ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.10.2019 р. N 1066/5-19

Про затвердження Порядку створення і використання регіонального матеріального резерву Донецької області для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Відповідно до статей 27, 39, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 8 ( N 5403-VI), 19 ( N 5403-VI), 98 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року N 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" (Постанова N 775) (із змінами), наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 11 жовтня 2014 року N 578 "Про Примірний табель термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту" (із змінами), з метою організації належної роботи щодо створення та використання об'єктових, місцевих та регіонального матеріальних резервів Донецької області, здійснення контролю за їх наявністю:

1. Затвердити Порядок створення і використання регіонального матеріального резерву Донецької області для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (додається).

2. Рекомендувати райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, суб'єктам господарювання, у власності або користуванні яких є об'єкт (об'єкти) підвищеної небезпеки або потенційно небезпечний об'єкт (об'єкти), при загрозі виникнення природних явищ, що можуть призвести до надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру:

1) переглянути до кінця 2019 року, та, в разі необхідності, розробити та затвердити порядки створення і використання місцевих, об'єктових матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

2) забезпечити проведення роботи щодо створення та накопичення місцевих та об'єктових матеріальних резервів;

3) переглянути, та, в разі необхідності, визначити та затвердити номенклатуру і обсяги місцевих та об'єктових матеріальних резервів у встановленому законодавством порядку;

4) щокварталу, до 20 числа останнього місяця поточного кварталу, надавати департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації (далі - ДЦЗ, МОР ДОДА) звіти про стан накопичення, зберігання та використання матеріальних резервів за формою, затвердженою наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 11 жовтня 2014 року N 578 "Про Примірний табель термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту" (із змінами).

3. Встановити, що заходи зі створення та використання, контролю за наявністю матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву Донецької області здійснюють галузеві структурні підрозділи облдержадміністрації, підприємства, установи та організації відповідно до затвердженої Номенклатури та обсягів регіонального матеріального резерву Донецької області (далі - номенклатура), а саме:

1) лікарських засобів та виробів медичного призначення - департамент охорони здоров'я облдержадміністрації;

2) спеціального майна і засобів для захисту тварин та сільськогосподарських рослин, продовольства - департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації;

3) аварійно-ремонтної техніки, засобів знезараження та очищення води - департамент розвитку базових галузей промисловості, департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації та/або комунальні підприємства спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради;

4) будівельних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, засобів енергозабезпечення, засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт, предметів першої необхідності, речового майна, засобів обігріву - ДЦЗ, МОР ДОДА. У разі необхідності ДЦЗ, МОР ДОДА може залучати фахівців (за згодою керівників) для надання кваліфікованих консультацій за галузевим напрямом діяльності.

4. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, зазначених у пункті 3 цього розпорядження:

1) визначити осіб, відповідальних за виконання заходів зі створення та використання, контролю за наявністю матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву Донецької області;

2) надавати ДЦЗ, МОР ДОДА узагальнену інформацію про стан накопичення регіонального матеріального резерву Донецької області щоквартально до 20 числа останнього місяця кварталу.

5. Встановити, що організаційно-методичне керівництво, координація та постійний моніторинг за створенням матеріальних резервів в райдержадміністраціях, військово-цивільних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях здійснюється ДЦЗ, МОР ДОДА та Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

1) розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 серпня 2016 року N 745 "Про затвердження Порядку створення і використання регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" (Розпорядження N 745);

2) пункт 4 розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 02 серпня 2017 року N 891 "Про створення регіонального матеріального резерву" (Розпорядження N 891).

7. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації (Бойко), контроль - на заступника голови облдержадміністрації Філашкіня В. С.

 

Голова облдержадміністрації, керівник
обласної військово-цивільної адміністрації

П. О. Кириленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації
09 жовтня 2019 року N 1066/5-1

ПОРЯДОК
створення і використання регіонального матеріального резерву Донецької області для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 8 ( N 5403-VI), 19 ( N 5403-VI), 98 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року N 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" (Постанова N 775) (із змінами), наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 11 жовтня 2014 року N 578 "Про Примірний табель термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту" (із змінами), враховуючи розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19 листопада 2015 року N 651 "Про обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій" (із змінами), з метою організації належної роботи щодо створення та використання регіонального матеріального резерву Донецької області, здійснення контролю за його наявністю.

2. Порядок визначає основні напрямки створення та використання, контролю за наявністю матеріальних запасів регіонального матеріального резерву Донецької області у територіальній підсистемі Єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДС ЦЗ) для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних робіт і заходів.

3. Регіональним матеріальним резервом Донецької області (далі - матеріальний резерв) є запас будівельних і паливно-мастильних матеріалів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольства, техніки, технічних засобів та інших матеріальних цінностей, призначених для запобігання і ліквідацій наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів.

4. Структурні підрозділи облдержадміністрації, підприємства, організації та установи згідно з встановленим розподілом відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечують створення та використання, організовують контроль за наявністю матеріальних цінностей матеріального резерву, призначених на запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, та надання термінової допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних робіт і заходів.

5. Структурні підрозділи облдержадміністрації, підприємства, організації та установи згідно з встановленим розподілом відповідно до затвердженої номенклатури за рішенням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації (голови обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій далі - комісія ТЕБ та НС), за погодженням ДЦЗ, МОР ДОДА забезпечують відпуск матеріальних цінностей матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, та надання термінової допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних робіт і заходів.

II. Створення матеріального резерву

1. Матеріальний резерв створюється облдержадміністрацією для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, та надання термінової допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних робіт і заходів.

2. Створення, утримання та поповнення матеріального резерву здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету за встановленими нормами.

Створення, утримання та поповнення матеріального резерву може здійснюватися також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.

3. Номенклатура та обсяги матеріального резерву визначаються з урахуванням прогнозованих для території області видів та рівня надзвичайних ситуацій, обсягів робіт з ліквідації їх наслідків, розмірів заподіяних збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності постраждалого населення та затверджуються головою облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації.

4. Структурні підрозділи облдержадміністрації готують пропозиції щодо визначення місць розміщення матеріального резерву, та надають до ДЦЗ МОР ДОДА. Місця розміщення матеріального резерву затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

Матеріальні цінності, що зараховані до матеріального резерву, розміщуються на об'єктах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, призначених або пристосованих для їх зберігання, у тому числі на об'єктах Головного управління ДСНС України у Донецькій області та його підрозділів згідно з укладеними договорами з урахуванням оперативної доставки таких резервів до можливих зон надзвичайних ситуацій.

5. Матеріальні цінності, що поставляються до матеріального резерву, повинні мати сертифікат відповідності або паспорти якості та інші документи, що підтверджують їх якість на весь нормативний строк зберігання.

6. Накопичення матеріального резерву здійснюється за встановленими нормами та в межах коштів, виділених з обласного бюджету та інших незаборонених законодавством джерел.

Поновлення матеріального резерву, який був використаний під час ліквідації надзвичайних ситуацій, здійснюється за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на його створення і накопичення, та інших не заборонених законодавством джерел.

III. Використання матеріального резерву

1. Матеріальний резерв використовується виключно для:

здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;

надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності;

розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалого населення;

забезпечення паливно-мастильними матеріалами та іншими витратними матеріалами транспортних засобів підприємств та громадян, залучених до евакуації постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації, можливого ураження.

2. Матеріальний резерв залучається та використовується для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, а також у разі недостатньої наявності місцевого чи об'єктового матеріального резерву, чи його використання у повному обсязі, за зверненням керівника відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, підприємства, установи, організації.

Залучення матеріального резерву для проведення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснюється на основі даних моніторингу, експертиз, досліджень, прогнозів, висновків комісії ТЕБ та НС щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків.

3. Використання матеріального резерву здійснюється на підставі рішення голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації (голови комісії ТЕБ та НС), прийнятого відповідно до поданого мотивованого звернення у межах повноважень комісії ТЕБ та НС:

відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, узгодженого з ДЦЗ, МОР ДОДА;

керівників райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, узгодженого з ДЦЗ, МОР ДОДА.

Таке звернення подається на підставі документів, що містять обґрунтування необхідності залучення (використання) матеріальних цінностей матеріального резерву для вжиття заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), забезпечення життєдіяльності населення, виробничої діяльності або захисту територій від загрозливих природних процесів.

4. На підставі рішення голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації (голови комісії ТЕБ та НС), згідно з встановленим розподілом про створення та використання, матеріальних цінностей, структурні підрозділи облдержадміністрації, підприємства, установи, організації забезпечують організацію відпуску матеріальних цінностей матеріального резерву посадовим особам (керівникам), зазначеним у пункті 3 цього розділу для забезпечення виконання завдань, встановлених пунктом 1 цього розділу.

5. Аварійно-рятувальні підрозділи Головного управління ДСНС України у Донецькій області, керівники, які відповідно до рішення голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації (голови комісії ТЕБ та НС) отримали і використали матеріальні цінності матеріального резерву, надають звіти про їх використання ДЦЗ, МОР ДО ДА.

6. Відновлення дієздатності спеціальної техніки Головного управління ДСНС України у Донецькій області, яка брала участь у запобіганні та ліквідації надзвичайних ситуацій на території області, пов'язане з витратами матеріального резерву, здійснюється за рішенням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації (голови комісії ТЕБ та НС) з наданням звітності про використання матеріальних цінностей поточного забезпечення до ДЦЗ, МОР ДОДА. Списання засобів відновлення техніки здійснюється відповідно до порядку, встановленого законодавством.

7. Матеріальні цінності матеріального резерву, придбані за рахунок коштів обласного бюджету або субвенцій з місцевого бюджету:

обліковуються структурними підрозділами облдержадміністрації, підприємствами, установами, організаціями згідно з розподілом до затвердженої номенклатури, на балансі яких вони перебувають;

відпускаються відповідно до пункту 4 цього розділу на підставі накладних на відпуск та актів приймання-передачі, виданих структурними підрозділами облдержадміністрації, підприємствами, установами чи організаціями;

списуються з обліку структурними підрозділами облдержадміністрації, підприємствами, організаціями та установами на підставі звітних документів про їх використання. Структурні підрозділи облдержадміністрації, підприємства, установи та організації згідно з встановленим розподілом у відповідності до затвердженої номенклатури здійснюють контроль за наявністю цінностей, їх станом, обліком та списанням.

Облік та списання матеріальних цінностей матеріального резерву здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Видача, використання, вилучення, списання, освіження, заміна або повернення до складу матеріального резерву матеріальних цінностей здійснюються на підставі рішення голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації (голови комісії ТЕБ та НС) з подальшим оформленням необхідних документів (актів, накладних, нарядів, звітів тощо) згідно з вимогами законодавства з питань фінансово-господарської діяльності.

9. Рішення про вилучення, заміну, освіження, реалізацію матеріальних цінностей з матеріального резерву приймається головою облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації (головою комісії ТЕБ та НС).

Підставою для прийняття рішення щодо вилучення матеріальних цінностей з матеріального резерву можуть бути результати досліджень та прогнозів щодо доцільності їх подальшого накопичення, зберігання, а також внаслідок обставин, що можуть призвести до псування або погіршення якості продукції до закінчення нормативного терміну зберігання, виявлені дефекти тощо. При виявленні дефектів під час огляду та перевірки матеріальних цінностей, керівник призначає комісію, яка складає акт. В акті вказуються причини виникнення дефектів, їх характер, заходи щодо усунення та попередження, а також пропозиції щодо подальшого використання.

Матеріальні цінності, що вилучаються з матеріального резерву для подальшої заміни або освіження, можуть бути використані для поточних потреб за рішенням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації (голови комісії ТЕБ та НС), або реалізуються на конкурсних засадах відповідно до нормативно-правових актів України, що регулюють питання списання та відчуження майна, з дотриманням вимог стандартів бухгалтерського обліку. Кошти, отримані внаслідок такої реалізації, спрямовуються на придбання та закладення до матеріального резерву аналогічних матеріальних цінностей.

10. Повернення матеріальних цінностей, що не були використані за цільовим призначенням, здійснює одержувач за рішенням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації (голови комісії ТЕБ та НС). Повернення матеріальних цінностей відбувається за рахунок одержувача, враховуючи вимоги законодавства з питань фінансово-господарської діяльності.

11. Матеріальні цінності матеріального резерву, які зберігаються на об'єктах підприємств, установ, організацій, призначених або пристосованих для їх зберігання, у тому числі на об'єктах Головного управління ДСНС України у Донецькій області та його підрозділів, після прийняття рішення голови комісії ТЕБ та НС (голови облдержадміністрації), передаються балансоутримувачем одержувачу.

12. Забезпечення доставки до зон надзвичайних ситуацій матеріальних цінностей матеріального резерву здійснюється за окремим рішенням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації (голови комісії ТЕБ та НС), та покладається на структурні підрозділи облдержадміністрації, відповідну ланку територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, територіальні органи виконавчої влади (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за узгодженням), рад об'єднаних територіальних громад, об'єкти, на території яких сталася надзвичайна ситуація або інші юридичні особи.

13. Використання та списання матеріальних цінностей матеріального резерву здійснює одержувач згідно з вимогами законодавства з питань фінансово-господарської діяльності.

14. Бухгалтерський облік надходження і витрачання коштів на поставку матеріальних цінностей матеріального резерву здійснюється відповідно до стандартів бухгалтерського обліку та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року N 1219 (Порядок N 1219), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 85/28215 (із змінами), а також інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку.

15. Керівники підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів облдержадміністрації, на балансі яких перебуває матеріальний резерв, повинні щороку проводити перевірку наявності, якості, умов зберігання, готовності до використання матеріальних цінностей та надавати цю інформацію ДЦЗ, МОР ДОДА.

IV. Звітність, контроль та відповідальність

1. ДЦЗ, МОР ДОДА:

1) здійснює постійний моніторинг стану накопичення і поновлення матеріального резерву та щокварталу інформує Державну службу України з надзвичайних ситуацій за формою, затвердженою наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 11 жовтня 2014 року N 578 "Про Примірний табель термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту" (із змінами);

2) один раз на рік надає облдержадміністрації інформацію щодо створення, накопичення, збереження, розподілу матеріального резерву;

3) контролює та узагальнює інформацію щодо створення, утримання, поповнення, накопичення, збереження, розподілу місцевих та об'єктових матеріальних резервів.

2. Структурні підрозділи облдержадміністрації, підприємства, установи та організації згідно з розподілом до затвердженої номенклатури забезпечують створення матеріального резерву, наявність відповідно до обліку майна та відповідний стан зберігання, підтримання матеріальних цінностей у постійній готовності до використання, цільове використання матеріального резерву.

3. Керівники об'єктів, підприємств, установ та організацій, на балансі яких перебувають матеріальні резерви, повинні щороку проводити перевірку наявності, якості, умов зберігання, готовності до використання матеріальних цінностей.

4. Посадові особи за надання недостовірної або неправдивої інформації стосовно стихійного лиха, аварій, катастроф несуть відповідальність, відповідно до законодавства.

Порядок створення і використання регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій підготовлений департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації.

 

Директор департаменту
з питань цивільного захисту,
мобілізаційної та оборонної
роботи облдержадміністрації

І. О. Бойко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.