації про відмову у переоформленні ліцензії.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

1 робочий день

7.

Погодження розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про надання дозволу на переоформлення ліцензії його затвердження та видання.

Головний спеціаліст - юрисконсульт Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

1 робочий день

Директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

Одеська обласна державна адміністрація:
Сектор запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації

П

Начальник юридичного управління апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Управління діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Керівник апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації

П

Голова Одеської обласної державної адміністрації

З

8.

Оприлюднення органом ліцензування відповідного розпорядження на своєму офіційному веб-сайті та його внесення в АРМ.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

На 4-й робочий день або не пізніше 5-го робочого дня

Перевірка в АРМ даних про оформлення результату надання адміністративної послуги та відправлення суб'єкту звернення SMS-повідомлення або дзвінка (якщо прийом документів здійснювався не в системі АРМ) про ознайомлення з результатом розгляду вхідного пакету документів на офіційному веб-сайті органу ліцензування за відповідним посилання

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

9.

Передача вихідного пакета документів до Департаменту згідно з актом прийому-передачі.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

Не пізніше 5-го робочого дня

Отримання вихідного пакету документів, перевірка наявності всіх необхідних документів у справі та відміток у листі-проходження етапів адміністративної послуги. Проставлення відмітки про отримання вихідного пакету документів в листі проходження.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту

В

10.

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Оскарження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування
Оскарження у судовому порядку

Р

 

Загальна кількість днів надання послуги

7 днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

7 днів

Умовні позначки: В - виконує, П - погоджує, З - затверджує, Р - розглядає.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) здобувачів ліцензії, ліцензіат може подати апеляційну та інші скарги на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради
___ Є. Г. Абрамова
               (підпис)
М. П.
06 грудня 2018 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
13 листопада 2018 року N 1310/А-2018

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

Анулювання ліцензій на право провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти
(назва адміністративної послуги)

Одеська обласна державна адміністрація
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про Центр надання адміністративної послуги

Найменування Центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради

1.

Місцезнаходження Центру надання адміністративної послуги

65017, м. Одеса,
вул. Косовська, 2-д

2.

Інформація щодо режиму роботи Центру надання адміністративної послуги

Прийом документів
Понеділок, середа, п'ятниця, субота
з 09:00 до 16:45 без перерви
Вівторок, четвер
з 09.00 до 20.00 без перерви
Видача документів
Понеділок, середа, п'ятниця, субота
з 09.00 до 16.45 без перерви
Вівторок, четвер
з 09.00 до 20.00 без перерви

3.

Контактна інформація Центру надання адміністративної послуги:
- телефон/факс (довідки);
- електронна пошта;
- веб-сайт

тел/факс: 720-70-21
admin.center3@omr.odessa.ua
попередній запис: 705-55-55, 15-35.
інформація щодо отримання результатів звернень, видачі документів: 753-14-34, 753-14-35, 753-14-36, 753-14-37.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

4.

Закони України (номер, дата, назва, частина, стаття)

Закони України:
- "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI);
- "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон N 222-VIII);
- "Про освіту" (Закон N 2145-VIII);
- "Про дошкільну освіту".

5.

Акти Кабінету Міністрів України (номер, дата, пункт, назва)

-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади (номер, дата, пункт, назва)

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (номер, дата, пункт, назва)

- Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 N 4187-VI "Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради" (Положення N 4187-VI) (зі змінами);
- Рішення Одеської міської від 10.06.2015 N 6703-VI "Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції" (Перелік N 6703-VI) (зі змінами).

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір суб'єкта господарювання припинити провадити освітню діяльність у сфері дошкільної освіти

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них з роз'ясненням по кожному пункту переліку документів

1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги заповнена належним чином, за формою встановленою додатком 3 до Регламенту Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради, який затверджено рішенням Одеської міської ради від 17.12.2013 N 4187-VI "Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради" (Положення N 4187-VI) зі змінами.
2. Заява суб'єкта господарювання про анулювання власної ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.
3. Копія свідоцтва про смерть (у разі смерті фізичної особи-підприємця).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто, через уповноваженого представника, поштою (рекомендованим листом з описом вкладення)

11.

Платність/безоплатність надання адміністративної послуги

-

У разі платності:

11.1.

Акти законодавства, на підставі яких стягується плата (номер, дата, назва, стаття) за надання адміністративної послуги

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Банківські реквізити для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

5 робочих днів

13.

Строк дії адміністративної послуги

-

14.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Орган ліцензування відмовляє у анулюванні ліцензії у разі, якщо заява ліцензіата про анулювання його ліцензії подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку:
- перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності);
- у тридцять робочих днів після закінчення строку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).

15.

Результат надання адміністративної послуги

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про анулювання ліцензії або відмова в анулюванні ліцензії.
Орган ліцензування оприлюднює прийняті ним рішення на своєму офіційному веб-сайті на наступний робочий день.

16.

Способи одержання відповіді (результату)

Суб'єктові звернення особисто, у тому числі його уповноваженому представникові, у разі пред'явлення документа, що посвідчує особу та засвідчує його повноваження.

17.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який надається адміністративна послуга

-

17.1.

Платність/безоплатність проведення експертизи (обстеження)

-

17.2.

Акти законодавства, на підставі яких стягується плата (номер, дата, назва, стаття) за проведення експертизи (обстеження)

-

17.3.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

-

17.4.

Банківські реквізити для внесення плати щодо проведення експертизи (обстеження)

-

18.

Примітка

-

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради
___ Є. Г. Абрамова
             (підпис)
М. П.
06 грудня 2018 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
13 листопада 2018 року N 1310/А-2018

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Анулювання ліцензій на право провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти
(назва послуги)

N з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, П, З, Р)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом пакета документів від суб'єкта звернення, перевірка комплектності документів відповідно до інформаційної картки, реєстрація вхідного пакету документів засобами Єдиної електронної системи обліку адміністративних послуг Центру- автоматизованого робочого місця адміністратора (далі - АРМ) та/або в електронному журналі, формування паперової справи

Адміністратор міського відділу державних адміністративних послуг управління державних адміністративних послуг Департаменту надання адміністративних послуг (далі - Департамент)

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

2.

Передача сформованої справи до сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

Адміністратор міського відділу державних адміністративних послуг управління державних адміністративних послуг Департаменту надання адміністративних послуг (далі - Департамент)

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

Отримання вхідних документів від адміністратора, що здійснював їх прийом, перевірка їх комлектності відповідно до опису вхідного пакета документів на отримання адміністративної послуги.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

3.

Повідомлення суб'єкта надання адміністративної послуги про необхідність отримання вхідного пакета документів.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

4.

Передача вхідного пакета документів до суб'єкта надання адміністративної послуги згідно з актом приймання-передачі вхідних документів. Внесення даних про передачу справи в Реєстр актів приймання-передачі вхідних пакетів документів на надання адміністративних послуг до суб'єкта надання адміністративної послуги.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів або не пізніше наступного робочого дня

Прийом вхідного пакета документів від адміністратора сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту згідно з актом приймання-передачі.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

5.

Реєстрація вхідного пакета документів

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

В

У день отримання документів

6.

Розгляд підтвердних документів. Прийняття рішення про анулювання ліцензії або відмови в анулюванні ліцензії.
У разі встановлення підстав для відмови в анулюванні ліцензії - підготовка проекту розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про відмову в анулюванні ліцензії.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

1 робочий день

У разі встановлення підстав про анулювання ліцензії - підготовка проекту розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про анулювання ліцензії.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

7.

Погодження відповідного розпорядження та його видання.

Головний спеціаліст - юрисконсульт Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

1 робочий день

Директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

П

Одеська обласна державна адміністрація:
Сектор запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації

П

Начальник юридичного управління апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Управління діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Керівник апарату Одеської обласної державної адміністрації

П

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації

П

Голова Одеської обласної державної адміністрації

З

8.

Оприлюднення органом ліцензування відповідного розпорядження на своєму офіційному веб-сайті та його внесення в АРМ.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

На 4-й робочий день або не пізніше 5-го робочого дня.

Перевірка в АРМ даних про оформлення результату надання адміністративної послуги та відправлення суб'єкту звернення SMS-повідомлення або дзвінка (якщо прийом документів здійснювався не в системі АРМ) про ознайомлення з результатом розгляду вхідного пакета документів на офіційному веб-сайті органу ліцензування за відповідним посиланням.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

9.

Передача вихідного пакета документів до Департаменту згідно з актом прийому-передачі.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

В

Не пізніше 5 робочого дня

Отримання вихідного пакета документів, перевірка наявності всіх необхідних документів у справі та відміток у листі-проходження етапів адміністративної послуги. Проставлення відмітки про отримання вихідного пакету документів в листі проходження.

Адміністратор сектору обробки та видачі результатів відділу документально-аналітичної роботи управління правового та інформаційно-документального забезпечення Департаменту.

В

10.

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Оскарження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування
Оскарження у судовому порядку

Р

 

Загальна кількість днів надання послуги

5 робочих днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

5 робочих днів

Умовні позначки: В - виконує, П - погоджує, З - затверджує, Р - розглядає.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) здобувачів ліцензії, ліцензіат може подати апеляційну та інші скарги на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради
___ Є. Г. Абрамова
               (підпис)
М. П.
06 грудня 2018 року


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.