МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2018

м. Київ

N 3708/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2018 р. за N 1365/32817

Про затвердження Порядку проведення телефонної "гарячої лінії" у Міністерстві юстиції України

Відповідно до пункту 1 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", з метою підвищення ефективності роботи Міністерства юстиції України зі зверненнями громадян, об'єктивного та своєчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення телефонної "гарячої лінії" у Міністерстві юстиції України, що додається.

2. Департаменту комунікації, документообігу та контролю (Бєлашова Н. В.):

1) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади";

2) забезпечити організацію та проведення телефонної "гарячої лінії" у Міністерстві юстиції України відповідно до цього наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 10 червня 2013 року N 1125/5 "Про затвердження Порядку проведення "гарячої" телефонної лінії в Міністерстві юстиції України" (Порядок N 1125/5), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за N 943/23475.

4. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України в межах повноважень забезпечити виконання цього наказу.

5. Управлінню інформаційної політики (Грязнова О. В.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

П. Петренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
26 листопада 2018 року N 3708/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2018 р. за N 1365/32817

ПОРЯДОК
проведення телефонної "гарячої лінії" у Міністерстві юстиції України

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", з метою підвищення ефективності роботи Міністерства юстиції України зі зверненнями громадян, об'єктивного та своєчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України.

2. Цей Порядок визначає механізм організації роботи телефонної "гарячої лінії", прийому, розгляду та надання відповідей на звернення, що надходять на телефонну "гарячу лінію" Міністерства юстиції України.

3. Посадові особи Міністерства юстиції України, які забезпечують роботу телефонної "гарячої лінії", у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (Постанова N 228), іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

4. Телефонна "гаряча лінія" працює в адміністративній будівлі Міністерства юстиції України за адресою: пров. Рильський, буд. 10, м. Київ; тел.: (044) 271 17 86. Час проведення: з 15:30 до 16:30 згідно з графіком, який затверджується наказом Міністерства юстиції України після узгодження з керівниками структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України.

5. Графік проведення телефонної "гарячої лінії" розробляє Департамент комунікації, документообігу та контролю.

6. Організацію проведення телефонної "гарячої лінії" забезпечують Департамент комунікації, документообігу та контролю й Адміністративно-господарський департамент.

7. У роботі телефонної "гарячої лінії" відповідно до затвердженого графіка беруть участь керівники структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України або уповноважені ними особи.

8. Під час проведення телефонної "гарячої лінії" у приміщенні можуть бути присутні представники засобів масової інформації відповідно до статті 26 Закону України "Про інформацію".

9. Відомості щодо звернень громадян, які надійшли на телефонну "гарячу лінію", вносяться уповноваженою особою Департаменту комунікації, документообігу та контролю до картки звернення громадянина на телефонну "гарячу лінію" у Міністерстві юстиції України (далі - картка) згідно з додатком до цього Порядку.

10. Звернення, в яких порушено питання довідкового або консультативного характеру, а також звернення, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються безпосередньо під час проведення телефонної "гарячої лінії" у Міністерстві юстиції України шляхом надання консультацій.

11. Розгляд звернень громадян, що надійшли на телефонну "гарячу лінію", здійснюється відповідно до вимог Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 лютого 2017 року N 388/5 (Порядок N 388/5), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2017 року за N 229/30097 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 жовтня 2018 року N 3371/5 (Наказ N 3371/5)).

12. Термін розгляду звернень не може перевищувати строків, визначених чинним законодавством.

13. Дані про перебіг виконання звернень вносяться до системи електронного документообігу Міністерства юстиції України безпосередньо виконавцем або спеціально уповноваженою особою відповідного структурного підрозділу апарату Міністерства юстиції України.

14. Контроль за своєчасним розглядом звернень громадян, що надійшли на телефонну "гарячу лінію", покладено на Департамент комунікації, документообігу та контролю.

15. Оприлюднення інформації щодо роботи телефонної "гарячої лінії" на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України забезпечує Управління інформаційної політики.

 

Директор Департаменту комунікації,
документообігу та контролю

Н. Бєлашова

 

Додаток
до Порядку проведення телефонної "гарячої лінії" у Міністерстві юстиції України
(пункт 9)

  

Міністерство юстиції України

КАРТКА
звернення громадянина на телефонну "гарячу лінію" у Міністерстві юстиції України

(дата проведення)

за участю ____
                                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
                                                                     Міністерства юстиції України, яка брала участь у заході)

Дані заявника:

прізвище, ім'я, по батькові

соціальний стан

категорія

місце проживання / місце реєстрації

Зміст звернення:

Відповідальний підрозділ:

Термін виконання:

_____
(посада)

___
(підпис)

____
(ім'я, прізвище)


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.