Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, виділених на фінансування на безповоротній основі переможців конкурсу бізнес-планів учасників мережі бізнес-інкубаторів Запорізької області

Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
від 09 серпня 2019 року N 395

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області
13 серпня 2019 р. за N 66/2110

Керуючись статтею 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статтею 22 Бюджетного кодексу України, Законом України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", та з метою забезпечення розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області зобов'язую:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету, виділених на фінансування на безповоротній основі переможців конкурсу бізнес-планів учасників мережі бізнес-інкубаторів Запорізької області (додається).

2. Запропонувати Державній організації "Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області" для виконання заходів з відстеження результативності дії цього розпорядження щороку до 01 грудня забезпечити надання до Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації інформації про результати використання бюджетних коштів, виділених на фінансування на безповоротній основі переможців конкурсу бізнес-планів учасників мережі бізнес-інкубаторів Запорізької області.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 11 серпня 2017 року N 420 "Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, виділених на фінансування на безповоротній основі переможців конкурсу бізнес-планів учасників та випускників мережі бізнес-інкубаторів на базі вищих навчальних закладів Запорізької області" (Розпорядження N 420), яке зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 14 серпня 2017 року за N 54/1850.

4. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня його офіційного оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за мною.

 

Тимчасово виконувач
обов'язків голови

Е. Слепян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
09 серпня 2019 року N 395

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області
13 серпня 2019 р. за N 66/2110

ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету, виділених на фінансування на безповоротній основі переможців конкурсу бізнес-планів учасників мережі бізнес-інкубаторів Запорізької області

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Комплексною програмою розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2019 - 2020 роки, затвердженою рішенням Запорізької обласної ради від 14 березня 2019 року N 32 (далі - Програма), на фінансування на безповоротній основі переможців конкурсу бізнес-планів учасників мережі бізнес-інкубаторів Запорізької області (далі - Конкурс).

Метою надання фінансування на безповоротній основі є забезпечення розвитку малого і середнього підприємництва, заохочення та підтримка підприємницьких ініціатив молоді на території Запорізької області.

Кошти обласного бюджету, виділені на фінансування на безповоротній основі переможців конкурсу бізнес-планів учасників мережі бізнес-інкубаторів Запорізької області надаються відповідно до плану використання коштів, затвердженого головним розпорядником коштів обласного бюджету.

Кошти обласного бюджету надаються на конкурсних засадах на безповоротній основі.

2. Головним розпорядником коштів обласного бюджету є Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Головний розпорядник), одержувачем бюджетних коштів є Державна організація "Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області" (далі - Одержувач).

3. Організатором Конкурсу є Головний розпорядник, відповідальним виконавцем за підготовку проведення Конкурсу є Одержувач.

4. Конкурс проводиться серед суб'єктів малого і середнього підприємництва, фізичних осіб, які є учасниками мережі бізнес-інкубаторів Запорізької області (далі - Учасники).

5. Основними критеріями визначення переможців Конкурсу є:

строк окупності проєкту;

запланований обсяг або збільшення обсягу прибутку та рентабельність виробництва;

запланована кількість створених/додаткових робочих місць;

відповідність проєкту пріоритетам, визначеним у Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 25 лютого 2016 року N 1;

запланований обсяг або збільшення обсягу виробництва;

запланований обсяг або збільшення обсягу надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

наявність призових місць у інших конкурсах бізнес-планів (стартапів).

6. Фінансова підтримка не надається суб'єктам малого і середнього підприємництва, якщо вони підпадають під обмеження, визначені статтею 13 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" та/або зареєстровані за межами території Запорізької області.

II. Порядок проведення Конкурсу та визначення його переможців

1. Конкурс проводиться Конкурсною комісією з відбору бізнес-планів учасників мережі бізнес-інкубаторів Запорізької області (далі - Конкурсна комісія).

Положення та склад Конкурсної комісії затверджується розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Конкурсна комісія визначає переможців та розмір коштів, який буде спрямовано на фінансування їх бізнес-планів на безповоротній основі.

Рішення Конкурсної комісії оформлюється протоколом.

2. Оголошення про проведення Конкурсу оприлюднюється шляхом його розміщення на офіційних вебсайтах Запорізької обласної державної адміністрації, Державної організації "Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області", навчальних закладів на базі яких створено бізнес-інкубатори.

В оголошенні зазначається:

загальна інформація про Конкурс (мета, обсяг фінансової підтримки);

умови проведення Конкурсу та критерії визначення переможців;

перелік необхідних документів, що подаються Учасниками, для участі у Конкурсі;

кінцева дата подання документів для участі у Конкурсі;

поштова адреса та контактні номери телефонів Одержувача;

спосіб інформування Учасників Конкурсу про його результати.

Оголошення оприлюднюється не пізніше ніж за три тижні до дня проведення Конкурсу, водночас строк подання заявок не може бути встановлений менше ніж два тижні.

3. Для участі у Конкурсі Учасники подають Одержувачу такі документи:

1) заяву-анкету на участь у конкурсі бізнес-планів учасників мережі бізнес-інкубаторів Запорізької області згідно з додатком 1;

2) бізнес-план, розроблений за формою, наведеною у додатку 2;

3) довідку вищого навчального закладу, що вони є учасниками бізнес-інкубатору;

4) для учасників бізнес-інкубатору, що здійснюють діяльність у керівному складі юридичних осіб - документ, що підтверджує таку діяльність із зазначенням ідентифікаційного коду для фізичної осіб-підприємця та для юридичної особи коду ЄДРПОУ підприємства.

5) лист-згоду, складений у довільній формі, щодо готовності зареєструватися, як суб'єкт підприємницької діяльності, здійснювати свою діяльність на території Запорізької області для отримання фінансової підтримки у разі перемоги в Конкурсі (для учасників - не суб'єктів підприємницької діяльності).

Відомості про Учасників Конкурсу надаються із урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

4. Подані документи реєструються Одержувачем у журналі обліку реєстрації вхідних документів.

Після надходження документів Одержувач:

1) перевіряє пакет документів та готує висновок про відповідність документів вимогам, зазначеним у пунктах 4, 6 розділу I та пункті 3 розділу II цього Порядку;

2) забезпечує передачу документів Конкурсній комісії не пізніше трьох робочих днів до дати проведення засідання Конкурсної комісії.

Учасники, які надали неповний комплект документів або при поданні документів отримали зауваження до змісту відповідних документів, мають право усунути недоліки та повторно подати документи протягом двох робочих днів з моменту отримання відповідного повідомлення, але не пізніше дати проведення Конкурсу.

5. Конкурс проводиться, якщо до участі у ньому подали заявки не менше двох Учасників. У разі відсутності претендентів на участь у Конкурсі або у разі подання документів тільки одним Учасником, Конкурс оголошується повторно.

За результатами Конкурсу визначаються один або декілька переможців.

Визначення переможців здійснюється за графами 6 - 17 додатка 1 до цього Порядку, які оцінюються за п'ятибальною шкалою. Рішення конкурсної комісії вважається правомочним, якщо за нього проголосувала більшість її членів.

Сумарний бал вказується у протокольному рішенні Конкурсної комісії та за найвищою сумою балів визначаються переможці Конкурсу.

Копія протокольного рішення надається (надсилається) Одержувачу та кожному Учаснику Конкурсу протягом п'яти робочих днів після прийняття відповідного рішення Конкурсною комісією.

III. Порядок надання коштів обласного бюджету, виділених на фінансування на безповоротній основі переможців Конкурсу

1. Після державної реєстрації підприємницької діяльності переможець Конкурсу (у разі якщо переможець Конкурсу не є суб'єктом підприємницької діяльності) протягом п'яти робочих днів інформує Одержувача про реєстрацію.

2. Протягом п'яти робочих днів після отримання Одержувачем повідомлення переможця Конкурсу про державну реєстрацію підприємницької діяльності, Одержувач перевіряє відомості щодо такого суб'єкта в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та укладає договір про надання фінансової підтримки (далі - Договір) із переможцем Конкурсу, формує заявки на отримання коштів обласного бюджету та подає їх Головному розпоряднику.

Укладений Договір є підставою для перерахування коштів обласного бюджету переможцю Конкурсу.

3. Кошти обласного бюджету перераховуються Департаментом фінансів Запорізької обласної державної адміністрації Головному розпоряднику за його заявою в межах помісячного розпису затверджених асигнувань на відповідний бюджетний рік відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

4. Після отримання коштів обласного бюджету Головний розпорядник протягом п'яти робочих днів перераховує ці кошти на казначейський рахунок Одержувача.

5. Після отримання від Головного розпорядника коштів обласного бюджету Одержувач:

1) перераховує бюджетні кошти переможцям Конкурсу, згідно з протокольним рішенням Конкурсної комісії та Договором, протягом двох робочих днів з дня зарахування Головним розпорядником коштів на рахунок Одержувача;

2) щомісяця, не пізніше 10 числа, що настає за звітним місяцем подає Головному розпоряднику звіт про результати впровадження бізнес-планів переможців Конкурсу та використання бюджетних коштів, виділених на їх фінансування на безповоротній основі, з наданням копій підтверджуючих документів.

Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання коштів обласного бюджету, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому чинним законодавством України порядку.

6. Головний розпорядник:

1) до 20 січня наступного року подає до Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації інформацію про використання бюджетних коштів, виділених на фінансування на безповоротній основі переможців конкурсу бізнес-планів учасників мережі бізнес-інкубаторів Запорізької області;

2) забезпечує контроль за використанням бюджетних коштів відповідно до чинного законодавства.

 

Директор Департаменту економічного
розвитку і торгівлі Запорізької
обласної державної адміністрації

О. Матвіїшина

 

Додаток 1
до Порядку використання коштів обласного бюджету, виділених на фінансування на безповоротній основі переможців конкурсу бізнес-планів учасників мережі бізнес-інкубаторів Запорізької області
(пункт 3 розділу II)

ЗАЯВА-АНКЕТА
на участь у конкурсі бізнес-планів учасників мережі бізнес-інкубаторів Запорізької області

Інформація про Учасника Конкурсу

Для фізичних осіб:

П. І. Б.: ______

Дата народження: _________

Освіта: _______

Адреса місця проживання: __

Телефон, факс: ________ e-mail: _________

Для суб'єктів підприємницької діяльності:

Повне найменування юридичної особи / фізичної особи - підприємця: __

Скорочене найменування юридичної особи (за наявності)

Адреса місцезнаходження заявника: ______

Форма власності: __________

Види діяльності за КВЕД (Наказ N 457) (спочатку основний): ________

Ідентифікаційний код або код ЄДРПОУ: ___

Банківські реквізити: _______

Загальна інформація про бізнес-план

N з/п

Зміст

1

2

1

Назва бізнес-плану:

2

Мета отримання фінансової підтримки:

3

Пріоритетний напрям бізнес-плану:

4

Загальна кошторисна вартість реалізації бізнес-плану (грн.):

5

Очікуваний розмір фінансової підтримки (грн.):

6

Розмір власного внеску заявника (грн.)*:

7

Планова кількість створених/додаткових робочих місць (од.)*:

8

Прогнозована середня заробітна плата (грн.)*:

9

Планова рентабельність від реалізації бізнес-плану ( %)*:

10

Строк окупності бізнес-плану (місяців)**:

11

Прогнозований щорічний дохід (грн.)*:

12

Виробництво продукції на експорт***:
Так - ____
Ні - _____

13

Впровадження інноваційних технологій, у тому числі у сфері енергозбереження***:
Так - ____
Ні - _____

14

Спрямованість на розв'язання екологічних проблем***:
Так - ____
Ні - _____

15

Наявність призових місць в інших конкурсах бізнес-планів (стартапів)***.
Так - ____
Ні - _____

16

Запланований обсяг або збільшення обсягу виробництва продукції (надання послуг) після реалізації бізнес-плану (грн.)*:

17

Запланований обсяг або збільшення обсягу надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) після реалізації бізнес-плану (грн.)*:

18

Загальна кількість балів:

 

Дата: ___ 20__ року

Підпис: _______

Примітки:


* - бали за графами 6 - 9 та 11, 16, 17 визначаються Конкурсною комісією за п'ятибальною шкалою за такими критеріями:

п'ять балів - показник має високе значення;

від чотирьох до двох балів - показник має середнє значення;

один бал - показник має низьке значення;

нуль балів - інформація за показником відсутня.

** бали за графою 10 визначаються Конкурсною комісією за п'ятибальною шкалою за такими критеріями:

п'ять балів - показник має низьке значення;

від чотирьох до двох балів - показник має середнє значення;

один бал - показник має високе значення;

нуль балів - інформація за показником відсутня.

*** - бали за графами 12 - 15 визначаються Конкурсною комісією та мають таке значення: "Так" - п'ять балів, "Ні" - 0 балів.

 

Додаток 2
до Порядку використання коштів обласного бюджету, виділених на фінансування на безповоротній основі переможців конкурсу бізнес-планів учасників мережі бізнес-інкубаторів Запорізької області
(пункт 3 розділу II)

БІЗНЕС-ПЛАН

Розділ

Описова частина

1

2

Резюме бізнес-плану

Мета бізнес-плану;
основна ідея;
потреба у фінансуванні та її призначенні;
напрями роботи;
характеристика галузі;
відмінності бізнесу ("ноу-хау" тощо);
приклади - витяги з головних фінансових пропозицій

Продукт (послуга)

Опис;
специфіка продукту чи послуги;
опис технології та підтвердження потрібної кваліфікації;
наявність ліцензії (патентних прав);
майбутній потенціал продукту

Аналіз ринку

Основні споживачі;
конкурентне середовище, сильні та слабкі сторони конкурентів;
сегмент ринку, який охоплює діяльність

План маркетингу

Методи забезпечення конкурентоспроможності продукту;
механізм ціноутворення;
методи стимулювання продажу

План виробництва (у разі наявності)

Розташування приміщень;
обладнання;
джерела постачання основних матеріалів та обладнання;
схема збуту продукції (надання послуг)

Організаційний план

Стисла характеристика основного персоналу;
організаційна структура;
оплата праці, стимулювання персоналу

Обсяг та джерела потрібних коштів

Сума залучених і власних коштів;
джерела надходження залучених коштів

Оцінка ризиків

SWOT - аналіз:
перелік та аналіз можливих ризиків;
оцінка можливостей появи нових технологій та альтернативних стратегій;
заходи для зменшення ризиків

Фінансовий план

Собівартість;
очікуваний прибуток;
розрахунки витрат;
план руху грошових коштів;
термін окупності затрат на реалізацію бізнес-плану;
прогноз обсягу продажу

Дата: ___ 20__ року.

Підпис: _______


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.