ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.02.2020 р. N 123-р

Про затвердження Порядку та календарного плану використання коштів обласного бюджету, передбачених у 2020 році на виконання заходів регіональної програми фінансової підтримки установи "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області" на 2020 - 2023 роки

Керуючись пунктом 5 статті 19, частиною 1 статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до рішення XXXV сесії обласної ради VII скликання від 18 грудня 2019 року N 231-35/19 "Про затвердження регіональної програми фінансової підтримки установи "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області" на 2020 - 2023 роки", рішення XXXV сесії обласної ради VII скликання від 18 грудня 2019 року N 223-35/19 "Про обласний бюджет на 2020 рік" та з метою впорядкування питань щодо використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для виконання заходів регіональної програми фінансової підтримки установи "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області" на 2020 - 2023 роки:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених у 2020 році на виконання заходів регіональної програми фінансової підтримки установи "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області" на 2020 - 2023 роки, що додається.

2. Затвердити календарний план проведення у 2020 році заходів регіональної програми фінансової підтримки установи "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області" на 2020 - 2023 роки, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Богдана КОВАЛЮКА.

 

Голова обласної
державної адміністрації

С. Осачук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації
05 лютого 2020 року N 123-р

ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету, передбачених у 2020 році на виконання заходів регіональної програми фінансової підтримки установи "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області" на 2020 - 2023 роки

(далі - Порядок)

1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів обласного бюджету, передбачених у 2020 році на виконання заходів регіональної програми фінансової підтримки установи "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області" на 2020 - 2023 роки (далі - програма), затвердженої рішенням XXXV сесії обласної ради VII скликання від 18.12.2019 N 231-35/19.

2. Мета цього Порядку полягає у забезпеченні прозорої та ефективної процедури використання коштів обласного бюджету.

3. Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації визначено головним розпорядником коштів, передбачених у програмі (далі - Головний розпорядник коштів).

4. Виконавцем заходів з реалізації програми та одержувачем бюджетних коштів є установа "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області" (далі - Установа).

5. Головний розпорядник коштів укладає відповідний договір з Установою (далі - Договір), в якому визначаються умови фінансування, кошторис витрат із відповідною калькуляцією, терміни виконання робіт та послуг, відповідальність за недотримання умов Договору, інші права та обов'язки сторін.

6. Для проведення заходів програми Установа подає до Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації:

1) копію положення;

2) копію протоколу засідання наглядової ради про призначення на посаду директора Установи;

3) копію штатного розпису Установи;

4) копії трудових угод працівників Установи;

5) договір про фінансування заходів програми на поточний фінансовий рік;

6) план використання бюджетних коштів;

7) письмове звернення щодо потреби в коштах для проведення заходів за програмою;

8) лист-заявку про фінансування;

9) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

10) звіти (щомісяця, щокварталу, щороку) про надходження та використання бюджетних коштів;

11) звіти (щомісяця, щокварталу, щороку) про заборгованість за бюджетними коштами.

7. Затверджені в обласному бюджеті кошти на фінансування заходів програми перераховуються Департаментом фінансів обласної державної адміністрації на рахунок Головного розпорядника коштів обласного бюджету відповідно до помісячного розпису та кошторису згідно з поданою заявкою на фінансування.

8. Перерахування коштів на виконання заходів програми проводиться Головним розпорядником коштів обласного бюджету на реєстраційний рахунок Установи, що відкритий в територіальних органах Державної казначейської служби України, після подання нею заявок Головному розпоряднику у межах затверджених кошторисів на проведення заходів програми та планів використання бюджетних коштів.

9. Бюджетні кошти використовуються для фінансування наступних заходів:

1) різнопланова підтримка Установи, інші заходи, що пов'язані з її функціонуванням: оплата трудових та цивільно-правових договорів працівникам Установи, відряджень, оплата професійно-консультаційних послуг, оплата послуг із модернізації та обслуговування офіційного сайту Установи, придбання канцелярських товарів, офісної оргтехніки та інших господарських предметів і матеріалів тощо;

2) розробка проєктів спільних ініціатив для промоції регіону;

3) організація публічних заходів, в т. ч. щодо співпраці та обміну досвідом громад та бізнесу, проведення семінарів, тренінгів, конференцій, форумів тощо;

4) формування сприятливого інвестиційного клімату для реалізації інвестиційних проектів;

5) формування та промоція позитивного іміджу області, виготовлення поліграфічної та промоційної продукції для потенційних інвесторів і для загальної промоції Чернівецької області.

10. Установа використовує бюджетні кошти для цілей, передбачених заходами програми.

11. Складення та подання фінансової звітності, контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

12. Відповідальність за ефективне і цільове використання бюджетних коштів покладається на Установу.

 

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

С. Нежурбіда

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації
05 лютого 2020 року N 123-р

Календарний план
проведення у 2020 році заходів регіональної програми фінансової підтримки установи "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області" на 2020 - 2023 роки

N
п/п

Перелік заходів програми

Виконавці

Обсяг фінансування (вартість), тис. грн.

Термін виконання заходу

1

2

3

4

5

1.

Різнопланова підтримка установи "Агенція регіонального розвитку", інші заходи, що пов'язані з її функціонуванням

Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації

783,0

Упродовж 2020 року

2.

Розробка проектів спільних ініціатив для промоції регіону

Установа "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області"

21,0

Упродовж 2020 року

3.

Міжнародні стажування та участь у інвестиційних та економічних форумах для залучення та пошуку міжнародних інвесторів

Установа "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області"

48,0

Упродовж 2020 року

4.

Організація мініхабу інвесторів та громад для співпраці та обміну досвідом громад та бізнесу, а також з іншими успішними проектними платформами регіонів України

Установа "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області"

30,0

Упродовж 2020 року

5.

Проведення навчальних програм та тренінгів, а також надання індивідуальних професійних консультацій в галузі стратегічного та бізнес-планування, оцінювання проектів, техніко-економічного обґрунтування

Установа "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області"

20,0

Упродовж 2020 року

6.

Формування сприятливого інвестиційного клімату для реалізації інвестиційних проектів

Установа "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області"

20,0

Упродовж 2020 року

7.

Формування та промоція позитивного іміджу області, визначення пріоритетних напрямків для інвестування

Установа "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області"

24,0

Упродовж 2020 року

8.

Виготовлення буклетів, флаєрів, відкриток із наявними інвестиційними проектами для потенційних інвесторів і для загальної промоції

Установа "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області"

50,0

Упродовж 2020 року

9.

Розвиток та співпраця між усіма учасниками інноваційного підприємницького процесу на території регіону і поза його межами

Установа "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області"

4,0

Упродовж 2020 року

Всього:

1000,00

 

 

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

С. Нежурбіда


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.