МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.11.2018

м. Київ

N 562

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 листопада 2018 р. за N 1332/32784

Про затвердження Змін до Інструкції з організації вартової служби у Збройних Силах України

Відповідно до Прикінцевих положень Закону України від 05 грудня 2017 року N 2225-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" щодо статусу Державної спеціальної служби транспорту" (Закон N 2225-VIII), Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України та з метою подальшого вдосконалення охорони об'єктів Державної спеціальної служби транспорту

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації вартової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 24 жовтня 2016 року N 553 (Наказ N 553), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2016 року за N 1475/29605, що додаються.

2. Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

С. Полторак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
06 листопада 2018 року N 562

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 листопада 2018 р. за N 1332/32784

ЗМІНИ
до Інструкції з організації вартової служби у Збройних Силах України (Наказ N 553)

1. Пункт 1 розділу I після слів "Збройних Сил України" доповнити словами "та Державної спеціальної служби транспорту".

2. У розділі III:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. У Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту організовується постійний контроль за виконанням заходів вартової служби. Посадові особи структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту та видів Збройних Сил України під час роботи у військах (силах) перевіряють правильність відпрацювання документів з організації вартової служби у військовій частині, наявність і порядок обладнання навчально-матеріальної бази та об'єктів вартової служби. Про результати роботи доповідають керівному складу видів Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту та Міністерства оборони України для прийняття рішень.";

2) абзац другий пункту 2 після слів "заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил України," доповнити словами "начальника головного штабу - першого заступника Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту,".

3. Абзац другий пункту 1 розділу V після слів "командувачів оперативних командувань" доповнити словами "та керівного складу Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту".

4. У розділі VI:

абзац четвертий після слів "Генерального штабу Збройних Сил України," доповнити словами "посадовими особами Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту,";

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"посадовими особами Державної спеціальної служби транспорту у пунктах постійної дислокації - згідно з графіком, затвердженим розпорядженням начальника головного штабу - першого заступника Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Адміністрації Державної
спеціальної служби транспорту
генерал-майор

С. Затолокін


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.