МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2020

м. Київ

N 1095/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 березня 2020 р. за N 299/34582

Про затвердження Змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (Постанова N 228) (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року N 20 "Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції" (Постанова N 20) та постанови Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 року N 48 "Про перейменування деяких територіальних органів Міністерства юстиції" (Постанова N 48)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 06 лютого 2017 року N 292/5 (Положення N 292/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2017 року за N 177/30045 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Висоцьку О.

 

Міністр

Д. Малюська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
20 березня 2020 року N 1095/5

Зміни
до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України (Положення N 292/5)

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

в абзаці п'ятому слова "Адміністрація - Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України" замінити словами "Департамент - Департамент з питань виконання кримінальних покарань";

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"міжрегіональне управління - міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

2) пункт 3 після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Центральний регіон - Житомирська, Київська, Черкаська та Чернігівська області.".

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Підрозділ утворюється та ліквідовується наказом Мін'юсту.

Підрозділ безпосередньо підпорядковується відповідному міжрегіональному управлінню, є відокремленим підрозділом без права юридичної особи.

Підрозділ, що діє в центральному регіоні, безпосередньо підпорядковується Департаменту, є відокремленим підрозділом без права юридичної особи.

Підрозділи перебувають в оперативному підпорядкуванні структурного підрозділу Департаменту з питань воєнізованих формувань.".

4) пункт 9 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Командир підрозділу, що діє в центральному регіоні, призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника Департаменту.".

2. Пункт 7 розділу III викласти в такій редакції:

"7. Сприяння оперативним підрозділам Департаменту, міжрегіональним управлінням, УВП і СІЗО у проведенні оперативно-розшукових заходів.".

3. Пункт 1 розділу VI викласти в такій редакції:

"1. Спеціальні заходи, до яких залучається Підрозділ, проводяться згідно з наказом Департаменту, а у разі залучення на об'єктах ДКВС України за місцем постійної дислокації - за наказом начальника міжрегіонального управління, якому безпосередньо підпорядковується Підрозділ, або особи, яка виконує його обов'язки. Про прийняте рішення щодо залучення Підрозділу до проведення спеціальних заходів начальник міжрегіонального управління, якому безпосередньо підпорядковується Підрозділ, інформує керівника Департаменту або особу, яка виконує його обов'язки.

Спеціальні заходи, до яких залучається Підрозділ, що діє в центральному регіоні, проводяться згідно з наказом керівника Департаменту або особи, яка виконує його обов'язки.

Про результати проведення спеціальних заходів командир Підрозділу письмово доповідає у структурний підрозділ Департаменту з питань воєнізованих формувань та керівнику, який прийняв рішення про їх проведення.".

4. У тексті Положення слова "міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації", "міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції" у всіх відмінках та числах замінити словами "міжрегіональне управління" у відповідних відмінках та числах, а також слово "Адміністрація" у всіх відмінках замінити словом "Департамент" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
публічного права

Л. Кравченко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.