МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2018

м. Київ

N 524

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 листопада 2018 р. за N 1280/32732

Про затвердження Порядку визначення об'єктивно необхідної кількості палива на господарсько-побутові потреби у Збройних Силах України

Відповідно до Загального положення про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року N 786 (зі змінами), Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року N 1225 (зі змінами), та з метою забезпечення ефективного і цільового використання матеріальних ресурсів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення об'єктивно необхідної кількості палива на господарсько-побутові потреби у Збройних Силах України, що додається.

2. Головному квартирно-експлуатаційному управлінню Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. Негода

Голова Державного агенства
з енергоефективності та
енергозбереження України

С. Савчук

Перший заступник Міністра
енергетики та вугільної
промисловості України

Т. Максимець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
19 жовтня 2018 року N 524

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 листопада 2018 р. за N 1280/32732

ПОРЯДОК
визначення об'єктивно необхідної кількості палива на господарсько-побутові потреби у Збройних Силах України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення об'єктивно необхідної кількості палива для забезпечення потреб військових частин, навчальних центрів, вищих військових навчальних закладів, установ та організацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України (далі - військові частини) в паливі на господарсько-побутові потреби.

2. Розрахункова потреба палива на господарсько-побутові потреби обраховується за кількістю палива, потрібною на окремі види теплових потреб, що визначається за допомогою справного технологічного обладнання, яке експлуатується з дотриманням установлених режимів і параметрів згідно з технічними умовами.

Розрахункова потреба палива у військових частинах установлює об'єктивно необхідну кількість паливно-енергетичних ресурсів та визначається в кілограмах умовного палива.

3. Визначення потреб у паливі здійснюється відповідно до вимог технічної документації обладнання. У разі відсутності таких даних дозволяється використовувати такі розрахункові дані:

коефіцієнти корисної дії печей (додаток 1);

коефіцієнти корисної дії обладнання, що використовується для господарсько-побутових потреб (додаток 2);

розрахункові значення коефіцієнта корисної дії чавунних жаротрубних і трубчастих варочних котлів (залежно від строку експлуатації) (додаток 3);

розрахункові значення коефіцієнта корисної дії механізованих й автоматизованих чавунних котлів (додаток 4);

калорійні еквіваленти палива (додаток 5);

ентальпія насиченої пари (додаток 6);

розрахункові потреби палива на розігрів і підігрів мазуту (додаток 7);

показники витрат палива на господарсько-побутові потреби у Збройних Силах України (додаток 8).

4. Розрахункова потреба палива для котельні при централізованому теплопостачанні споживачів ураховує сумарні витрати на виробництво тепла на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання, господарсько-побутові та виробничо-технологічні потреби, а також компенсацію втрат у зовнішніх теплових мережах з урахуванням коефіцієнта корисної дії (далі - ККД) котлів і витрат палива на власні потреби.

Уточнена потреба в паливі визначається залежно від фактичних умов і режимів споживання тепла (середня температура зовнішнього повітря, число годин роботи обладнання, кількість випущеної продукції).

5. Економія роботи обладнання котелень та іншого обладнання, що використовує паливо, за звітний період визначається як різниця між розрахунковими потребами палива та фактично використаним паливом. За результатами розрахунків визначають розміри економії або перевитрат палива.

Економія витрат палива має відбуватися за рахунок удосконалення технологічних процесів та експлуатаційних умов роботи обладнання котелень, іншого обладнання, що використовує паливо. Забороняється економити паливо за рахунок зменшення подачі тепла споживачам, недотримання параметрів теплоносія або порушення затвердженої технології.

Допускається зменшення фактичного використання палива на опалення нежитлових (робочих) приміщень за рахунок зниження температури теплоносія у нічні години та неробочі дні.

II. Визначення розрахункових потреб палива на приготування їжі та господарсько-побутові потреби

1. Розрахункові потреби палива на господарсько-побутові потреби визначаються з урахуванням технічних характеристик обладнання, кількості осіб, що харчуються в їдальні, відвідують лазні, маси сухої білизни, що підлягає пранню.

Розрахунок потреби палива здійснюється шляхом множення відповідного показника на чисельність особового складу, кількість білизни, що підлягатиме пранню.

Щодо використання гарячої води (миття в лазні) розрахункові потреби палива визначаються окремо для зимового (опалювального) та літнього періодів.

2. Для варочних котлів, хлібопекарських печей та іншого устаткування, що використовується для господарсько-побутових потреб, розрахункові потреби натурального палива визначаються з урахуванням ККД варочних котлів (печей або іншого устаткування) та калорійного еквіваленту палива.

При визначенні розрахункової потреби палива під час використання пари або гарячої води від котелень на господарсько-побутові потреби додатково враховуються ККД котлів, а також витрати палива на власні потреби котельні та компенсація втрат тепла у зовнішніх теплових мережах.

Розрахунки для визначення потреби палива на опалювальний сезон (жовтень - квітень) здійснюються з урахуванням:

для наметів - середньої швидкості вітру та середньої температури зовнішнього повітря за місяць по регіону, а також середньої температури зовнішнього повітря за попередні роки;

для будівель та фортифікаційних споруд - середньої температури зовнішнього повітря за попередній опалювальний період.

Загальна розрахункова потреба палива на господарсько-побутові потреби відображається в книзі розрахунків потреби в паливі для військової частини.

III. Визначення розрахункових потреб палива і теплової енергії на виробничі і технологічні потреби

1. Розрахункові потреби палива і теплової енергії на виробничі і технологічні потреби визначаються на одиницю готової продукції, сировини, що переробляється, або відповідно до обсягу виконаної роботи.

Розрахункові потреби палива й теплової енергії розробляються військовими частинами на підставі:

первинної технічної і технологічної документації;

технічної документації і технічних характеристик устаткування, показників, що характеризують найбільш раціональні й ефективні умови виробництва;

даних про розрахункові потреби і фактичні витрати палива та енергії за попередній опалювальний період;

завдання щодо економії палива і плану організаційно-технічних заходів щодо його виконання.

2. Потреби військовим частинам щороку затверджуються квартирно-експлуатаційними органами Збройних Сил України.

Військові частини в межах затверджених для них потреб установлюють диференційовані потреби палива й теплової енергії на рік та поквартально.

IV. Облік витрат і визначення економії палива

1. Облік надходження і витрат палива для котелень та іншого обладнання, що використовує паливо, ведеться в книгах та журналах установленої форми. Списання використаного за кожний місяць палива оформлюється актами, що затверджуються командиром військової частини.

2. Фактичні витрати натурального палива для обладнання котелень та іншого обладнання, що використовує паливо, за звітний період визначаються за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

3. Економія палива за звітний період визначається як різниця між розрахунковими потребами палива та фактичними витратами палива.

Уточнені розрахункові потреби палива для обладнання котелень та іншого обладнання, що використовує паливо, за звітний період визначаються шляхом складання уточнених добових потреб палива або розрахунку уточнених потреб палива за середніми показниками.

V. Облік витрат і визначення економії теплової енергії, відпущеної з теплових пунктів

1. Облік витрат теплової енергії здійснюється незалежно від джерела теплопостачання (котельня або ТЕЦ) за показниками контрольно-вимірювальних приладів.

Фактична добова витрата теплової енергії по тепловому пункту визначається за даними тепломірів.

2. Розрахункова потреба в тепловій енергії підлягає уточненню щодо кожного виду споживання залежно від фактичних параметрів, а саме:

на опалення й вентиляцію - фактичної температури зовнішнього повітря;

на гаряче водопостачання - фактичних витрат і температурних показників гарячої води;

на господарсько-побутові потреби - фактичної кількості людей, що харчуються в їдальнях, миються в лазні.

3. Визначення економії теплової енергії здійснюється за результатами роботи теплового пункту.

4. Фактичні витрати теплової енергії за квартал визначаються в добовій відомості роботи теплового пункту.

 

Начальник Головного квартирно-експлуатаційного
управління Збройних Сил України
полковник

О. Галушко

 

Додаток 1
до Порядку визначення об'єктивно необхідної кількості палива на господарсько-побутові потреби у Збройних Силах України
(пункт 3 розділу I)

Коефіцієнти корисної дії печей

N з/п

Типи печей

Коефіцієнт корисної дії печей

на твердому паливі

на природному газі

1

2

3

4

1

Циліндрична піч з покрівельної сталі без футерівки

0,5

-

те саме, з футерівкою

0,45

-

те саме, з футерівкою під час опалення дровами

0,35

-

2

Циліндрична піч із покрівельної сталі з шамотними вкладками

0,65

-

те саме, під час паління дровами

0,4

-

3

Циліндрична піч із покрівельної сталі типу "Циклон" з поверхнею нагріву 2,3 м2 без футерівки

0,7

-

те саме, з футерівкою

0,69

-

те саме, з поверхнею нагрівання 1,48 м2 без футерівки

0,75

-

4

Циліндрична піч чавунна

0,44

-

5

Опалювальні печі (у середньому)

0,7

-

те саме, голландська

0,42

-

те саме, безперервного горіння АКХ-0,9

0,77

-

те саме, каркасна підвищеного підігріву ОКПП-1, ОКПП-2, ОКПП-3

0,7

0,8

те саме, ОКПП-4

0,8

0,85

те саме, бетонні уніфіковані ББУ-2, ББУ-3 (конструкції ЦНДЛ-3)

0,74

-

те саме, під час опалення дровами

0,72

-

те саме, газова АКХ-14, АКХ-15

-

0,82

те саме, газова АКХ-СМ-2

-

0,85

6

Камін

0,11

-

7

Опалювально-варочні печі (у середньому)

0,65

-

те саме, під час опалення і приготування їжі

-

0,90

те саме, під час приготування їжі

-

0,52

те саме, типу "Шведка"

0,7

-

те саме, конструкція Коробанова і Самаріна

0,74

-

те саме, конструкція Волкова

0,73

-

те саме, АКХ-ОВГ-I під час опалення і приготування їжі

-

0,85

те саме, під час приготування їжі

-

0,55

те саме, АКХ-ОВГ-II під час опалення і приготування їжі

-
 

0,88
 

те саме, під час приготування їжі

0,25

0,55

 

Додаток 2
до Порядку визначення об'єктивно необхідної кількості палива на господарсько-побутові потреби у Збройних Силах України
(пункт 3 розділу I)

Коефіцієнти корисної дії обладнання, що використовується для господарсько-побутових потреб

N з/п

Тип і марка обладнання

Значення коефіцієнта корисної дії

1

2

3

1

Котли стаціонарні варочні електричні:

 

що перекидаються, корисною ємністю 10 л

0,6

те саме, 20 л

0,7

те саме, 40 л

0,73

те саме, 60 л

0,78

нерухомі, корисною ємністю 100 л

0,78

те саме, 160 - 400 л

0,8

2

Котли стаціонарні варочні парові незалежно від корисної ємності:

 

корисною ємністю 40 л

0,40

те саме, 60 л

0,45

те саме, 100 - 160 л

0,52

те саме, 250 л і більше

0,55

3

Те саме, з безпосереднім обігрівом:

 

корисною ємністю 100 - 160 л

0,34

те саме, 250 л

0,35

4

Котли стаціонарні варочні парові незалежно від корисної ємності

0,75

5

Котли стаціонарні варочні на твердому паливі:

 

корисною ємністю 100 л

0,18

те саме, 250 л

0,25

6

Апарати варочні на твердому паливі ІВТ-12,5-36:

 

без водогрійного бачка

0,25

з водогрійним бачком

0,28

7

Кип'ятильники безперервної дії:

 

на твердому паливі

0,65

парові

0,80

8

Плити кухонні побутові:

 

на твердому паливі

0,25

на рідкому паливі

0,40

на газоподібному паливі

0,55

9

Пересувні водомаслогрійки

0,85

10

Дезінфекційні камери стаціонарні:

 

на твердому паливі

0,30

парові

0,70

11

Котли дезінфекційно-душових установок типу:

 

РМ-2, РІ-3

0,6

РМ-3М

0,75

12

Духовки плит на твердому паливі

0,33

13

Керогази

0,32

14

Примуси

0,47

 

Додаток 3
до Порядку визначення об'єктивно необхідної кількості палива на господарсько-побутові потреби у Збройних Силах України
(пункт 3 розділу I)

Розрахункові значення коефіцієнта корисної дії чавунних жаротрубних і трубчастих варочних котлів

(залежно від терміну експлуатації)

Таблиця

N
з/п

Тип, марка котла

Тривалість експлуатації

до 2 років

від 2 до 5 років

від 5 до 10 років

від 10 до 15 років

більше 15 років

коефіцієнт корисної дії котлів за основними видами використовуваного палива

газ

мазут

кам'яне вугілля

буре вугілля

газ

мазут

кам'яне вугілля

буре вугілля

газ

мазут

кам'яне вугілля

буре вугілля

газ

мазут

кам'яне вугілля

буре вугілля

газ

мазут

кам'яне вугілля

буре вугілля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Чавунні котли з міжніпельною відстанню 1330 мм, 1100 мм та котли Стреля і Стребеля

0,75
0,68

0,70
0,64

0,70
0,64

0,67
0,60

0,70
0,67

0,68
0,62

0,68
0,62

0,65
0,68

0,72
0,65

0,66
0,60

0,68
0,61

0,63
0,56

0,71
0,64

0,65
0,59

0,65
0,60

0,62
0,55

0,70
0,63

0,64
0,58

0,64
0,59

0,61
0,54

2

Чавунні котли з міжніпельною відстанню 890 мм і котли ВНИИСТО-МЧ

0,75
0,68

0,65
0,58

0,70
0,63

0,60
0,53

0,74
0,67

0,63
0,56

0,68
0,61

0,58
0,51

0,72
0,64

0,61
0,54

0,65
0,59

0,56
0,50

0,71
0,64

0,60
0,53

0,64
0,58

0,55
0,49

0,70
0,63

0,59
0,52

0,62
0,57

0,54
0,48

3

Жаротрубні котли

0,70
0,63

0,65
0,56

0,65
0,56

0,60
0,54

0,69
0,61

0,63
0,56

0,63
0,56

0,58
0,52

0,64
0,59

0,63
0,55

0,62
0,55

0,56
0,50

0,65
0,58

0,61
0,54

0,61
0,54

0,55
0,49

0,64
0,57

0,60
0,53

0,60
0,53

0,54
0,48

4

Трубчасті зварні котли

0,75
0,69

0,70
0,64

0,70
0,62

0,65
0,57

0,74
0,78

0,68
0,62

0,68
0,60

0,63
0,55

0,72
0,67

-

0,66
0,61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примітка.

У чисельнику зазначено коефіцієнт корисної дії водогрійних котлів, у знаменнику - парових котлів.

 

Додаток 4
до Порядку визначення об'єктивно необхідної кількості палива на господарсько-побутові потреби у Збройних Силах України
(пункт 3 розділу I)

Розрахункові значення коефіцієнта корисної дії механізованих й автоматизованих чавунних котлів

Тип котла

Вид палива

Коефіцієнт корисної дії

Механізований для твердого палива

Кам'яне вугілля
Буре вугілля

0,77
0,7

Автоматизований для рідкого палива

Легке рідке паливо
Мазут

0,87
0,82

Автоматизований для газоподібного і рідкого палива

Природний газ і легке рідке паливо
Мазут

0,87
0,82

 

Додаток 5
до Порядку визначення об'єктивно необхідної кількості палива на господарсько-побутові потреби у Збройних Силах України
(пункт 3 розділу I)

Калорійні еквіваленти палива

Таблиця 1

Калорійні еквіваленти вугілля

N
з/п

Найменування басейну та зони (місце родовища)

Марка, клас (за розмірами шматків), мм

Зольність сухої маси Ac, %

Вологість робочої маси Wp, %

Теплота горіння робочого палива QH, Ккал/кг

Калорійний еквівалент, Э

1

2

3

4

5

6

7

1

Донецький

ГР 0-200

25,2

2,5

5000

0,884

2

те саме

ГПК 50-200

5,0

5,7

6240

0,891

3

те саме

ГК 50-100

5,0

5,7

6240

0,891

4

те саме

ГКО 20-100

5,0

5,7

6090

0,87

5

те саме

ГО 25-50

6,0

5,7

6210

0,887

6

те саме

ГОМ 13-50

9,0

8,5

6030

0,861

7

те саме

ГМ 13-25

6,3

8,5

5970

0,853

8

те саме

ГМСШ 0-25

26,5

9,8

5150

0,736

9

те саме

ДР 0-200

24,8

12,9

4680

0,669

10

те саме

ДМСШ 0-25

28,9

12,9

4440

0,634

11

те саме

ТР 0-200

24,2

6,1

5770

0,824

12

те саме

АРШ 0-200 (без плити)

24

6,0

5380

0,769

13

те саме

АП 100-200

7,5

3,7

7070

1,01

14

те саме

АК 50-100

7,7

4,7

7030

1,004

15

те саме

АКО 25-100

8,1

5,0

7000

1,000

16

те саме

АО 25-50

7,7

4,8

7030

1,004

17

те саме

АМ 13-25

8,2

5,6

6760

0,966

18

те саме

АС 6-13

16,1

6,3

6237

0,897

19

те саме

АЗ 3-6

13,0

7,0

6300

0,900

20

те саме

АСШ 0-13

22,8

6,6

5920

0,846

21

Донецький

ГПК 50-200,
ГК 50-100 концентрат

5,0

5,7

6240

0,891

22

те саме

ГО 25-50
концентрат

6,0

5,7

6210

0,887

23

те саме

ГОМ 13-50
концентрат

9,0

8,5

6030

0,861

24

те саме

ГМ 13-25
концентрат

6,3

8,5

5970

0,853

25

те саме

Д концентрат

8,7

14,7

5780

0,826

26

те саме

Д концентрат
>13, >25

8,7

14,7

5780

0,826

27

те саме

Т концентрат

14,7

10,1

6380

0,911

28

те саме

Промисловий продукт всіх марок

40,5

9,2

4160

0,594

29

те саме

Шлам всіх марок

38,2

18,2

3710

0,53

30

те саме

Брикет антрацитовий

17,5

-

6426

0,918

31

Український бурий

БР 0-200

25,5

56,2

1750

0,243

32

те саме

Брикет буровугільний

25,5

56,2

3964

0,566

33

те саме

Бій брикетний і брикетна крихта

22,1

-

3983

0,569

34

Ільницьке

БР 0-200 (300)

26,4

6,2

4460

0,637

35

Львівсько-Волинське

ГР 0-200 (300)

26,4

6,2

4460

0,790

36

те саме

ГМ 13-25

17,1

6,2

4610

0,659

37

те саме

ГЖР 0-200 (300)

19,8

6,2

4820

0,689

Таблиця 2

Калорійні еквіваленти інших видів палива та енергії

N
з/п

Найменування палива

Одиниця виміру кількості енергії

Теплота згорання в Ккал на одиницю кількості палива

Калорійний еквівалент, Э

1

2

3

4

5

1

Дрова:

дрова мішані

Щільний, куб. м

1862

0,266

те саме

Склад, куб. м

1302

0,186

граб

Склад, куб. м

2030

0,290

ясень

Склад, куб. м

1918

0,274

дуб

Склад, куб. м

1995

0,285

бук

Склад, куб. м

1771

0,253

береза

Склад, куб. м

1610

0,230

в'яз

Склад, куб. м

1750

0,250

сосна

Склад, куб. м

1456

0,208

вільха

Склад, куб. м

1351

0,193

ялина

Склад, куб. м

1246

0,178

осика

Склад, куб. м

1281

0,183

липа

Склад, куб. м

1253

0,179

ялиця

Склад, куб. м

1225

0,175

тополя

Склад, куб. м

1022

0,146

саксаул

Щільний, куб. м

3710

0,53

2

Торф:

фрезерний вологістю 40 %

кг

2030

0,290

кусковий вологістю 33 %

кг

2212

0,316

3

Брикети і напівбрикети вологістю 15 %

кг

3920

0,56

4

Нафтопродукти:

мазут паливний

кг

9590

1,37

мазут флотський

кг

10010

1,43

пічне побутове

кг

10220

1,46

 

Додаток 6
до Порядку визначення об'єктивно необхідної кількості палива на господарсько-побутові потреби у Збройних Силах України
(пункт 3 розділу I)

Ентальпія насиченої пари

N
з/п

Тиск пари, кгс/см2

Ентальпія, Ккал/кг

Тиск пари, кгс/см2

Ентальпія, Ккал/кг

1

1,0

638,7

13,0

665,6

2

2,0

646,3

14,0

662,2

3

3,0

650,8

15,0

666,7

4

4,0

653,9

16,0

667,1

5

5,0

656,3

17,0

667,5

6

6,0

658,3

18,0

667,8

7

7,0

659,9

19,0

668,2

8

8,0

661,2

20,0

668,5

9

9,0

662,3

21,0

668,7

10

10,0

663,3

22,0

668,9

11

11,0

664,1

23,0

669,0

12

12,0

664,9

24,0

669,2

Примітка.

Ентальпія (теплова функція) води приймається чисельно рівною її температурі.

 

Додаток 7
до Порядку визначення об'єктивно необхідної кількості палива на господарсько-побутові потреби у Збройних Силах України
(пункт 3 розділу I)

Розрахункові потреби палива на розігрів і підігрів мазуту

Таблиця 1

N
з/п

Температура мазуту в цистернах, мазутовозах, резервних ємностях, °C

Витрати умовного палива в залізобетонних цистернах, мазутовозах і резервних ємностях, кг на 1 т мазуту

у залізничних цистернах і мазутовозах

у резервних ємностях

марка мазуту

марка мазуту

флотський

опалювальний
М-40

опалювальний
М-100

флотський

опалювальний
М-40

опалювальний
М-100

1

2

3

4

5

6

7

8

1

-40

6,56

7,2

8,98

4,94

5,41

7,67

2

-39

6,36

7,02

8,86

4,80

5,29

7,55

3

-38

6,16

6,85

8,75

4,67

5,18

7,43

4

-37

5,97

6,69

8,64

4,54

5,07

7,31

5

-36

5,97

6,52

8,52

4,42

4,97

7,2

6

-35

5,61

6,37

8,41

4,29

4,86

7,09

7

-34

5,44

6,22

8,30

4,18

4,76

6,99

8

-33

5,28

6,07

8,19

4,07

4,66

6,88

9

-32

5,12

5,92

8,08

3,96

4,56

6,77

10

-31

4,97

5,78

7,96

3,86

4,46

6,67

11

-30

4,82

5,64

7,87

3,75

4,36

6,57

12

-29

4,67

5,50

7,77

3,64

4,27

6,47

13

-28

4,53

5,36

7,67

3,54

4,18

6,37

14

-27

4,38

5,23

7,56

3,44

4,08

6,27

15

-26

4,25

5,1

7,46

3,34

3,99

6,17

16

-25

4,12

4,98

7,37

3,24

3,9

6,08

17

-24

3,99

4,86

7,28

3,14

3,82

5,98

18

-23

3,87

4,74

7,19

3,05

3,73

5,88

19

-22

3,76

4,63

7,09

2,96

3,64

5,79

20

-21

3,64

4,52

7,00

2,88

3,5

5,7

21

-20

3,53

4,42

6,91

2,80

3,46

5,61

22

-19

3,42

4,31

6,82

2,72

3,39

5,52

23

-18

3,32

4,2

6,74

2,64

3,32

5,43

24

-17

3,22

4,09

6,65

2,56

3,25

5,34

25

-16

3,12

3,99

6,56

2,49

3,18

5,26

26

-15

3,02

3,89

6,48

2,42

3,11

5,18

27

-14

2,94

3,8

6,39

2,35

3,04

5,11

28

-13

2,85

3,71

6,31

2,28

2,97

5,05

29

-12

2,76

3,62

6,22

2,22

2,86

4,97

30

-11

2,67

3,54

6,13

2,14

2,84

4,91

31

-10

2,59

3,45

6,05

2,07

2,76

4,84

32

-9

2,5

3,37

5,96

2,0

2,69

4,76

33

-8

2,42

3,28

5,88

1,93

2,62

4,7

34

-7

2,33

3,19

5,79

1,86

2,55

4,63

35

-6

2,24

3,11

5,7

1,8

2,49

4,56

36

-5

2,15

3,02

5,61

1,72

2,42

4,49

37

-4

2,07

2,94

5,53

1,66

2,35

4,43

38

-3

1,98

2,85

5,44

1,59

2,28

4,35

39

-2

1,90

2,76

5,36

1,51

2,22

4,28

40

-1

1,81

2,67

5,27

1,45

2,14

4,22

41

0

1,72

2,59

5,18

1,38

2,07

4,14

42

+1

1,63

2,5

5,09

1,31

2,0

4,08

43

+2

1,55

2,42

5,01

1,27

1,93

4,01

44

+3

1,47

2,33

4,92

1,17

1,86

3,93

45

+4

1,39

2,24

4,84

1,10

1,8

3,87

46

+5

1,3

2,15

4,75

1,03

1,72

3,8

47

+6

1,2

2,07

4,66

0,97

1,66

3,73

48

+7

1,12

1,98

4,58

0,89

1,59

3,66

49

+8

1,03

1,8

4,49

0,82

1,51

3,6

50

+9

0,95

1,81

4,41

0,76

1,45

3,52

51

+10

0,86

1,72

4,32

0,69

1,38

3,45

52

+11

0,77

1,63

4,23

0,62

1,31

3,39

53

+12

0,68

1,55

4,14

0,55

1,24

3,29

54

+13

0,6

1,47

4,06

0,48

1,17

3,25

55

+14

0,51

1,39

3,97

0,41

1,1

3,18

56

+15

0,49

1,3

3,89

0,35

1,03

3,11

57

+16

0,34

1,2

3,8

0,27

0,97

3,04

58

+17

0,25

1,12

3,71

0,21

0,89

2,97

59

+18

0,16

1,03

3,62

0,14

0,82

2,9

60

+19

0,08

0,95

3,54

0,064

0,76

2,83

61

+20

-

0,86

3,45

-

0,69

2,76

62

+21

-

0,77

3,37

-

0,62

2,69

63

+22

-

0,68

3,28

-

0,55

2,62

64

+23

-

0,6

3,19

-

0,48

2,55

65

+24

-

0,51

3,11

-

0,41

2,49

66

+25

-

0,43

3,02

-

0,35

2,42

67

+26

-

0,34

2,94

-

0,27

2,35

68

+27

-

0,25

2,85

-

0,21

2,28

69

+28

-

0,16

2,76

-

0,14

2,22

70

+29

-

0,08

2,67

-

0,06

2,14

71

+30

-

-

2,59

-

-

2,07

72

+31

-

-

2,5

-

-

2,0

73

+32

-

-

2,42

-

-

1,93

74

+33

-

-

2,33

-

-

1,86

75

+34

-

-

2,24

-

-

1,8

76

+35

-

-

2,15

-

-

1,72

77

+36

-

-

2,07

-

-

1,66

78

+37

-

-

1,98

-

-

1,59

79

+38

-

-

1,9

-

-

1,51

80

+39

-

-

1,81

-

-

1,45

81

+40

-

-

1,72

-

-

1,38

82

+41

-

-

1,63

-

-

1,31

83

+42

-

-

1,55

-

-

1,24

84

+43

-

-

1,74

-

-

1,17

85

+44

-

-

1,39

-

-

1,1

86

+45

-

-

1,3

-

-

1,03

87

+46

-

-

1,2

-

-

0,97

88

+47

-

-

1,12

-

-

0,89

89

+48

-

-

1,03

-

-

0,82

90

+49

-

-

0,95

-

-

0,76

91

+50

-

-

0,86

-

-

0,69

92

+51

-

-

0,77

-

-

0,62

93

+52

-

-

0,68

-

-

0,55

94

+53

-

-

0,60

-

-

0,48

95

+54

-

-

0,51

-

-

0,41

96

+55

-

-

0,43

-

-

0,35

97

+56

-

-

0,34

-

-

0,27

98

+57

-

-

0,25

-

-

0,21

99

+58

-

-

0,16

-

-

0,14

100

+59

-

-

0,08

-

-

0,06

101

+60

-

-

-

-

-

-

Таблиця 2

N
з/п

Марка мазуту

Витрати умовного палива в мазутопідігрівачах або витратних ємностях, кг на 1 т мазуту

тип форсунок

повітряні

парові

механічні

1

Флотський

4,2

22,2

3,5

2

Паливний М-40

4,4

22,5

3,8

3

Паливний М-100

3,1

21,8

3,6

 

Додаток 8
до Порядку визначення об'єктивно необхідної кількості палива на господарсько-побутові потреби у Збройних Силах України
(пункт 3 розділу I)

Показники
витрат палива на господарсько-побутові потреби у Збройних Силах України

Показник N 1
Витрати палива на опалення інвентарних будівель

(в кг умовного палива на 10 м3 будівлі за 8 год роботи опалювальної системи)

N
з/п

Середня температура зовнішнього повітря tн. ср., °C

Для температур внутрішнього повітря tн. ср., °C

Середня температура зовнішнього повітря
tн. ср., °C

Для температур внутрішнього повітря tн. ср., °C

+5°

+17°

+20°

+5°

+17°

+20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

+8

-

0,18

0,24

-27

0,64

0,88

0,94

2

+7

-

0,20

0,26

-28

0,66

0,90

0,96

3

+6

-

0,22

0,28

-29

0,68

0,92

0,98

4

+5

-

0,24

0,30

-30

0,70

0,94

1,00

5

+4

0,02

0,26

0,32

-31

0,72

0,96

1,02

6

+3

0,04

0,28

0,34

-32

0,74

0,98

1,04

7

+2

0,06

0,30

0,36

-33

0,76

1,00

1,06

8

+1

0,08

0,32

0,38

-34

0,78

1,02

1,08

9

0

0,10

0,34

0,40

-35

0,80

1,04

1,10

10

-1

0,12

0,36

0,42

-36

0,82

1,06

1,12

11

-2

0,14

0,38

0,44

-37

0,84

1,08

1,14

12

-3

0,16

0,40

0,46

-38

0,86

1,10

1,16

13

-4

0,18

0,42

0,48

-39

0,88

1,12

1,18

14

-5

0,20

0,44

0,50

-40

0,90

1,14

1,20

15

-6

0,22

0,46

0,52

-41

0,92

1,16

1,22

16

-7

0,24

0,48

0,54

-42

0,94

1,18

1,24

17

-8

0,26

0,50

0,56

-43

0,96

1,20

1,26

18

-9

0,28

0,52

0,58

-44

0,98

1,22

1,28

19

-10

0,30

0,54

0,60

-45

1,00

1,24

1,30

20

-11

0,32

0,56

0,62

-46

1,02

1,26

1,32

21

-12

0,34

0,58

0,64

-47

1,04

1,28

1,34

22

-13

0,36

0,60

0,66

-48

1,06

1,30

1,36

23

-14

0,38

0,62

0,68

-49

1,08

1,32

1,38

24

-15

0,40

0,64

0,70

-50

1,10

1,34

1,40

25

-16

0,42

0,66

0,72

-51

1,12

1,36

1,42

26

-17

0,44

0,68

0,74

-52

1,14

1,38

1,44

27

-18

0,46

0,70

0,76

-53

1,16

1,40

1,46

28

-19

0,48

0,72

0,78

-54

1,18

1,42

1,48

29

-20

0,50

0,74

0,80

-55

1,20

1,44

1,50

30

-21

0,52

0,76

0,82

-56

1,22

1,46

1,52

31

-22

0,54

0,78

0,84

-57

1,24

1,48

1,54

32

-23

0,56

0,80

0,86

-58

1,26

1,50

1,56

33

-24

0,58

0,82

0,88

-59

1,28

1,52

1,58

34

-25

0,60

0,84

0,90

-60

1,30

1,54

1,60

35

-26

0,62

0,86

0,92

 

 

 

 

Примітки:

1. До інвентарних будівель відносяться пересувні, контейнерні та збірно-розбірні будівлі для розквартирування особового складу та розміщення техніки і майна, а також мобільні електростанції, котельні та інші споруди.

2. При передислокації будівель із районів з одними значеннями температури зовнішнього повітря в район з іншими її значеннями витрати палива приймаються за фактичним часом експлуатації і фактичною витратою палива в районі дислокації.

Показник N 2
Витрати палива на опалення окремих дрібних будівель з опалюваним об'ємом до 25 м3

(в кг умовного палива на добу на 1 м3 опалюваного об'єму)

N
з/п

Середньодобова температура зовнішнього повітря, °C

Витрати палива

Середньодобова температура зовнішнього повітря, °C

Витрати
палива

1

+8

0,43

-12

1,29

2

+6

0,51

-14

1,37

3

+4

0,60

-16

1,46

4

+2

0,69

-18

1,54

5

0

0,77

-20

1,63

6

-2

0,86

-22

1,71

7

-4

0,94

-24

1,80

8

-6

1,03

-26

1,89

9

-8

1,11

-28

1,97

10

-10

1,20

-30

2,06

Примітка.

Розрахунок витрат палива здійснюється шляхом ділення показників на коефіцієнт корисної дії печей та калорійний еквівалент палива.

Показник N 3
Витрати палива на опалення вагонів-теплушок в стаціонарних умовах

(в кг умовного палива на добу на чотириосьовий вагон-теплушку)

N
з/п

Середньодобова температура зовнішнього повітря, °C

Витрати палива

Середньодобова температура зовнішнього повітря, °C

Витрати палива

1

+16

3,24

-14

59,16

2

+14

6,50

-16

65,64

3

+12

9,76

-18

72,16

4

+10

13,00

-20

78,00

5

+8

15,72

-22

82,42

6

+6

18,46

-24

86,44

7

+4

21,20

-26

91,52

8

+2

23,92

-28

95,68

9

0

26,64

-30

99,84

10

-2

30,56

-32

103,36

11

-4

34,44

-34

106,60

12

-6

39,00

-36

109,20

13

-8

43,56

-38

111,80

14

-10

48,10

-40

114,40

15

-12

53,30

-

-

Примітки:

1. Розрахунок палива на опалення вагонів-теплушок визначається шляхом ділення показників на коефіцієнт корисної дії печей або котлів та калорійний еквівалент палива.

2. Для двоосьових вагонів-теплушок норма витрат палива зменшується вдвічі.

Показник N 4
Витрати палива (дров) на опалення наметів

(в кг умовного палива за 12 годин опалення)

I. Витрати палива (дров) на опалення намету УЗ-68

N
з/п

Середня швидкість вітру на добу, м/с

Температура зовнішнього повітря, °C

+15

+10

+5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

0

1,00

2,67

4,37

6,03

7,72

9,40

11,08

12,77

14,44

16,11

17,91

19,48

21,16

23,19

2

2

1,02

2,74

4,52

6,25

8,01

9,81

11,61

13,41

15,22

17,06

18,95

20,82

22,72

24,99

3

4

1,08

2,91

4,79

6,63

8,50

10,40

12,33

14,26

16,22

18,19

20,20

22,23

24,29

26,71

4

6

1,17

3,17

5,22

7,24

9,31

11,24

13,53

15,68

17,85

20,05

22,29

24,57

26,89

29,59

5

8

1,32

3,55

5,85

8,14

10,52

12,64

15,29

17,73

20,22

22,74

25,35

28,00

30,67

33,76

6

10

1,50

4,02

6,61

9,20

11,86

14,57

17,33

20,14

23,00

25,91

28,92

31,95

35,09

38,65

7

12

1,71

4,60

7,57

10,57

13,63

16,45

19,99

23,25

26,59

30,02

33,53

37,13

40,82

44,96

8

14

1,98

5,32

8,76

12,25

15,82

19,16

23,24

27,07

31,01

35,05

39,19

43,45

47,86

52,73

9

16

2,26

6,11

10,06

14,08

18,21

22,11

26,76

31,24

35,83

40,53

45,38

50,38

55,53

61,21

10

18

2,60

7,03

11,59

16,23

20,90

25,69

30,95

36,14

41,47

46,95

52,62

58,47

64,51

71,11

11

20

2,97

8,00

13,22

18,52

24,00

29,63

35,41

41,37

47,50

53,84

60,39

67,16

74,15

81,74

II. Витрати палива (дров) на опалення намету УСТ-56

N
з/п

Середня швидкість вітру на добу, м/с

Температура зовнішнього повітря, °C

+15

+10

+5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

1

0

0,96

2,55

4,18

5,77

7,38

8,99

10,60

12,21

13,81

15,41

17,03

18,63

20,24

22,18

2

2

0,98

2,62

4,32

5,98

7,66

9,38

11,10

12,93

14,56

16,32

18,12

19,91

21,73

23,90

3

4

1,03

2,78

4,58

6,34

8,13

9,95

11,79

13,64

15,51

17,40

19,32

21,26

23,22

25,55

4

6

1,12

3,03

4,99

6,92

8,90

10,75

12,94

15,00

17,07

19,18

21,32

23,50

25,72

28,30

5

8

1,26

3,40

5,60

7,79

10,03

12,09

14,62

16,96

19,34

21,75

24,24

26,75

29,33

32,29

6

10

1,43

3,84

6,32

8,80

11,34

13,93

16,57

19,26

22,00

24,78

27,66

30,56

33,56

36,96

7

12

1,64

4,40

7,24

10,11

13,04

15,73

19,12

22,24

25,43

28,71

32,07

35,51

39,04

43,00

8

14

1,89

5,09

8,38

11,72

15,15

18,32

22,23

25,89

29,66

33,52

37,48

41,56

45,77

50,43

9

16

2,16

5,84

9,62

13,47

17,42

21,15

25,59

29,88

34,27

38,76

43,40

48,18

53,11

58,54

10

18

2,49

6,72

11,08

15,52

18,99

24,57

29,60

34,56

39,66

44,90

50,33

55,92

61,70

68,01

11

20

2,84

7,65

12,64

17,71

22,95

28,34

33,87

39,57

45,43

51,49

57,76

64,23

70,92

78,18

III. Витрати палива (дров) на опалення намету УСБ-56

N
з/п

Середня швидкість вітру на добу, м/с

Температура зовнішнього повітря, °C

+15

+10

+5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

1

0

1,93

5,12

8,39

11,58

14,81

18,04

21,27

24,50

27,72

30,93

34,18

37,39

40,62

44,51

2

2

1,97

5,26

8,67

12,00

15,37

18,82

22,28

25,75

29,22

32,75

36,36

39,96

43,61

47,96

3

4

2,07

5,58

9,19

12,72

16,32

19,97

23,66

27,37

31,13

34,92

38,77

42,67

46,60

51,28

4

6

2,25

6,08

10,01

13,89

17,86

21,57

25,97

30,10

34,26

38,49

42,79

47,16

51,62

56,79

5

8

2,53

6,82

11,24

15,63

20,13

24,26

29,34

34,04

38,81

43,65

48,65

53,68

58,86

64,80

6

10

2,87

7,71

12,68

17,66

22,76

27,96

33,25

38,65

44,15

49,73

55,51

61,33

67,35

74,17

7

12

2,39

8,83

14,53

20,29

26,17

31,57

38,37

44,63

51,03

57,62

64,36

71,26

78,35

86,29

8

14

3,79

10,21

16,82

23,52

30,36

36,76

44,61

51,96

59,52

67,27

75,22

83,40

91,85

101,20

9

16

4,33

11,72

19,30

27,03

34,96

42,44

51,35

59,96

68,77

77,79

87,10

96,69

106,58

117,48

10

18

5,00

13,49

22,24

31,15

40,11

49,31

59,40

69,36

79,59

90,11

101,00

112,22

123,82

136,49

11

20

5,70

15,35

25,37

35,54

46,06

56,87

67,97

79,41

91,17

103,33

115,92

128,90

142,33

156,90

IV. Витрати палива (дров) на опалення намету ПМК

N
з/п

Середня швидкість вітру на добу, м/с

Температура зовнішнього повітря, °C

+15

+10

+5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

1

0

2,09

5,55

9,10

12,56

16,06

19,56

23,06

26,57

29,52

33,54

37,07

40,55

44,05

48,28

2

2

2,14

5,70

9,40

13,01

16,67

24,41

24,16

27,92

31,69

35,51

39,43

43,33

47,29

52,01

3

4

2,24

6,05

9,97

13,79

17,70

21,66

25,66

29,68

33,76

37,87

42,04

46,27

50,53

55,61

4

6

2,44

6,59

10,85

15,06

19,37

23,39

28,16

32,64

37,15

41,74

46,40

51,14

55,98

61,58

5

8

2,74

7,40

12,19

16,95

21,83

26,31

31,82

36,91

42,09

47,33

52,76

58,21

63,83

70,27

6

10

3,11

8,36

13,75

19,15

24,68

30,32

36,06

41,91

47,88

53,93

60,20

66,51

73,04

80,43

7

12

3,57

9,58

15,76

22,00

28,38

34,23

41,61

48,40

55,34

62,48

69,79

77,28

84,96

93,58

8

14

4,11

11,07

18,24

25,50

32,92

39,86

48,38

56,35

64,54

72,95

81,57

90,44

99,60

109,74

9

16

4,70

12,71

20,93

29,31

37,91

46,02

55,68

65,02

74,58

84,36

94,45

104,85

115,58

127,40

10

18

5,42

14,63

24,12

33,78

43,50

53,47

64,41

75,21

86,31

97,72

109,53

121,69

134,27

148,01

11

20

6,18

16,65

27,51

38,54

49,99

61,67

73,71

86,11

98,88

112,06

125,71

139,78

154,34

170,15

V. Витрати палива (дров) на опалення зимового похідного намету

N
з/п

Середня швидкість вітру на добу, м/с

Температура зовнішнього повітря, °C

+15

+10

+5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

1

0

0,31

0,81

1,33

1,84

2,35

2,86

3,37

3,88

4,39

4,90

5,41

5,92

6,43

6,95

2

2

0,32

0,84

1,38

1,92

2,45

3,00

3,54

4,10

4,65

5,22

5,78

6,36

6,94

7,52

3

4

0,33

0,90

1,47

2,05

2,62

3,22

3,81

4,41

5,00

5,62

6,23

6,86

7,50

8,14

4

6

0,37

1,00

1,64

2,28

2,91

3,57

4,42

4,91

5,59

6,29

6,95

7,71

8,43

9,18

5

8

0,42

1,13

1,86

2,60

3,34

4,10

4,87

5,65

6,45

7,27

8,05

8,94

9,80

10,68

6

10

0,48

1,30

2,13

2,98

3,84

4,72

5,61

6,52

7,45

8,41

9,33

10,36

11,40

12,45

7

12

0,56

1,51

2,48

3,47

4,48

5,51

6,56

7,64

8,75

9,90

11,01

12,23

13,46

14,73

8

14

0,65

1,77

2,91

4,08

5,27

6,49

7,73

9,02

10,35

11,73

13,07

14,52

15,99

17,52

9

16

0,76

2,06

3,38

4,73

6,12

7,55

9,01

10,53

12,08

13,70

15,30

17,01

18,77

20,57

10

18

0,88

2,39

3,93

5,51

7,13

8,80

10,51

12,29

14,11

16,01

17,91

19,93

22,01

24,15

11

20

1,00

2,74

4,52

6,34

8,21

10,14

12,12

14,18

16,29

18,49

20,70

23,05

25,48

27,99

VI. Витрати палива (дров) на опалення табірного офіцерського намету

N
з/п

Середня швидкість вітру на добу, м/с

Температура зовнішнього повітря, °C

+15

+10

+5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

1

0

0,54

1,41

2,31

3,20

4,09

4,97

5,86

6,75

7,63

8,52

9,41

10,30

11,18

12,09

2

2

0,56

1,46

2,40

3,34

4,26

5,22

6,16

7,13

8,09

9,08

10,05

11,06

12,07

13,08

3

4

0,57

1,56

2,56

3,56

4,56

5,60

6,63

7,67

8,70

9,77

10,83

11,93

13,04

14,06

4

6

0,64

1,74

2,85

3,96

5,06

6,21

7,37

8,54

9,72

10,94

12,09

13,41

14,66

15,96

5

8

0,73

1,97

3,23

4,52

5,81

7,13

8,47

9,83

11,22

12,64

14,00

15,55

17,04

18,57

6

10

0,83

2,26

3,70

5,18

6,68

8,21

9,76

11,34

12,96

14,63

16,23

18,03

19,83

21,66

7

12

0,97

2,63

4,31

6,03

7,79

9,58

11,41

13,29

15,22

17,22

19,15

21,27

23,41

25,62

8

14

1,13

3,08

5,06

7,10

9,16

11,26

13,44

15,69

18,00

20,40

22,73

25,25

27,81

30,47

9

16

1,32

3,58

5,88

8,23

10,64

13,13

15,67

18,31

21,01

23,83

26,61

29,58

32,64

35,77

10

18

1,53

4,16

6,83

9,58

12,40

15,30

18,28

21,37

24,54

27,84

31,15

34,66

38,28

42,00

11

20

1,74

4,76

7,86

11,02

14,28

17,63

21,08

24,66

28,33

32,16

36,00

40,09

44,31

48,68

VII. Витрати палива (дров) на опалення табірного солдатського намету без гнізда і настилу між наметами

N
з/п

Середня швидкість вітру на добу, м/с

Температура зовнішнього повітря, °C

+15

+10

+5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

1

0

0,45

1,20

1,94

2,69

3,46

4,22

4,98

5,78

6,48

7,27

7,98

8,77

9,51

10,26

2

2

0,46

1,23

2,00

2,78

3,57

4,36

5,16

5,96

6,77

7,59

8,41

9,25

10,09

10,94

3

4

0,48

1,30

2,12

2,94

3,78

4,62

5,46

6,32

7,18

8,06

8,95

9,84

10,76

11,67

4

6

0,52

1,41

2,30

3,21

4,12

5,04

5,98

6,92

7,88

8,86

9,84

10,84

11,86

12,90

5

8

0,59

1,58

2,58

3,59

4,62

5,66

6,73

7,80

8,89

10,00

11,14

11,14

13,47

14,67

6

10

0,66

1,77

2,89

4,04

5,20

6,39

7,60

8,82

10,07

11,35

12,66

12,66

15,35

16,75

7

12

0,75

2,02

3,31

4,62

5,96

7,33

8,72

10,15

11,60

13,10

14,62

14,62

17,78

18,76

8

14

0,86

2,33

3,82

5,33

6,89

8,48

10,10

11,78

13,48

15,24

17,03

17,03

20,79

22,52

9

16

0,98

2,66

4,37

6,12

7,91

9,74

11,62

13,56

15,54

17,58

19,67

19,67

24,06

26,36

10

18

1,13

3,05

5,02

7,03

9,10

11,21

13,40

15,63

17,94

20,31

22,75

22,75

27,88

30,58

11

20

1,29

3,47

5,71

8,01

10,37

12,80

15,30

17,86

20,51

23,24

26,06

26,06

31,99

35,11

VIII. Витрати палива (дров) на опалення табірного солдатського намету на гнізді без настилу між наметами

N
з/п

Середня швидкість вітру на добу, м/с

Температура зовнішнього повітря, °C

+15

+10

+5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

1

0

0,79

2,10

3,39

4,69

5,99

7,27

8,55

9,86

11,06

12,33

13,51

14,77

15,97

17,18

2

2

0,80

2,13

3,45

4,78

6,10

7,41

8,73

10,04

11,35

12,65

13,94

15,25

16,55

17,86

3

4

0,82

2,20

3,57

4,94

6,31

7,67

9,03

10,40

11,76

13,12

14,43

15,84

17,22

18,59

4

6

0,86

2,31

3,75

5,21

6,65

8,09

9,55

11,00

12,46

13,92

15,37

16,84

18,32

19,82

5

8

0,93

2,48

4,03

5,59

7,15

8,71

10,30

11,88

13,47

15,06

16,67

18,29

19,93

21,59

6

10

1,00

2,67

4,34

6,04

7,73

9,44

11,17

12,90

14,65

16,41

18,19

19,99

21,81

23,67

7

12

1,09

2,92

4,76

6,62

8,49

10,38

12,29

14,23

16,18

18,16

20,15

22,19

24,24

25,68

8

14

1,20

3,23

5,27

7,33

9,42

11,53

13,67

15,86

18,06

20,30

22,56

24,89

27,25

29,44

9

16

1,32

3,56

5,82

8,12

10,44

12,79

15,19

17,64

20,12

22,64

25,20

27,84

30,52

33,28

10

18

1,47

3,95

6,47

9,03

11,63

14,26

16,97

19,71

22,52

25,37

28,28

31,28

34,34

37,50

11

20

1,63

4,37

7,16

10,01

12,90

15,85

18,87

21,94

25,09

28,30

31,59

34,98

38,45

42,03

IX. Витрати палива на опалення табірного солдатського намету на гнізді з настилом із соломи чи сіна між наметами

N
з/п

Середня швидкість вітру на добу, м/с

Температура зовнішнього повітря, °C

+15

+10

+5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

1

0

0,21

0,57

0,93

1,29

1,65

2,01

2,37

2,73

3,08

3,44

3,80

4,16

4,52

4,92

2

2

0,22

0,60

0,98

1,36

1,76

2,14

2,54

2,94

3,36

3,76

4,19

4,62

5,04

5,49

3

4

0,24

0,65

1,06

1,49

1,92

2,34

2,78

3,23

3,68

4,14

4,61

5,08

5,57

6,06

4

6

0,27

0,74

1,21

1,70

2,18

2,68

3,19

3,70

4,22

4,76

5,31

5,87

6,44

7,02

5

8

0,32

0,87

1,43

2,00

2,58

3,16

3,77

4,39

5,01

5,66

6,32

7,00

7,70

8,41

6

10

0,38

1,02

1,68

2,35

3,03

3,73

4,45

5,19

5,94

6,71

7,51

8,33

9,17

10,04

7

12

0,45

1,22

2,00

2,81

3,63

4,47

5,33

6,23

7,14

8,08

9,05

10,05

11,08

12,14

8

14

0,54

1,46

2,39

3,36

4,36

5,38

6,42

7,50

8,61

9,75

10,94

12,16

13,42

14,73

9

16

0,64

1,72

2,82

3,98

5,15

6,36

7,60

8,90

10,22

11,58

13,00

14,47

15,98

17,56

10

18

0,75

2,02

3,33

4,70

6,08

7,52

8,99

10,52

12,10

13,73

15,41

17,17

18,98

20,86

11

20

0,87

2,35

3,88

5,48

7,08

8,75

10,48

12,26

14,11

16,02

18,00

20,06

22,19

24,40

Примітки:

1. Показники витрат умовного палива на опалення наметів визначені для забезпечення середньої температури повітря всередині наметів, що опалюються, +18° C.

2. Витрати умовного палива визначені нормами за 12 годин опалення наметів.

3. Витрати умовного палива на опалення наметів визначаються шляхом ділення показників на коефіцієнт корисної дії опалювальних пічок і калорійний еквівалент палива.

4. Розрахункові витрати умовного палива визначаються за середньою швидкістю вітру за розрахунковий час.

Показник N 5
Витрати умовного палива при пічному опаленні землянок

N
з/п

Температура зовнішнього повітря,
°C

Витрати палива на 100 м3 землянки по зовнішньому обміру,
кг ум. пал./доба

Температура зовнішнього повітря,
°C

Витрати палива на 100 м3 землянки по зовнішньому обміру,
кг ум. пал./доба

1

2

3

4

5

1

+8

2,82

-21

11,00

2

+7

3,10

-22

11,29

3

+6

3,39

-23

11,57

4

+5

3,67

-24

11,85

5

+4

3,95

-25

12,13

6

+3

4,23

-26

12,42

7

+2

4,51

-27

12,70

8

+1

4,80

-28

12,98

9

0

5,08

-29

13,26

10

-1

5,36

-30

13,54

11

-2

5,64

-31

13,83

12

-3

5,93

-32

14,11

13

-4

6,21

-33

14,39

14

-5

6,49

-34

14,67

15

-6

6,77

-35

14,96

16

-7

7,05

-36

15,24

17

-8

7,34

-37

15,52

18

-9

7,62

-38

15,80

19

-10

7,90

-39

16,08

20

-11

8,18

-40

16,37

21

-12

8,47

-

-

22

-13

8,75

-

-

23

-14

9,03

-

-

24

-15

9,31

-

-

25

-16

9,59

-

-

26

-17

9,88

-

-

27

-18

10,16

-

-

28

-19

10,44

-

-

29

-20

10,72

-

-

Примітки:

1. У районах, де ґрунт не промерзає, витрати палива зменшуються на 30 %.

2. При облаштуванні землянок в перезволожених ґрунтах норми витрат палива збільшуються до 25 %.

3. Витрата натурального палива визначається шляхом ділення норми на коефіцієнт корисної дії опалювальних пічок та калорійний еквівалент палива.

Показник N 6
Витрати палива на санітарно-гігієнічні потреби

(в кг умовного палива)

I. Миття в лазні

N
з/п

Найменування

Одиниця виміру

Витрати гарячої води, л

Витрати палива

у літній період

в опалювальний період

1

У лазні із загальним відділом для миття

На
1 миття
1 особи

120 л з температурою 55° C

0,549

0,857

2

У лазнях з душовими сітками, мийних пунктах (у польових лазнях)

На 1 душову сітку на годину

290 л з температурою 55° C на 1 душову сітку

1,326

2,071

3

Миття ніг у казармах

На 1 особу на добу

5 л на 1 особу на добу з температурою 25° C

0,006

0,014

Примітка.

Для лазень, що не мають центрального опалення, враховується додатково по 0,10 кг умовного палива на одне миття однієї людини (тільки для першої партії в першу годину роботи лазні).

II. Дезінфекція одягу та білизни

N
з/п

Найменування

Одиниця виміру

Витрати палива

1

У парових камерах

На 1 т сухого обмундирування (білизни)

59,5

2

У вогневих камерах

те саме

25,5

Показник N 7
Витрати палива на приготування їжі в побутових умовах

(в кг умовного палива)

N
з/п

Найменування

Одиниця виміру

Витрати палива

1

Готування їжі в побутових умовах:

 

 

на газових плитах

На 1 особу на рік

90

на плитах на твердому паливі

165

на примусах

100

на керогазах

147

2

Приготування їжі в їдальнях:

 

 

1) на кухонних плитах на газу за централізованого гарячого водопостачання незалежно від пропускної здатності їдалень

На 1 обід

0,14

2) на кухонних плитах на твердому паливі незалежно від пропускної здатності їдалень

 

 

на приготування їжі й гарячої води

На 1 обід

0,30

на готування гарячої води для миття посуду

0,08

Примітка.

Під час визначення потреби в паливі за Показником N 7 коефіцієнт корисної дії варильного устаткування додатково не враховується.

Показник N 8
Витрати палива на приготування їжі в польових умовах

(в кг умовного палива)

Найменування

Одиниця виміру

Витрати палива

Приготування гарячої їжі та чаю в польових кухнях на повний раціон при триразовому харчуванні, включаючи миття кухонного посуду

На 10 осіб на добу

5,6

Показник N 9
Витрати палива на приготування окропу для чаю

(в кг умовного палива на 100 л)

Період року

Витрати палива

Протягом літнього періоду

12,14

Протягом опалювального періоду

13,57

Показник N 10
Витрати палива в дезінфекційно-душових установках

(в кг умовного палива)

Сезон роботи

Гігієнічне миття людей без обробки обмундирування,
кг умовного палива/людина

Дезінфекція обмундирування, зараженого вегетативними формами мікробів,
кг умовного палива/тонна

Дезінфекція обмундирування, зараженого спороутворюючими формами мікробів,
кг умовного палива/тонна

Дезінфекція обмундирування,
кг умовного палива/тонна

Літній період

0,16

24

48

20

Опалювальний період

0,24

39

78

31

Пропускна здатність дезінфекційно-душових установок

(чисельник - літній період, знаменник - опалювальний період)

Вид обробки

Тип установки

ДДП-2

ДДА-53

ДДА-2

ДДА-66

Гігієнічне миття людей без обробки обмундирування, люд/год
обмундирування/год

48/36

96/88

144/96

32/56

Дезінфекція обмундирування, зараженого вегетативними формами мікробів, тонн

0,16/0,165

0,64/0,54

0,80/0,72

0,40/0,33

Дезінфекція обмундирування, зараженого спороутворюючими формами мікробів, тонн обмундирування/год

0,16/0,135

0,32/0,27

0,4/0,36

0,2/0,10

Дезінсекція обмундирування, тонн обмундирування/год

0,385/0,338

0,77/0,675

0,9/0,9

0,6/0,49

Примітка.

Під час визначення розрахункової потреби в паливі і його списання необхідно враховувати коефіцієнт корисної дії дезінфекційно-душових установок.

Показник N 11
Витрати палива на підігрів води і масла в пересувних водомаслогрійках

(в кг умовного палива на 1000 л)

N
з/п

Вид витрат

Середньодобова температура зовнішнього повітря

Витрати палива

1

Підігрів води

від 0 до -5° C

12,9

від -5 до -15° C

13,6

від -15 до -25° C

15,0

від -25 до -35° C

16,4

від -35 до -45° C

17,9

нижче -45° C

19,3

2

Підігрів масла

від 0 до -5° C

6,5

від -25 до -45° C

8,6

нижче -45° C

9,7


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.