ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 вересня 2019 року N 215/114

Про затвердження Порядку співпраці Генеральної прокуратури України і Національного антикорупційного бюро України з окремих питань

Відповідно до статті 9 Закону України "Про прокуратуру" (Перелік N 1697-VII), пунктів 13 (Закон N 113-IX) та 15 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" (Закон N 113-IX), пункту 5 частини першої статті 8 (Закон N 1698-VII), статті 191 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Закон N 1698-VII), Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) наказуємо:

1. Затвердити Порядок співпраці Генеральної прокуратури України та Національного антикорупційного бюро України з окремих питань, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Генерального прокурора та заступника Директора Національного антикорупційного бюро України згідно з розподілом обов'язків.

 

Генеральний прокурор

Р. Рябошапка

Директор Національного
антикорупційного бюро України

А. Ситник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України
30 вересня 2019 року N 215/114

ПОРЯДОК
співпраці Генеральної прокуратури України і Національного антикорупційного бюро України з окремих питань

1. Цей Порядок визначає особливості взаємодії Генеральної прокуратури України і Національного антикорупційного бюро України з питань обміну інформацією та інших форм співпраці.

2. Відповідно до вказаного Порядку може здійснюватися обмін інформацією, необхідною для забезпечення формування об'єктивної характеристики кандидатів на посади прокурорів, щодо яких вирішується питання їх переведення та/або призначення в Офіс Генерального прокурора, обласні та окружні прокуратури, іншою необхідною для цілей атестації інформацією.

Для одержання відомостей щодо відповідності таких кандидатів вимогам доброчесності та інших характеристик кандидата можуть використовуватися також й інші форми співпраці.

Надання Національному антикорупційному бюро України органами прокуратури інформації та подання відомостей для оперативного, всебічного і неупередженого розгляду інформації про кримінальні корупційні та інші правопорушення, підслідні Національному антикорупційному бюро України.

3. Інформація, наявна в розпорядженні Національного антикорупційного бюро України, надається за письмовим запитом Генеральної прокуратури України з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI), законодавства України щодо охорони державної таємниці та захисту персональних даних.

4. Звернення із запитами, їх розгляд та надання на них інформації на підставі цього Порядку здійснюються працівниками за дорученням керівництва Генеральної прокуратури України та Національного антикорупційного бюро України.

Спосіб, строки та форма надання інформації узгоджуються у кожному конкретному випадку, але строки її надання не можуть бути меншими ніж два робочі дні.

5. Національне антикорупційне бюро України має право за власною ініціативою подавати до відповідної кадрової комісії органів прокуратури відомості, які можуть свідчити про невідповідність прокурора критеріям компетентності, професійної етики та доброчесності, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством.

6. Залучення працівників Національного антикорупційного бюро України до проведення добору кандидатів на посади до органів прокуратури, у тому числі з використанням психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа, здійснюється відповідно до спільного наказу.

7. Під час взаємодії з питань обміну інформацією та інших форм співпраці забезпечується належний захист інформації з обмеженим доступом та конфіденційної інформації про особу відповідно до законодавства України щодо охорони державної таємниці та захисту персональних даних.

 

Начальник Департаменту
забезпечення діяльності керівництва
Генеральної прокуратури України

О. Кравченко

Керівник Юридичного
управління Національного
антикорупційного бюро України

І. Ярчак


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.